De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventieve zorg / JOGG Annette Bij-Zwart, adviserend geneeskundige, arts M&Gmaart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventieve zorg / JOGG Annette Bij-Zwart, adviserend geneeskundige, arts M&Gmaart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Preventieve zorg / JOGG Annette Bij-Zwart, adviserend geneeskundige, arts M&Gmaart 2011

2 Inhoud presentatie Complexiteit en belang van preventieve zorg Samenhang ZVW met WPG Kansen JOGG

3 Complexiteit en belang van preventieve zorg Complexiteit: - betreft waarden/normen voor individuen - Investeren nu -> opbrengst later - Investeren in ene domein -> opbrengst in ander domein - veel actoren in diverse domeinen Belang: meer gezonde levensjaren Kansen: uitspraken CVZ over evidence -> zorginkoop

4 (Her)indeling van Preventie Beschrijving ziekte individu Internationale Classificatie van functies Primaire Preventie Gezond Universele preventie Populatie Secundaire Preventie Risicofactoren en/of Symptomen Selectieve preventie Tertiaire preventie (zorg) (Chronisch) ziek Beperkingen in: Functies Activiteiten Participatie Zorg Zorggerelateerde preventie Individu Geïndiceerde Preventie

5 Geïndiceerde preventie individuen die geen ziekte hebben, maar wel risicofactoren of symptomen. Bijvoorbeeld Bepaalde BMI (lengte en gewicht) Symptomen subklinische depressie

6 Landelijke ontwikkelingen  VWS: speerpunten preventie (vanaf 2006) 1.Overmatig alcohol 2.Roken 3.Diabetes 4.Overgewicht 5.Depressie CVZ-rapporten

7 CVZ: Randvoorwaarden voor verzekerde zorg 1. Indicatiestelling: ‘hoog risico-individu’ Medische indicatiestelling: arts-patient-relatie omschreven hoogrisico-criteria 2. Interventie: Evidendence based èn kosten effectief

8 CVZ: preventie van overmatig alcohol 1. Indicatiestelling: ‘hoog risico-individu’ Meer alcohol dan richtlijn + minder dan diagnose (DSM IV) 2. De interventie: Bewezen effectief 3. Zorgaanbieders: POH, gespecialiseerde VP, bedrijfsartsen, jeugdartsen Kans…. web-based, anoniem, kostenloos

9 Diagnose Depressie (DSM IV) 2 Kernsymptomen 1.Abnormaal neerslachtige stemming 2.Ernstig verlies van plezier in bijna alle activiteiten 5 Overige symptomen 1.Slaap stoornis (te veel) 2.Slaap stoornis (te weinig) 3.Energie gebrek 4.Eetlust 5.Waardeloosheidgevoel 6.Suicide gedachten 7.Agressie 8.Agitatie 9.remming

10 Diagnose subklinische depressie 1 Kernsymptoom 1.Abnormaal neerslachtige stemming 2.Ernstig verlies van plezier in bijna alle activiteiten 3 Overige symptomen 1.Slaap stoornis (te veel) 2.Slaap stoornis (te weinig) 3.Energie gebrek 4.Eetlust 5.Waardeloosheidgevoel 6.Suicide gedachten 7.Agressie 8.Agitatie 9.remming

11 CVZ: Subklinische depressie: 1. Medische indicatiestelling (hoog-risico- individu): 1 kernsymptoom + 3 symptomen (dus geen ‘somberheid’, ‘depressieve gevoelens’) 2. De interventies: Bewezen effectief: cognitieve gedragstherapie 3. Zorgaanbieders: 1ste lijns zorg (huisartsen (POH), 1e lijnpsychlogen) Kans……….e-health

12 Landelijke ontwikkelingen  VWS: speerpunten preventie (vanaf 2006) 1.Overmatig alcohol 2.Roken 3.Diabetes 4.Overgewicht 5.Depressie CVZ-rapporten

13 CVZ-rapporten:  Stoppen-met-rokenprogramma (Smrp) per 1-1-2011 in ZVW  Diabetes en overgewicht -> Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) niet voor 1-1- 2012 in ZVW

14 Stoppen-met-rokenprogramma Prestatie Smrp / ‘Zorgmodule stoppen met roken’ 1.Advisering 2.Motiveren 3.Begeleiden (gedragsverandering) 3.a.gedragsmatig 3.b. farmacotherapeutisch Stepped care aanbod bewezen effectieve methoden Kwaliteitsindicatoren (proces en resultaat)

15 Stoppen-met-rokenProgramma Stoppen met roken zorg : Nu al verzekerde zorg: 1.Korte interventie (=stop-advies) 2.Intensieve gedragsverandering 3.Nortryptiline Stoppen met roken Programma per 1 januari 2011 in ZVW Zorg (1,2,3) + - nicotinevervangende middelen -Bupropion, varinicline, Champix

16 Diabetes en overgewicht Gecombineerde Leefstijl Interventie(GLI) Advisering en begeleiding van hoog risico individuen (=Zelfstandig beweegprogramma) voeding, bewegen, gedragsverandering is ‘huisartsenzorg’ = ZVW GLI, waaronder lijfelijke begeleiding (fysiotherapeut) is (nog) geen verzekerde zorg (2012?) CVZ: Kosten-effectiviteit nog niet bewezen!!

17 ROL zorgverzekeraar: inkopen van preventieve-zorg-prestaties Polisvoorwaarden en contracten: Wie gaat waar leveren? Onder welke condities/kwaliteitseisen? Tegen welke prijs? In context met de speerpunten: - Ketenzorg (diabetes, COPD) - Geïntegreerde eerste lijns voorzieningen

18 Discrepantie (1) Wet Publieke Gezondheid (WPG) Selectieve preventie met toeleiding van hoogrisico GLI / Leefstijlprogramma’s (overgewicht + diabetes) + + + + + S(toppen)-m(et)-r(oken)-cursussen ± ± ± ± ± ZorgVerzekeringsWet Aanbod van Geïndiceerde preventie-zorg GLI (overgewicht + diabetes) Niet voor 2012 in ZVW (na 1012?) - - - - -  -> ? S(toppen)-m(et)-r(oken)- Programma Per 1-1-2011 in ZVW + + + + + +

19 Discrepantie (2) Wet Publieke Gezondheid toeleiding van hoogrisico (selectieve preventie) Preventie alcoholgebruik - - - - - -  -> preventie depressie - - - - - -  -> ZorgVerzekeringsWet aanbod van (Geïndiceerde) preventie- zorg Preventie alcoholgebruik + + + + + subklinische depressie + + + + +

20 Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Doelgroep: jongeren Thema’s: voeding bewegen

21 JOGG - samenwerkende partners 1.Gemeente: Wet Publieke Gezondheid (WPG) 2.GGD 3.Zorgverzekeraar: ZorgVerzekeringsWet (ZVW) 4.Locale middenstand 5.Maatschappelijk middenveld

22 JOGG - uitgangspunten 1.Breed politiek-bestuurlijk draagvlak 2.Publiek-private samenwerking 3.Sociale marketing 4.Verbinding preventie en zorg 5.Wetenschappelijke begeleiding + evaluatie

23 JOGG - methodiek - JOGG-coach - Samenhang bestaande initiatieven - Communicatie - JOGG-gemeente

24 Toekomst: JOGG -> Gezonde Gemeente Uitbreiding doelgroep Uitbreiding preventiethema’s (VWS)

25 DE KANS Publieke Private gezondheidszorg


Download ppt "Preventieve zorg / JOGG Annette Bij-Zwart, adviserend geneeskundige, arts M&Gmaart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google