De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inge Duimel-Peeters De praktijk van KETEN-DBC’s in Maastricht / Heuvelland Afdeling transmurale zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inge Duimel-Peeters De praktijk van KETEN-DBC’s in Maastricht / Heuvelland Afdeling transmurale zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Inge Duimel-Peeters De praktijk van KETEN-DBC’s in Maastricht / Heuvelland Afdeling transmurale zorg

2 Inhoud -Definitie / kenmerken disease management -Wat is een dbc? -Waarom dbc’s? -Opbouw dbc -Inhoud dbc: zorgcontinuüm in modules -SWOT

3 Definitie disease management (DMAA) Disease management is een systeem van gecoördineerde gezondheidszorg interventies en communicatiestrategieën voor die populaties waarvoor geldt dat “patient self care efforts” van significant belang zijn.

4 Kenmerken disease management 1.Coördinatie van interventies 2.Communicatie naar patiëntenpopulatie 3.Ondersteuning relatie tussen zorgverleners 4.Verbetering toegankelijkheid van zorg 5.Nadruk op adequate behandeling en preventie van complicaties: - evidence-based protocollen - patient-empowerment bevorderen 6. Verzamelen / analyseren van proces- en uitkomstparameters + kostprijsberekening = Diagnose Behandel Combinatie (dbc)

5 Welke aandoeningen komen in aanmerking? randvoorwaarden 1.Behandelrichtlijnen met zekere consensus 2.Grote behandelvariatie 3.Grote prevalentie van aandoening 4.Complicaties moeten te voorkómen zijn 5.Uitkomsten van te voren te definiëren en te modificeren 6.Kosten-effectief

6 Wat is een keten-dbc? -Instrument dat de zorg in een keten, eerste- of tweede lijn, beschrijft: een medische procesbeschrijving. -Beschrijft de activiteiten in het integrale zorgcontinuüm van een bepaalde patiëntencategorie en hangt hier een prijs aan. -Instrument voor structurele bekostiging van de zorg in een keten = combinatie van een product en een prijs. -Overstap van afzonderlijk declareren naar gezamenlijk declareren.

7 Waarom een dbc? Bekostiging was ondoorzichtig en stond geen competitie toe op prijs- /kwaliteitverhouding - Van een onduidelijke relatie tussen tarieven en werkelijke kosten naar een zichtbare relatie tussen geleverde prestatie en prijs. - Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg (“het geld volgt de patiënt en niet andersom”)

8 Vb.: Opbouw dbc diabetes mellitus type 2 Zorgcontinuüm: fasen van zorgverlening  modules Vier basismodules (reguliere zorg): - Module 1 en 2 : praktijkondersteuner en Ha - Module 3 en 4: diabetesverpleegkundige en Ha Twee extra modules, E en E+ (internist): - Internist is eerste aanspreekpunt voor Ha en diabetesvpk bij hoog complexe zorg en complicaties - Internist is betrokken bij supervisie en scholing van de betrokken zorgverleners - Internist is betrokken bij diabetesgerelateerde innovaties en protocolontwikkeling Aanvullende modules: bewegen, voeding, stoppen met roken

9 Zorgcontinuüm in modules ModulePatiëntengroep behorende bij de moduleFinanciering 0De met diabetes bedreigde zorgvragersNog n.v.t. 1Nieuwe diabetespatiënt in jaar van diagnosestellingEerstelijns keten- dbc D.M. Type 2 2Controlepatiënt met orale anti-diabetica / dieet 3Patiënt die dat jaar ingesteld wordt op insuline 4Controlepatiënt ingesteld op insuline EControlepatiënt met problematiek E+Controlepatiënt met complexe problematiek ---------Doorverwijzing bij complicaties / co-morbiditeit------------------------- 5Zorg na doorverwijzing: diabetes met complicaties, diabetes met voetcomplicaties, diabetes met insulinepomptherapie, zwangerschapsdiabetes Tweedelijns keten-dbc

10

11 Actieve rol van de patiënt Zelfzorg patiënten bevorderen door: - Educatie - Communicatie - Monitoring Aandacht voor leefstijladviezen!

12 In hoeverre is het concept disease management geschikt voor GGZ?

13 SWOT-analyse Strengths Weaknesses Opportunities Threats

14 Sterke punten voor GGZ 1.Samenwerking 2.Communicatie 3.Kwaliteitsmonitoring 4.Betere screening 5.Minder medische consumptie en/of overzicht op consumptie 6.Minder ziekteverzuim 7.HA en GGZ-medewerker hebben persoonlijke band met patiënt 8.Meer dan 1 consult vooraleer triage

15 Zwakke punten voor GGZ 1.Beperkte evidence-based onderdelen van psychotherapie 2.Eerder bewijslast / richtlijnen op basis van GCP invloed op formuleren van proces-/uitkomstmaten 3.Invloed van GGZ-problematiek op self-efficacy van de patiënt 4.Veranderingsmoeheid van GGZ-veld 5.Domein denken (eerste vs. tweede lijn) 6.Eerstelijns dbc: bijhorende financieringsstructuur faciliteert geïntegreerde zorg weinig

16 Kansen voor GGZ 1.NU het moment van kansen doordat financiering (compartimentering) wijzigt (potentiële threat!) 2.Toekomst: pas in 2 e instantie geld spenderen als diagnose echt goed wordt gesteld

17 Bedreigingen voor GGZ 1.Onenigheid over de te maken afspraken 2.Moeilijk tot consensus komen 3.Complexe materie (somatiek vs. psychisch) 4.Kant en klaar product overnemen 5.Overdaad protocollen / vragenlijsten 6.Chronisch psychische problematiek

18 DISCUSSIE VRAGEN Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht Idu@bze7.azm.nl


Download ppt "Inge Duimel-Peeters De praktijk van KETEN-DBC’s in Maastricht / Heuvelland Afdeling transmurale zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google