De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenzorg vanuit het perspectief van de huisarts

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenzorg vanuit het perspectief van de huisarts"— Transcript van de presentatie:

1 Ketenzorg vanuit het perspectief van de huisarts
Workshop bij het thema”Organisatie Ketenzorg” Zorg, Wetenschap en Technologie Woensdag 18 mei 2011 Angela van Liempd, huisarts en bestuurder RCH Midden Brabant Theo Bisschops, directeur RCH Midden Brabant. Titel Onderwerp

2 Inhoud Wat zijn zorggroepen? Waarom zorggroepen Welke vormen?
Wat doen ze? Hoe verdienen ze hun geld? Welke programma`s anno 2011? Welke rol speelt de huisarts? Wat gebeurt er in Midden Brabant? Titel Onderwerp

3 Wat zijn zorggroepen “Een zorggroep is een organisatie met
rechtspersoonlijkheid waarin zorgaanbieders verenigd zijn die verantwoordelijk zijn voor het coördineren en leveren van chronische zorg aan een nader omschreven patiëntenpopulatie (in een bepaalde geografische regio) en waarbij gebruik wordt gemaakt van een keten-dbc-contract” Titel Onderwerp

4 Wat staat er in het DBC contract?
Hierin staan afspraken over: de minimale kwaliteitseisen van de zorg op basis van een zorgstandaard; een integraal (vrij onderhandelbaar)tarief; de verantwoordingsinformatie ten behoeve van zorgverzekeraars. De zorggroep levert de gecontracteerde zorg zelf, of sluit hiervoor overeenkomsten met individuele zorgaanbieders of -instellingen. Titel Onderwerp

5 Wat staat er in onderaanneemovereenkomsten?
Hierin staan afspraken over: de minimale kwaliteitseisen van de gecontracteerde zorg (afgeleid van het door de zorggroep opgestelde multidisciplinaire protocol); het tarief, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden; de verantwoordingsinformatie ten behoeve van de zorggroep.

6 Waarom Zorggroepen? Zorginnovaties bereiken de meerderheid te traag
Oorzaken: domein, belangen, logistieke problemen, comfort-zone, etc.... Oplossing = beleid maken Stuurbaarheid van gedrag en systeem

7 Vormen van Zorggroepen
Huidige rechtsvormen zorggroepen: (bron: RIVM rapport 2010) Rechtsvorm Besloten vennootschap Stichting Coöperatie Vereniging Maatschap Commanditair vennootschap Combinatie van rechtsvormen

8 Zorggroep Huisarts Podotherapeut Diëtist Lab/specialist
Hoofdvorm: onderaanneming met zelfstandigheid Zorggroep Huisarts Podotherapeut Diëtist Lab/specialist

9 Een andere vorm Bestuur Zorggroep Huisarts Diëtist Podotherapeut

10 Hoe wordt het betaald? Koptarief versus integraal tarief
4 keten DBC’s (Vrije prijs) Wijziging huisartsenfinanciering De zorgstandaarden worden gebruikt voor: - Inclusiecriteria - Vaststelling van de te leveren zorg - Exclusie bij definitieve overdracht naar de 2e lijn Titel Onderwerp

11 Perspectief vanuit de huisarts
Wat is er veranderd sinds invoering ketenzorg/ Integrale bekostiging? Voor de patiënt Voor de huisartspraktijkorganisatie Voor de zorgverleners in de praktijk

12 Praktijk Loon op Zand Duo-praktijk, 3500 patiënten 1.6 FTE huisarts
0.6 FTE praktijkondersteuner (24 uur/week) 1.5 FTE praktijkassistente 0.1 FTE administratie-ondersteuning Op 1 april 2011: 143 ptn diabetes type 2 RCH/hoofdbehandelaar HA en 15 ptn bij internist (4% van praktijkpopulatie) Op 1 april 2011 : 30 COPD bij RCH, 40 longarts (2% van praktijkpopulatie) Tijdsbesteding Praktijkondersteuner diabetes en COPD ca 10 uur/week (excl. stoppen met roken)

13 Een nieuwe diabetespatiënt
Educatie en behandeling vlgs transvvomurale richtlijn/zorgstandaard NDF Risico-inventarisatie cardio-vasculair, nefropathie en retinopathie, voetonderzoek. Uitleg: wie doet wat en wanneer, wat wil/kan de patient zelf? Aanmelding RCH Verwijzing dietist, fundusfoto Evt. Diabetesvplk, pedicure met DM-aant, podotherapeut, internist?

14 Praktijkorganisatie Juiste lab op tijd, plannen consult/visite, formats verwijsbrieven Kwartaalcontroles praktijkondersteuner, jaarcontrole huisarts Moeilijke insuline-therapie en coaching door diabetesverpleegkundigen Registreren proces- en uitkomstindicatoren Benchmarking patiënt-/praktijk-/zorggroepniveau Diabetesimplementatietraject

15

16

17 Medewerkers huisartsenpraktijk
(Permanente) Nascholing Registratie in HIS/KIS Subspecialisatie huisarts noodzakelijk kwaad? Alert blijven op holistische patiënt-benadering Aangetoonde meerwaarde van gestructureerd en geprotocolleerd werken

18 Einde presentatie Vragen?


Download ppt "Ketenzorg vanuit het perspectief van de huisarts"

Verwante presentaties


Ads door Google