De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mds chronische zorg: een eerste aanzet dr. JN Struijs, drs. J. van Til, dr. CA Baan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mds chronische zorg: een eerste aanzet dr. JN Struijs, drs. J. van Til, dr. CA Baan."— Transcript van de presentatie:

1 Mds chronische zorg: een eerste aanzet dr. JN Struijs, drs. J. van Til, dr. CA Baan

2 RIVM opdracht Vaststellen ‘lijst’ met variabelen  Operationalisatie van variabelen door NICTIZ Overzicht met mogelijke (bestaande) indicatoren Overzicht met ontbrekende (bestaande) indicatoren

3 Uitgangspunten MDS Afgeleid van gegevens die zorggroepen nodig hebben voor hun ‘eigen huishouding’; Denk aan: -Interne spiegelinformatie -Contractuele afspraken met zorgverzekeraar (o.b.v. keten- dbc contract) -Contractuele afspraken met individuele zorgverleners en/of instellingen (‘onderaannemer’) -(Publiceren keuze-informatie voor de consument/patiënt)

4 Uitgangspunten mds (II) Beperkt zich tot de (concept) zorgstandaarden (ZiZo); Sluit aan bij modelmatige opbouw van de Adviescommissie Transparantie chronische zorg (ZiZo); Zorggroepen moeten niet afhankelijk zijn van derden voor het kunnen rapporteren van de mds Bevat alleen registratiegegevens Eventuele rapportage op zorggroep-niveau

5 Mds beperkt zich tot (concept) zorgstandaarden - Zorgstandaarden beschikbaar voor diabetes en CVR -Concept Zorgstandaard beschikbaar voor COPD -Concept Zorgstandaard ontbreekt voor hartfalen: mds hartfalen niet opgesteld door RIVM

6 Adviescommissie Transparantie chronische zorg Modelmatige indeling van MDS in 10 vaste hoofdstukken: -Identificatie patiënt -Contacten -Klacht van de cliënt/patiënt -Onderzoek – lichamelijk, psychologisch -Onderzoek – laboratorium -Onderzoek – beeldvorming -Onderzoek – functie -Behandeling – medicatie -Behandeling – overige -Risicofactoren en pathologie Doel: MDS toepasbaar voor elke chronische ziekte en aansluiting bij proces voor zorgverlening en bij ´metazorgstandaard´

7 Adviescommissie Transparantie chronische zorg (II) Onderscheidt maken tussen generieke modules en ziektespecifieke modules Doel onderscheid: rekening houden met multimorbiditeit Concept mds: deze indeling toegepast (hoofdstukken en onderscheid ziektespecifiek en generiek (discussie).

8 Mds bevat alleen registratiegegevens Mds: -alleen gegevens die in primaire proces worden geregistreerd -of voor de zorggroep noodzakelijk is voor het kunnen contracteren en declareren van de keten-dbc Structuur kenmerken/ indicatoren en patientervaringen worden apart uitgevraagd RIVM: definitie van het begrip mds onduidelijk gebleken

9 Schriftelijke consultatieronde ->70 reacties (!) Werkwijze -Geïnventariseerd door twee onderzoekers (JS, JvT) -Onderverdeling in categorieën -Reactie geformuleerd aan de hand van de uitgangspunten van de mds -Besluit: wel/geen aanpassingen mds

10 Samenvatting schriftelijke reacties Veel reacties omtrent gevolgde proces Veel reacties over operationalisatie variabelen Reikwijdte mds en relatie met keten-dbc Variabelen niet in HIS of niet geregistreerd Patiëntervaringen en structuurkenmerken ontbreken

11 Samenvatting schriftelijke reacties Veel reacties omtrent gevolgde proces Voorbeelden: ‘Eerst indicatoren benoemen en op basis hiervan de variabelen benoemen’ ‘De dataset moet volgen uit de zorgstandaard en niet andersom’ ‘Idealiter eerst de COPD zorgstandaard met bijbehorende indicatoren ontwikkelen en daarna kan pas een MDS correct worden gedefinieerd.’ ‘Bij de start van dit project is nog volledig onduidelijk welke instanties deze data gaan gebruiken en met welk doel’ RIVM: Reacties betreffen niet de ‘inhoud’ van de mds en hebben daarom niet geleid tot veranderingen

12 Samenvatting schriftelijke reacties Veel reacties over operationalisatie variabelen Voorbeelden: ‘longverpleegkundige ontbreekt bij type zorgverlener’ ‘Educatie toevoegen als type contact’ ‘lengte wordt in meters, niet in cm’s geregistreerd’ ‘Bij reden einddatum: toevoegen ´geen geregelde zorg mogelijk´’ RIVM: operationalisatie van variabelen waren voorbeelden; operationalisatie gebeurt door NICTIZ

13 Samenvatting schriftelijke reacties Reikwijdte mds en relatie met keten-dbc Voorbeelden: Medicatie is geen onderdeel van het keten-dbc contract en hier hoeft dus ook geen verantwoording over worden afgelegd ‘Labbepalingen zit wel in de MDS maar niet in de keten. Waarom zijn deze dan niet als optioneel opgenomen? ‘Het onderscheid in vier ketens baart ons grote zorgen gezien de veel voorkomende co-morbiditeit’ RIVM: Uitgangspunt mds is zorgstandaard; afhankelijk hiervan worden onderdelen wel of niet opgenomen in de mds

14 Samenvatting schriftelijke reacties Variabelen niet in HIS of niet geregistreerd Voorbeelden: ‘type contact’ wordt niet geregistreerd. (Dit blijkt uit de invulling van risicoprofielen die behoren bij het behandelingsprotocol) ‘termen als kwartaal en jaarcontrole zijn ouderwets en moeten vervangen worden door termen als persoonlijk behandeldoel en persoonlijk behandelplan.’ ‘ketenzorgorganisatie en zorgtrajectnummer worden niet geregistreerd.’ RIVM: Een aantal aanpassingen gedaan, een aantal keer niet vanwege het feit dat deze gegevens op zorggroepniveau wel voorhanden moeten zijn of kunnen worden afgeleid

15 Samenvatting schriftelijke reacties Patiëntervaringen en structuurkenmerken ontbreken Voorbeelden: ‘Subjectieve kwaliteit van leven is het belangrijkst is en niet de getallen.’ ‘De belangrijkste invalshoek ontbreekt en dat is hoe de patiënt de diabeteszorg ervaart en zijn gevoel van gezondheid’ ‘We hechtten er aan dat kwaliteitsindicatoren over de ketenzorg wel in dit stadium worden toegevoegd.’ ‘Het lijkt ons wenselijk dat er haast wordt gemaakt met de beoogde set indicatoren met betrekking tot de multidisciplinaire samenwerking.’ RIVM: De patiëntenervaringen en structuurkenmerken zullen niet op patiëntniveau verzameld gaan worden maar op zorggroep niveau en zijn daarom nu niet meegenomen in de mds.

16 Discussie Onderscheid ziektespecifieke modules / mds-en en generieke modules / mds-en? (conform adviescommissie) Case-mix variabelen ontbreken; vergelijking tussen zorggroepen is daardoor onmogelijk Medicatie ontbreekt voor diabetes; vanwege het ontbreken in de NDF Zorgstandaard


Download ppt "Mds chronische zorg: een eerste aanzet dr. JN Struijs, drs. J. van Til, dr. CA Baan."

Verwante presentaties


Ads door Google