De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 1 Eerstelijnszorg De Nederlandse situatie in vogelvlucht Joan Onnink, adviserend geneeskundige DSW Zorgverzekeraar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 1 Eerstelijnszorg De Nederlandse situatie in vogelvlucht Joan Onnink, adviserend geneeskundige DSW Zorgverzekeraar."— Transcript van de presentatie:

1 23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 1 Eerstelijnszorg De Nederlandse situatie in vogelvlucht Joan Onnink, adviserend geneeskundige DSW Zorgverzekeraar

2 23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 2 Opbouw presentatie  Even voorstellen  Korte schets van de eerste lijn in Nederland  Belangrijkste gezondheidsproblemen in de eerste lijn  Ontwikkelingen toekomst  Oplossing  Diabetes nader bekeken

3 23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 3 Even voorstellen 1  Joan Onnink, • arts voor Maatschappij en Gezondheid • Adviserend geneeskundige bij DSW Zorgverzekeraar aandachtsgebieden: huisartsenzorg, ketenzorg, GGZ  Ervaring: • Infectie ziekten: GG&GD Amsterdam • Algemene Gezondheidszorg GGD West-Holland • GGZ, GZ en V&V: Zorgkantoor Haaglanden • Verstandelijk Gehandicaptenzorg: Steinmetz de Compaan

4 23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 4 Even voorstellen 2  30 jaar St. Elisabeth Hospitaal • Bedrijfsarts is huisarts  Bekend als “Zuster” Violetta • Reguliere geneeskunde vermengd met religie en bijgeloof

5 23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 5 Korte schets van de eerste lijn in Nederland  Wat verstaan we onder eerste lijn? • huisartsenzorg, • tandheelkundige zorg, • paramedische zorg, • verloskundigenpraktijken, • algemeen maatschappelijk werk, • eerstelijnspsychologische zorg, • farmaceutische zorg

6 23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 6 Organisatie, financiering en ondersteuning van de eerste lijn  Divers georganiseerd: solisten; duo’s; (A)-HOED; gezondheidscentra  Financiering: WMO (gemeente); ZVW  Ondersteuning: Regionale Ondersteuning Structuur (ROS) Tabel 1: Kosten van de gezondheidszorg (miljoenen euro's) naar aandoening in Nederland in 2005 a ( Kosten van ziekten ).Kosten van ziekten

7 Belangrijkste gezondheidsproblemen in Nederland  Chronische aandoeningen

8 Determinanten

9 Ontwikkelingen toekomst

10 Dus: diabetes volksziekte nr.1

11 Kosten diabetes 2005

12 Er moet iets gebeuren  Kwaliteit van zorg verbeteren • Programmatische aanpak: standaard voor zorgstandaarden • Monitoren op outcome  Kosten beheersbaar houden: • Aandacht voor preventie: • Primair • Preventie van complicaties • Substitutie naar de eerste lijn

13 Oplossing: integrale aanpak  Versterking eerste lijn • Ontwikkeling multidisciplinaire zorgstandaarden • Diabetes • COPD • CVRM • Hartfalen; depressie; obesitas • Oprichting zorggroepen  Aanpassen financieringsstructuur • Beleidsregel prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen

14 Voorbeeld: zorgstandaarden

15 Voorbeeld:Zorgstandaard diabetes  Zelfmanagement: voeding; roken; zelfcontroles; bewegen; therapietrouw  Kwartaal- en jaarcontroles: • Glucose • HbA1c • Hypertensie • BMI • Fundusfoto • Voetzorg • Medicatie

16 Voorbeeld diabetes: betrokken hulpverleners  Eerste lijn: • Huisarts • Praktijkondersteuner huisarts • Diëtist • Pedicure • Maatschappelijk werkende • Fysiotherapeut  Tweede lijn: • Internist • Oogarts etc.

17 Voorbeeld diabetes: Zorggroep  Protocolontwikkeling  Scholing/nascholing  Inkoop diensten van zorgaanbieders  Begeleiden, adviseren en ondersteunen bij de organisatie van diabetes ketenzorg  Bieden van spiegelinformatie m.b.t. outcome  Terugkoppeling naar zorgverzekeraar

18 Aanpassing financieringsstructuur: Beleidsregel prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen  Alle zorgkosten die volgens de zorgstandaard direct samenhangen met de betreffende aandoening, m.u.v. ANW-zorg, farmaceutische zorg, diagnostiek en hulpmiddelen  Inkoop d.m.v. een keten DBC (diagnose behandel combinatie) of ‘Koptarief’  Resultaten monitoren d.m.v. de ‘minimale dataset’

19 Minimale dataset diabetes

20 Voorbeeld: diabetes zorggroepen  ZONMW • Pilot projecten  Regionaal DWO/NWN: Zorggroep Eerste Lijn: 185 huisartsen

21 Eerste resultaten (ZONMw)  Zorggroepen zijn nog niet multidisciplinair georganiseerd  Inhoud van de DBC varieert  Sterke prijsverschillen  ICT nog niet op orde  Kwaliteitsverbetering op procesindicatoren, maar nog niet op outcome indicatoren  Keuzevrijheid van de patiënt beperkt  Integrale bekostiging nog niet echt integraal  Gevolgen voor macrokosten onbekend

22 Kritische kanttekeningen  Integraal tarief is ‘black box’  Kosten stijging 1 e lijn, nog geen reductie kosten 2 e lijn  Keuzevrijheid patiënt onder druk  Multimorbiditeit

23 Meer weten?  www.RIVM.nl www.RIVM.nl  www.LVG.org www.LVG.org  www.zn.nl www.zn.nl  www.diabetesfederatie.nl  www.zonmw.nl www.zonmw.nl  www.dsw.nl

24 Nederland…, maar hoe zit het op Curaçao?

25 Dank voor uw aandacht


Download ppt "23- 30 maart 2011 Congres NVAG Curacao 1 Eerstelijnszorg De Nederlandse situatie in vogelvlucht Joan Onnink, adviserend geneeskundige DSW Zorgverzekeraar."

Verwante presentaties


Ads door Google