De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voeding en Dieet Zorgmodule Presentatie hoofdlijnen inhoud projectplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voeding en Dieet Zorgmodule Presentatie hoofdlijnen inhoud projectplan."— Transcript van de presentatie:

1 Voeding en Dieet Zorgmodule Presentatie hoofdlijnen inhoud projectplan

2 Achtergrond Stijging aantal chronisch zieken vraagt om een andere aanpak van zorg Introductie programmatische aanpak chronische ziekten Gezondheidswinst Goede kwaliteit van leven Verbetering arbeidsparticipatie

3 Programmatische aanpak
Integrale zorg en patiënt centraal Vier pijlers: Zorgstandaarden Versterken van de samenhang van preventie en zorg Zelfmanagement Multidisciplinaire zorg Basis: zorgstandaarden

4 Zorgstandaarden Een zorgstandaard beschrijft de norm waaraan multidisciplinaire zorg voor mensen met een bepaalde chronische ziekte moet voldoen. Hij beperkt zich niet tot de inhoud van de zorg (inclusief de rol van de patiënt), maar richt zich ook op de organisatiestructuur van het zorgproces (de ketenorganisatie) en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren.

5 Zorgstandaard Drie aspecten – vormen samen het totaal :
1. Inhoud van de zorg ziektespecifieke en generieke elementen 2. Organisatie van het zorgproces inrichting van de keten , communicatie 3. Bewaking kwaliteit / resultaat kwaliteitsindicatoren , transparante feedback

6 Kenmerken zorgstandaard
Ziektespecifiek met generieke componenten Omvat complete zorgcontinuüm Gebaseerd op actuele inzichten (wetenschap & praktijk) Opgesteld vanuit perspectief van de patiënt Aanwijzingen voor het opstellen van individueel zorgplan Aanwijzingen voor het ondersteunen van zelfmanagement Beschrijft multidisciplinair zorgproces Functionele beschrijving van activiteiten : ‘wat‘, niet ‘wie‘ Richtinggevend voor organisatie en kwaliteitsbevordering Geeft adequate kwaliteitsindicatoren Richtinggevend voor aanspraken en bekostiging Wordt vertaald naar een patiëntenversie

7 Zorgstandaard: stand van zaken
En meer in aantocht…

8 Noodzaak tot afstemming
Groot aantal ziektespecifieke zorgstandaarden Gevaar van verzuiling en fragmentatie Behoefte aan gemeenschappelijk raamwerk en structuur  Coördinatieplatform Zorgstandaarden

9 Coördinatieplatform Zorgstandaarden
Op verzoek van VWS ingesteld bij ZonMw Adviesorgaan betreffende zorgstandaarden Maart 2010: model voor zorgstandaarden

10 Vier fasen in het zorgcontinuüm
Vroege onderkenning & preventie Diagnostiek Individueel zorgplan & behandeling Begeleiding, revalidatie, re-integratie, participatie & relapspreventie Geïndiceerde preventie Zorggerelateerde preventie , behandeling en begeleiding Zorgstandaard : bestrijkt het complete zorgcontinuüm verdeeld in vier fasen

11 1 2 3 4 Vier fasen in het zorgcontinuüm Ziekte/ specifiek
Vroege onderkenning & preventie Diagnostiek Individueel zorgplan & behandeling Begeleiding, revalidatie, re-integratie, participatie & relapspreventie Geïndiceerde preventie Zorggerelateerde preventie , behandeling en begeleiding Ziekte/ specifiek Ziektespecifiek Ziektespecifiek Ziektespecifiek 1 2 Generieke componenten – ‘ Zorgmodules ‘ relevant voor de ziekte Organisatiestructuur van preventie en zorg 3 Relevante indicatoren voor kwaliteit 4

12 Zorgmodule Een zorgmodule beschrijft vanuit het
patiëntenperspectief een component in de zorg die voor meerdere chronische ziekten relevant is

13 Zorgmodule

14 Doel van het project Ontwikkeling van de zorgmodule Voeding en Dieet
De zorgmodule Voeding en Dieet geeft praktische handvatten voor het leveren van voedingszorg in verschillende niveaus van intensiteit De zorgmodule Voeding en Dieet geeft een beschrijving van: Inhoud van voedingszorg Organisatie van voedingszorg Kwaliteit van voedingszorg

15 Niveaus van zorg

16 Afbakening Beschrijving van de generieke component: wat moet iemand doen op het gebied van voeding, los van de ziekte die hij/zij heeft, en op welk niveau heeft die persoon daarbij hulp nodig Voor ziekten zullen uitzonderingen gelden op dit generieke deel. Deze worden beschreven in de zorgstandaard van die betreffende ziekte: de ziektespecifieke addities

17 Doelgroep Mensen met een chronische aandoening of verhoogd risico daarop, die reeds in de zorgketen zijn en waarvoor voeding een onderdeel van de behandeling vormt: chronisch zieken met een voedingsgerelateerde klacht of aandoening mensen met een verhoogd risico op een voedingsgerelateerde klacht of aandoening Zowel aandoeningen die samenhangen met ondervoeding als met overvoeding

18 Uitgangspunten Uitgangspunten:
Rapport zorgstandaarden in model (integrale zorg) Richtlijnen goede voeding Stepped care (verschillende niveaus van interventie)

19 Ter bespreking!


Download ppt "Voeding en Dieet Zorgmodule Presentatie hoofdlijnen inhoud projectplan."

Verwante presentaties


Ads door Google