De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trimbos-instituut 2006 1 Implementatie van IPS in Nederland: is het uitvoerbaar? •Resultaten van een implementatieonderzoek N. van Erp, F. Giesen, L. van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trimbos-instituut 2006 1 Implementatie van IPS in Nederland: is het uitvoerbaar? •Resultaten van een implementatieonderzoek N. van Erp, F. Giesen, L. van."— Transcript van de presentatie:

1 Trimbos-instituut 2006 1 Implementatie van IPS in Nederland: is het uitvoerbaar? •Resultaten van een implementatieonderzoek N. van Erp, F. Giesen, L. van Leeuwen, J. van Weeghel

2 Trimbos-instituut 2006 2 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Inhoud presentatie •Wat houdt IPS in: wat zijn de basisprincipes van IPS? Waarom willen we IPS in Nederland invoeren? •Is het mogelijk om IPS in Nederland in te voeren? Wat zijn de eerste ervaringen in vier Nederlandse regio’s?

3 Trimbos-instituut 2006 3 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Wat is IPS? IPS is een methode van arbeidsintegratie voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Kenmerken: -Focus op betaald werk -Snel zoeken naar betaald werk -Voorkeuren van cliënt staan centraal -Langdurige ondersteuning -Integratie van arbeidsbegeleiding in GGZ-teams

4 Trimbos-instituut 2006 4 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Waarom IPS in Nederland? •Arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische stoornissen is laag (< 10%) •Veel mensen met ernstige psychische stoornissen willen (opnieuw) aan het werk, mits de condities gunstig zijn •IPS is een evidence based interventie, dat wil zeggen bewezen effectief

5 Trimbos-instituut 2006 5 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Is IPS in Nederland uitvoerbaar? Implementatieonderzoek in vier regio’s (Eindhoven, Utrecht, Den Haag en Groningen) Onderzoeksvragen: - Hoe modelgetrouw wordt IPS toegepast? -Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? -Wie zijn IPS-cliënten? Hoeveel cliënten hebben betaald werk gevonden?

6 Trimbos-instituut 2006 6 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Methode •Drie metingen uitgevoerd – Afname modeltrouwschaal – Procesevaluatie (interview betrokkenen) •Tussentijdse monitoring implementatie- proces •Cliëntmonitoring – Kenmerken cliënten – Aantal cliënten met betaalde baan – Kenmerken banen

7 Trimbos-instituut 2006 7 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Modeltrouwscores

8 Trimbos-instituut 2006 8 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Bevorderende factoren •Deskundige en enthousiaste projectleider •Draagvlak in IPS-team •Deskundige en enthousiaste trajectbegeleiders •Goede integratie in GGZ-teams •Draagvlak in GGZ-teams

9 Trimbos-instituut 2006 9 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Belemmerende factoren •Geringe aanstelling en (tijdelijke) uitval trajectbegeleiders •Geringe aanstelling en (tijdelijke) uitval projectleiders •Onvoldoende financiële middelen voor trajecten •Weinig overleg & supervisie IPS-team •Geringe kennis wet- en regelgeving •Moeizame samenwerking IPS-partners

10 Trimbos-instituut 2006 10 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Kenmerken cliënten (n=233) •74% man •84% van Nederlandse afkomst •42% alleenwonend, 10% in BW, 12% in PC •83% bijstands- WAO- of Wajong-uitkering •46% geen arbeidsmatige bezigheden •76% diagnose schizofrenie/psychosespectrum •Gemiddeld 35 jaar •Gemiddeld 8 jaar contact met de GGZ  Beoogde doelgroep is bereikt

11 Trimbos-instituut 2006 11 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Aantal cliënten aan het werk •39% (122 cliënten) uitgevallen •18% (56 cliënten) regulier betaald werk • 3% (9 cliënten) betaald werk in de Sociale Werkvoorziening •21% (65 cliënten) betaald werk (SW of regulier)  Stijgende lijn: tweede jaar succesvoller

12 Trimbos-instituut 2006 12 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Typen contracten •17% (7 cliënten) voor onbepaalde tijd •45% (19 cliënten) < 0,5 jaar •38% (16 cliënten) ≥ 0,5 jaar •Gemiddeld 22 uur per week

13 Trimbos-instituut 2006 13 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Conclusies •In twee van de vier regio’s is de IPS- implementatie bevredigend verlopen •Deze twee regio’s hadden tevens: – de meeste cliënten aan het werk (25% en 19%) – cliënten met een lichtere problematiek – cliënten met een gunstiger werksituatie – de minste belemmerende en de meeste bevorderende factoren

14 Trimbos-instituut 2006 14 30 maart 2006 Studieconferentie IPS Tot slot •Regio’s gemotiveerd voor integrale aanpak IPS •Verbetering financiering IPS-trajecten •Trainingsaanbod en praktische handreikingen ontwikkelen •RCT uitgevoerd naar effectiviteit IPS in Nederland


Download ppt "Trimbos-instituut 2006 1 Implementatie van IPS in Nederland: is het uitvoerbaar? •Resultaten van een implementatieonderzoek N. van Erp, F. Giesen, L. van."

Verwante presentaties


Ads door Google