De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE EERSTE LIJN IN HET NIEUWE REGEERAKKOORD LEON VAN HALDER DIRECTEUR GENERAAL CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS DE EERSTELIJNS BEKOSTIGING 2013 CONGRES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE EERSTE LIJN IN HET NIEUWE REGEERAKKOORD LEON VAN HALDER DIRECTEUR GENERAAL CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS DE EERSTELIJNS BEKOSTIGING 2013 CONGRES."— Transcript van de presentatie:

1 DE EERSTE LIJN IN HET NIEUWE REGEERAKKOORD LEON VAN HALDER DIRECTEUR GENERAAL CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS DE EERSTELIJNS BEKOSTIGING 2013 CONGRES

2 WE MOGEN BEST TROTS ZIJN Commonwealth Fund 2010 ‘In vergelijking met 7 westerse landen kwam Nederland als 1e uit de bus. Vooral op toegankelijkheid scoort Nederland hoog, evenals op kwaliteit.’ Zorgbalans 2010 ‘De toegankelijkheid van de Nederlandse zorg blijkt veelal uitstekend. Ook de kwaliteit van de zorg is op veel onderdelen goed en er zijn aantoonbare verbeteringen.’ Nivel 2011 “Meer dan 90% van de Nederlandse zorg wordt geleverd in de eerste lijn, door huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners, tegen slechts 4% van het totale budget van de zorg.” Richard Roberts – president Wonca, 2011 LHV symposium “Nederland heeft wellicht de beste eerstelijnsgezondheidszorg ter wereld.” European health consumer index 2012 “nr.1: Nederland is een rolmodel voor de Europese hervorming in de gezondheidszorg“

3 Ontwikkeling zorgkosten loopt uit de pas met de ontwikkeling van het BBP MAAR WE GEVEN STEEDS MEER UIT

4 WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

5 REËLE GROEI 2013-2017

6 REGEERAKKOORD ‘BRUGGEN SLAAN’ Uitgangspunt zorgparagraaf: Zorg dichtbij 3 pijlers: 1.Kwaliteit verbeteren 2.Stijging van de kosten drukken 3.Dure, complexe en acute zorg concentreren en minder complexe zorg dichter bij de mensen organiseren

7 Gezamenlijke opgave  het regeerakkoord roept op tot overleg en nieuwe akkoorden met de sector U bent al actief aan de slag  Verenigde eerstelijnsorganisaties (Pact van Garderen)  Agenda voor de Zorg  Landelijk overleg versterking eerstelijn En we hebben ervaring  Hoofdlijnenakkoord Ziekenhuizen  Convenant Medisch Specialisten  Bestuurlijk akkoord GGZ  Convenant LHV-VWS HOE GAAT WE DIT DOEN?

8 CONVENANT LHV-VWS 1.Huisarts centraal bij verschuiving naar zorg in de buurt 1.Inschrijving op naam blijft, poortwachterfunctie centraal 2.Actief inzetten voor integratie HAP/SEH 3.GGZ 1.Flexiblisering inzet POH-GGZ en extra geld voor POH-GGZ 4.Doelmatig voorschrijven geneesmiddelen 1.In 2012 € 20 mln, vanaf 2013 € 50 mln. 5.Financiële afspraken 1.groei 2,5% + 0,5% voor substitutie 2.Overschrijding 2011 niet op tarieven gekost

9 MOGELIJKE THEMA’S NIEUW AKKOORD 1.Versterken rol patiënt -Eigen verantwoordelijkheid en regie moet toenemen -Maar ook invloed uitoefenen op zorgaanbod 2.Preventie -Voor eerste keer convenant met zorgverzekeraars over preventie 3.Integrale zorgverlening -Doorontwikkelen ketenzorg, versterken samenhang eerstelijnszorg en verpleging op lokaal niveau

10 MOGELIJKE THEMA’S NIEUW AKKOORD 4.Substitutie -POH-GGZ, HAP/SEH, verpleging in Zvw -Introductie meekijkconsult? 5.Transparantie over uitkomsten -Voorwaarde voor uitkomstbekostiging en weghalen volumeprikkel -Meer aandacht voor informatiemanagement 6.Slimme bekostigingssytemen -RA: populatiegebonden bekostiging met ruimte voor extra afspraken, belonen van uitkomsten i.p.v. volumes -RA: Zowel voor huisartsenzorg, extramurale verpleging als HAP/SEH

11 BRUGGEN SLAAN IN EN DOOR DE EERSTE LIJN 11 Preventie Langdurige zorg Medisch specialistische zorg Gemeenten Zelfmanagement E-health Wijkverpleegkundigen Thuiszorg

12 DE STELLING “Als de wijkverpleegkundige zorg onder Zvw wordt gebracht, moet dit een zelfstandige functie worden naast de huisartsenzorg”


Download ppt "DE EERSTE LIJN IN HET NIEUWE REGEERAKKOORD LEON VAN HALDER DIRECTEUR GENERAAL CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS DE EERSTELIJNS BEKOSTIGING 2013 CONGRES."

Verwante presentaties


Ads door Google