De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop bij het thema”Organisatie Ketenzorg” Zorg, Wetenschap en Technologie Woensdag 18 mei 2011 Angela van Liempd, huisarts en bestuurder RCH Midden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop bij het thema”Organisatie Ketenzorg” Zorg, Wetenschap en Technologie Woensdag 18 mei 2011 Angela van Liempd, huisarts en bestuurder RCH Midden."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop bij het thema”Organisatie Ketenzorg” Zorg, Wetenschap en Technologie Woensdag 18 mei 2011 Angela van Liempd, huisarts en bestuurder RCH Midden Brabant Theo Bisschops, directeur RCH Midden Brabant. 1 Ketenzorg vanuit het perspectief van de huisarts

2 Inhoud Wat zijn zorggroepen? Waarom zorggroepen Welke vormen? Wat doen ze? Hoe verdienen ze hun geld? Welke programma`s anno 2011? Welke rol speelt de huisarts? Wat gebeurt er in Midden Brabant? 2

3 Wat zijn zorggroepen “Een zorggroep is een organisatie met rechtspersoonlijkheid waarin zorgaanbieders verenigd zijn die verantwoordelijk zijn voor het coördineren en leveren van chronische zorg aan een nader omschreven patiëntenpopulatie (in een bepaalde geografische regio) en waarbij gebruik wordt gemaakt van een keten-dbc-contract” 3

4 Wat staat er in het DBC contract? Hierin staan afspraken over: de minimale kwaliteitseisen van de zorg op basis van een zorgstandaard; een integraal (vrij onderhandelbaar)tarief; de verantwoordingsinformatie ten behoeve van zorgverzekeraars. De zorggroep levert de gecontracteerde zorg zelf, of sluit hiervoor overeenkomsten met individuele zorgaanbieders of -instellingen. 4

5 Hierin staan afspraken over: de minimale kwaliteitseisen van de gecontracteerde zorg (afgeleid van het door de zorggroep opgestelde multidisciplinaire protocol); het tarief, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden; de verantwoordingsinformatie ten behoeve van de zorggroep. 5 Wat staat er in onderaanneemovereenkomsten?

6 Zorginnovaties bereiken de meerderheid te traag Oorzaken: domein, belangen, logistieke problemen, comfort-zone, etc.... Oplossing = beleid maken Stuurbaarheid van gedrag en systeem 6 Waarom Zorggroepen?

7 Huidige rechtsvormen zorggroepen: (bron: RIVM rapport 2010) Rechtsvorm Besloten vennootschap Stichting Coöperatie Vereniging Maatschap Commanditair vennootschap Combinatie van rechtsvormen 7 Vormen van Zorggroepen

8 Hoofdvorm: onderaanneming met zelfstandigheid Zorggroep Huisarts PodotherapeutDiëtistLab/specialist 8

9 Een andere vorm 9 Bestuur Zorggroep HuisartsDiëtistPodotherapeut

10 Koptarief versus integraal tarief 4 keten DBC’s (Vrije prijs) Wijziging huisartsenfinanciering De zorgstandaarden worden gebruikt voor: - Inclusiecriteria - Vaststelling van de te leveren zorg - Exclusie bij definitieve overdracht naar de 2e lijn 10 Hoe wordt het betaald?

11 Wat is er veranderd sinds invoering ketenzorg/ Integrale bekostiging? 1.Voor de patiënt 2.Voor de huisartspraktijkorganisatie 3.Voor de zorgverleners in de praktijk 11 Perspectief vanuit de huisarts

12 Duo-praktijk, 3500 patiënten 1.6 FTE huisarts 0.6 FTE praktijkondersteuner (24 uur/week) 1.5 FTE praktijkassistente 0.1 FTE administratie-ondersteuning Op 1 april 2011: 143 ptn diabetes type 2 RCH/hoofdbehandelaar HA en 15 ptn bij internist (4% van praktijkpopulatie) Op 1 april 2011 : 30 COPD bij RCH, 40 longarts (2% van praktijkpopulatie) Tijdsbesteding Praktijkondersteuner diabetes en COPD ca 10 uur/week (excl. stoppen met roken) 12 Praktijk Loon op Zand

13 Educatie en behandeling vlgs transvvomurale richtlijn/zorgstandaard NDF Risico-inventarisatie cardio-vasculair, nefropathie en retinopathie, voetonderzoek. Uitleg: wie doet wat en wanneer, wat wil/kan de patient zelf? Aanmelding RCH Verwijzing dietist, fundusfoto Evt. Diabetesvplk, pedicure met DM-aant, podotherapeut, internist? 13 Een nieuwe diabetespatiënt

14 Juiste lab op tijd, plannen consult/visite, formats verwijsbrieven Kwartaalcontroles praktijkondersteuner, jaarcontrole huisarts Moeilijke insuline-therapie en coaching door diabetesverpleegkundigen Registreren proces- en uitkomstindicatoren Benchmarking patiënt-/praktijk-/zorggroepniveau Diabetesimplementatietraject 14 Praktijkorganisatie

15 15

16 16

17 (Permanente) Nascholing Registratie in HIS/KIS Subspecialisatie huisarts noodzakelijk kwaad? Alert blijven op holistische patiënt-benadering Aangetoonde meerwaarde van gestructureerd en geprotocolleerd werken 17 Medewerkers huisartsenpraktijk

18 Vragen? 18 Einde presentatie


Download ppt "Workshop bij het thema”Organisatie Ketenzorg” Zorg, Wetenschap en Technologie Woensdag 18 mei 2011 Angela van Liempd, huisarts en bestuurder RCH Midden."

Verwante presentaties


Ads door Google