De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Model Zorgstandaarden CONCEPT Stand van zaken op 11 juni 2009 ZiZo informatieochtend Utrecht, 11 juni 2009 Reinout van Schilfgaarde Coördinatieplatform.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Model Zorgstandaarden CONCEPT Stand van zaken op 11 juni 2009 ZiZo informatieochtend Utrecht, 11 juni 2009 Reinout van Schilfgaarde Coördinatieplatform."— Transcript van de presentatie:

1 Model Zorgstandaarden CONCEPT Stand van zaken op 11 juni 2009 ZiZo informatieochtend Utrecht, 11 juni 2009 Reinout van Schilfgaarde Coördinatieplatform Zorgstandaarden 1

2 ‘ Programmatische aanpak chronische ziekten ’ Beleidsbrief VWS aan Tweede Kamer ( juni 2008 ) Vier pijlers : Ontwikkeling en verbetering van zorgstandaarden Versterking van de samenhang van preventie en curatie Bevorderen van zelfmanagement Stimuleren van goede ketenzorg

3 Zorgstandaarden 3

4 COPD Zorgstandaard : voorlopig 1.Inleiding, werkwijze en status 2.Achtergrond 3.Voorlopige zorgstandaard 4.Zorgprofielen 5.Tot slot Bijlagen www.ketenkwaliteitcopd.nl www.longalliantie.nl 4

5 Ziektespecifiek en generiek Zorg voor chronisch zieken is ziektespecifiek ( bepaalde ziekte ) met generieke elementen ( gelden voor elke chronische ziekte ) Aparte zorgstandaard voor elke chronische ziekte : -kans op verzuiling ( silo’s ) & fragmentatie -multimorbiditeit ( ! ) Zorgstandaard-model chronische ziekten ( meta-zorgstandaard ) Integratie van specifieke èn generieke aspecten Modulaire opbouw : ziektespecifieke & generieke modules ‘ Coördinatieplatform Zorgstandaarden ‘ (Min VWS → ZonMw )

6 Kenmerken van een zorgstandaard Ziektespecifiek ( bepaalde chronisch ziekte ) & generiek Perspectief van patiënt ( zorgvrager ) Functioneel ( beschrijft : wat, niet : wie ) Omvat complete zorgcontinuüm Beschrijft multidisciplinair zorgproces ( ‘ ketenzorg ‘ ) : inhoud, organisatie, prestatie-indicatoren Is dus (!) leidraad voor : ketencontractering aanspraken & bekostiging verantwoordingsinformatie & kwaliteitsbewaking Wordt vertaald naar een patiëntenversie

7 Preventie cf. CVZ Collectieve preventie Universele preventie algemene bevolking Selectieve preventie (hoog) risico groepen Individu-gerichte preventie Geïndiceerde preventie individu met risico / sympt. Zorggerelateerde preventie individu met ziekte

8 Begeleiding, revalidatie, re-integratie, participatie & relaps preventie Ziektespecifieke modules Individueel zorgplan & behandeling DiagnostiekPreventie & vroege opsporing Zorggerelateerde preventie en behandeling ( goede zorg, behandeling & begeleiding ) Geïndiceerde preventie Individueel ( individu-gerichte preventie en zorg ) Diabetes ( zorgstandaard exclusief generieke aspecten, organisatiestructuur & prestatie-indicatoren ) Vasculair risico ( zorgstandaard exclusief generieke aspecten, organisatiestructuur & prestatie-indicatoren ) COPD ( zorgstandaard exclusief generieke aspecten, organisatiestructuur & prestatie-indicatoren ) Hartfalen ( zorgstandaard exclusief generieke aspecten, organisatiestructuur & prestatie-indicatoren ) Depressie ( zorgstandaard exclusief generieke aspecten, organisatiestructuur & prestatie-indicatoren ) Artrose ( zorgstandaard exclusief generieke aspecten, organisatiestructuur & prestatie-indicatoren ) ………….. ( andere chronische ziekten ) …………..

9 Generieke modules Generieke moduleZiektespecifiek Informatie, voorlichting, educatie & bevordering van zelfmanagement Bewegen & bevordering van zelfmanagement Voeding & dieet & bevordering van zelfmanagement Stoppen met roken ( tabaksverslaving ) & bevordering van zelfmanagement ………….. ( andere generieke modules ) ………….. Laatste levensfase & palliatieve zorg & bevordering van zelfmanagement Ziektespecifieke additie

10 Opbouw modules Elke generieke module en elke ziektespecifieke (sub)module bevat drie rubrieken : -Indicatie : op welke cliënten / patiënten van toepassing ? -Behandeling : welk advies / interventie / ondersteuning / begeleiding ? -Verantwoordingsinformatie : welke gegevens ( data ) worden elektronisch vastgelegd ?

11 Zorgstandaard heeft vier componenten *Een aantal generieke modules ( passend bij de betreffende chronische ziekte ) *Een ziektespecifieke module ( waar mogelijk : verwijst naar generieke modules ) *Een hoofdstuk over de organisatie & structuur van het zorgproces Een hoofdstuk over de relevante prestatie-indicatoren *Elk met een aantel parameters ( ‘ data ‘ ) die verplicht elektronisch moeten worden vastgelegd : minimale dataset

12 Data ( elektronisch vastgelegde parameters ) Afkomstig uit elektronisch patiëntendossier ( epd ) Eénmalig & enkelvoudig vastgelegd cf. standaard (Nictiz ) Toepassing : zorgprocescommunicatie kwaliteitsbevordering *spiegelinformatie & benchmark evaluatie / analyse *beleid & onderzoek *Veronderstelt centrale dataverwerking


Download ppt "Model Zorgstandaarden CONCEPT Stand van zaken op 11 juni 2009 ZiZo informatieochtend Utrecht, 11 juni 2009 Reinout van Schilfgaarde Coördinatieplatform."

Verwante presentaties


Ads door Google