De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaaktypecatalogus Kwaliteit en Vraaggericht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaaktypecatalogus Kwaliteit en Vraaggericht."— Transcript van de presentatie:

1 Zaaktypecatalogus Kwaliteit en Vraaggericht

2 Definities Zaak: een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en resultaat, waarvan de kwaliteit en de doorlooptijd bewaakt moet worden Zaaktype: generieke aanduiding van de aard van een zaak Zaaktypecatalogus: verzameling van actuele zaaktype-omschrijvingen met de bijbehorende aandachtsgebieden t.b.v. kwaliteitverbetering

3 Zaaktypecatalogus 1.0 Bevindingen
Versie 1.0 sluit niet aan op andere GEMMA standaarden (zoals RGBZ, e-processen, e-formulier) Veel onduidelijkheid over wat wel en wat geen goede zaaktype-omschrijving is Lijst is verre van compleet/actueel Vooral gericht op vastleggen en systeeminrichting

4 Vraagstukken Hoe omgaan met hiërarchie & gemeentelijke specificiteit?
Waarvoor dient een ZTC eigenlijk? Wanneer is iets een zaaktype-omschrijving voor in de catalogus? Alleen voor elektronische dienstverlening of breder? Hoe omgaan met hiërarchie & gemeentelijke specificiteit? Hoe sluit de ZTC aan bij zaken als een PDC, een DSP, samenwerkende catalogi (SC)? Hoe kan de ZTC richting geven? Hoe betere afstemming met GEMMA?

5 uitgangspunten KING zaaktypecatalogus
Geeft richting aan PDC en DSP Geeft inzicht in welke e-formulieren hiervoor gebruikt kunnen worden Geeft inzicht welke processen nodig zijn Geeft inzicht of directe levering plaatsvindt Geeft inzicht over goederen of diensteigenschappen Geeft inzicht in het minimale autorisatie-niveau De werkprocessen bepalen de inrichting en verrichting

6 ZTC >< PDC en DSP ZTC PDC DSP

7 Nieuwe tabelindeling Nummer Omschrijving Bedrijfsproces Werkproces
e-Formulier Levering RGBZ Massa Serie/stuk Maatwerk Planmatig Autorisatieniveaus Bedrijfsfuncties

8 Input ZTC via UPL UPL = uniforme productenlijst
Op de UPL komen alleen die namen voor die voldoen aan de definitie product volgens de rijksproductencatalogus Naamomschrijving is vastgelegd in conventie Geen werkwoorden Zoveel mogelijk aan elkaar schrijven Bijvoorbeeld afvalinzameling oud papier i.p.v. oud papier Welzijnswerksubsidie i.p.v. welzijnswerk subsidie

9 Relatie met GEMMA onderdelen
generieke werkprocessen voor dienstverlening (“8 lopende banden”) één proces behandelt veel verschillende zaken De leveringtypering bepaald de aard van de zaaktype-omschrijving e-Formulierspecificaties RGBZ geeft noodzakelijk objecttyperingen

10 Werkprocessen Logische volgorde van activiteiten Rolverdeling
Berichten Bewaking, Besturing, Beheer Standaardisatie Uniformiteit Statusinformatie

11 Wat betekent de zaaktypecatalogus
Met de zaaktypecatalogus is het mogelijk om zonder veel onderzoek en capaciteit een totaalbeeld te geven wat de gemeente nodig acht voor de bezoekers en bewoners. En welke efficiëcyslagen mogelijk zijn binnen de productarchitectuur en procesarchitectuur en organisatie, Het is een bruikbaar handvat voor de informatie - en de procesarchitect. En vormt een basis voor de effectieve maatregelen a.g.v. risicoanalyse.

12 Beheersbaar ZTC en Processen hand in hand,
Aansluiting zoeken met wat er al is: SC, PDC, DSP. UPL zorgt voor zaaktype-omschrijving Aansluiting bij RGBZ Proces automatiseren obv. e-procesmodellen (niet, of gedeeltelijk ZTC) Verrijking met eigen attributen afhankelijk van de gemeente Geen set met alle mogelijke parameters en hun waarden

13 Stelling: de ZTC van KING
is niet bedoeld voor systeeminrichting; maakt deel uit van de bedrijfsarchitectuur; geeft richting aan uniforme naamgeving; voorkomt eilandwerking; identificeert het beste proces; heeft geen attributen

14 Bedankt voor uw aandacht www.kinggemeenten.nl
Ondertitel - auteur


Download ppt "Zaaktypecatalogus Kwaliteit en Vraaggericht."

Verwante presentaties


Ads door Google