De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerstelijnszorg De Nederlandse situatie in vogelvlucht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerstelijnszorg De Nederlandse situatie in vogelvlucht"— Transcript van de presentatie:

1 Eerstelijnszorg De Nederlandse situatie in vogelvlucht
Joan Onnink, adviserend geneeskundige DSW Zorgverzekeraar maart 2011 Congres NVAG Curacao

2 Opbouw presentatie Even voorstellen
Korte schets van de eerste lijn in Nederland Belangrijkste gezondheidsproblemen in de eerste lijn Ontwikkelingen toekomst Oplossing Diabetes nader bekeken maart 2011 Congres NVAG Curacao

3 Even voorstellen 1 Joan Onnink, Ervaring:
arts voor Maatschappij en Gezondheid Adviserend geneeskundige bij DSW Zorgverzekeraar aandachtsgebieden: huisartsenzorg, ketenzorg, GGZ Ervaring: Infectie ziekten: GG&GD Amsterdam Algemene Gezondheidszorg GGD West-Holland GGZ, GZ en V&V: Zorgkantoor Haaglanden Verstandelijk Gehandicaptenzorg: Steinmetz de Compaan maart 2011 Congres NVAG Curacao

4 Even voorstellen 2 30 jaar St. Elisabeth Hospitaal
Bedrijfsarts is huisarts Bekend als “Zuster” Violetta Reguliere geneeskunde vermengd met religie en bijgeloof maart 2011 Congres NVAG Curacao

5 Korte schets van de eerste lijn in Nederland
Wat verstaan we onder eerste lijn? huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, verloskundigenpraktijken, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologische zorg , farmaceutische zorg maart 2011 Congres NVAG Curacao

6 Organisatie, financiering en ondersteuning van de eerste lijn
Tabel 1: Kosten van de gezondheidszorg (miljoenen euro's) naar aandoening in Nederland in 2005 a ( Kosten van ziekten ). Organisatie, financiering en ondersteuning van de eerste lijn Divers georganiseerd: solisten; duo’s; (A)-HOED; gezondheidscentra Financiering: WMO (gemeente); ZVW Ondersteuning: Regionale Ondersteuning Structuur (ROS) maart 2011 Congres NVAG Curacao

7 Belangrijkste gezondheidsproblemen in Nederland
Chronische aandoeningen

8 Determinanten

9 Ontwikkelingen toekomst

10 Dus: diabetes volksziekte nr.1

11 Kosten diabetes 2005

12 Er moet iets gebeuren Kwaliteit van zorg verbeteren
Programmatische aanpak: standaard voor zorgstandaarden Monitoren op outcome Kosten beheersbaar houden: Aandacht voor preventie: Primair Preventie van complicaties Substitutie naar de eerste lijn

13 Oplossing: integrale aanpak
Versterking eerste lijn Ontwikkeling multidisciplinaire zorgstandaarden Diabetes COPD CVRM Hartfalen; depressie; obesitas Oprichting zorggroepen Aanpassen financieringsstructuur Beleidsregel prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen

14 Voorbeeld: zorgstandaarden

15 Voorbeeld:Zorgstandaard diabetes
Zelfmanagement: voeding; roken; zelfcontroles; bewegen; therapietrouw Kwartaal- en jaarcontroles: Glucose HbA1c Hypertensie BMI Fundusfoto Voetzorg Medicatie

16 Voorbeeld diabetes: betrokken hulpverleners
Eerste lijn: Huisarts Praktijkondersteuner huisarts Diëtist Pedicure Maatschappelijk werkende Fysiotherapeut Tweede lijn: Internist Oogarts etc.

17 Voorbeeld diabetes: Zorggroep
Protocolontwikkeling Scholing/nascholing Inkoop diensten van zorgaanbieders Begeleiden, adviseren en ondersteunen bij de organisatie van diabetes ketenzorg Bieden van spiegelinformatie m.b.t. outcome Terugkoppeling naar zorgverzekeraar

18 Aanpassing financieringsstructuur: Beleidsregel prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen Alle zorgkosten die volgens de zorgstandaard direct samenhangen met de betreffende aandoening, m.u.v. ANW-zorg, farmaceutische zorg, diagnostiek en hulpmiddelen Inkoop d.m.v. een keten DBC (diagnose behandel combinatie) of ‘Koptarief’ Resultaten monitoren d.m.v. de ‘minimale dataset’

19 Minimale dataset diabetes

20 Voorbeeld: diabetes zorggroepen
ZONMW Pilot projecten Regionaal DWO/NWN: Zorggroep Eerste Lijn: 185 huisartsen

21 Eerste resultaten (ZONMw)
Zorggroepen zijn nog niet multidisciplinair georganiseerd Inhoud van de DBC varieert Sterke prijsverschillen ICT nog niet op orde Kwaliteitsverbetering op procesindicatoren, maar nog niet op outcome indicatoren Keuzevrijheid van de patiënt beperkt Integrale bekostiging nog niet echt integraal Gevolgen voor macrokosten onbekend

22 Kritische kanttekeningen
Integraal tarief is ‘black box’ Kosten stijging 1e lijn, nog geen reductie kosten 2e lijn Keuzevrijheid patiënt onder druk Multimorbiditeit

23 Meer weten? www.RIVM.nl www.LVG.org www.zn.nl www.diabetesfederatie.nl

24 Nederland…, maar hoe zit het op Curaçao?

25 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Eerstelijnszorg De Nederlandse situatie in vogelvlucht"

Verwante presentaties


Ads door Google