De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgprogramma’s in Houten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgprogramma’s in Houten"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgprogramma’s in Houten
Peter van Splunteren, Senior wetenschappelijk medewerker

2 Geïntegreerde zorg of ketenzorg
Wat is een zorgprogramma? Geïntegreerde zorg of ketenzorg De zorgverlening aan een specifiek omschreven groep patiënten opgedeeld in processtappen Waar gaat het om? Integrale zorg – multidisciplinaire zorg Zorgproces aan omschreven patiëntencategorieën Standaardisatie van stappen (diagose, behandeling, nazorg.) In principe voor de gehele keten van aanbieders en van preventie tot nazorg Andere aan zp verwante begrippen: diseasemanagement, zorglijnen, zorgketen

3 Waarom zorgprogramma’s? Best denkbare zorg

4 Vele projecten en initiatieven
Ervaringen? Vele projecten en initiatieven Diabetes, CVA, Hartfalen, COPD, CVR (1e en 2e lijn) Joint-care, cataract, liesbreuk straten (ziekenhuis) Depressie, Angst, Schizofrenie, Dubbel Diagnosen, Bemoeizorg (GGZ, 1e en 2e lijn) Oncologische zorgprogramma’s

5 Geïntegreerde zorg levert vaak
Ervaringen? Geïntegreerde zorg levert vaak positieve effecten op Geïntegreerde zorg heeft vaak positieve effecten op patiëntuitkomsten en kan kosten besparen* Doorbraakprojecten CVA, Diabetes, COPD, hartfalen: ca 60% verbetert relatief t.o.v 0-situatie** Borging probleem! * Bron: Richard Grol en Michel Wensing, **Peter van Splunteren et al., 2003

6 Wanneer lukken innovaties?
Contextfactoren zijn dominant. Geleerde lessen Goede inhoudelijke onderbouwing Voordelen voor professional Externe druk Competente veranderaars (change agents) Goede voorbeelden Positieve ontvangst door beroepsgroepen Betrokkenheid van doelgroepen bij ontwikkeling

7 Wie heeft voordeel bij zorgprogramma’s?
Zoveel mogelijk Win - Win Patiënt – betere uitkomsten Professional – betere samenwerking, betere zorg Verzekeraar – lagere kosten

8 Welke veranderprincipes?
PDSA-cyclus: plan – do – study - act Indicatoren Meten Monitoren uitkomsten – BSC Feedback Leren van elkaar plan act do R. Huijsman, vrij naar Deming study

9 Voorbeeld Depressieketen

10 Differentiatie depressieve populatie
Dreigende, eenmalige, niet ernstige depressie (50%) (dreigende) Recidiverende, ernstige, chronische depressie (50%)

11 Depressieketen (Doorbraak model)
Doelgroep 1: niet-ernstige klachten* Doelgroep 2: Klachten ernstig* Min 6 - max 12 weken 1e stap interventies: - Watchful waiting - Psychoeducatie - Bibliotherapie/Zelfhulp - Cursus In de Put, Uit de Put - Begeleiding - Kortdurende behandeling - Fysieke inspanning - Overig Monitoring (1 BDI/GDS per 6 weken) DSM-IV-diagnostiek Psychoeductie Depressie specifieke int. - Antidepressiva - GT, CGT, IPT Terugdringen vroegtijdig stoppen Start behandeling binnen 1-4 weken Huisarts Codering P03/P76 Beoordelen ernst Toewijzing doelgroep Casefinding (ouderen)

12 De keten ROS-coördinator (projectleider) Huisarts
Eerstelijns psycholoog Maatschappelijk werk Sociaal psychiatrisch verpleegkundige/ verpleegkundig specialist Psychiater/psychotherapeut/geriater Fysiotherapeut Apotheker Arbo

13 AAN DE SLAG!


Download ppt "Zorgprogramma’s in Houten"

Verwante presentaties


Ads door Google