De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de Basis GGZ Wat komt op de hulpverleners af?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de Basis GGZ Wat komt op de hulpverleners af?"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de Basis GGZ Wat komt op de hulpverleners af?

2 Agenda Huidige stand van zaken GGZ Functies BasisGGZ Welke disciplines van belang Consequenties voor het veld

3 Achtergrond info Toenemende medicalisering van levensvragen, lichte problematiek In de tweedelijns GGZ is bij circa 30% (300.000) cliënten sprake van relatief lichte problematiek die naar verwachting in de eerstelijnszorg kan worden behandeld Bron: Interdepartementaal beleidsonderzoek curatieve GGZ, Inspectie der Rijksfinanciën 2010 Huidige stand van zaken GGZ Geen zorgUitsluitend 1 e lijnszorg Tweedelijns GGZ Met psychische stoornis11,3%46,8%70,2% Met milde psychische klachten 88,7%53,2%29,8%!! Totaal100%

4 Vervolg achtergrond info. Cliënten – ontwikkeling 5 jaar: – 2001: 535 000 cliënten – 2006: > 900 000 cliënten, groei van 58%! Financiering – ontwikkeling 9 jaar: – 2000: 2,6 miljard – 2009: 5 miljard, groei van bijna 100%! Nu knip tussen 1 e en 2 e lijn, maar niet bij diagnose! Huidige stand van zaken GGZ

5 Pijlers zorg psych problematiek Zorg op maat op basis van stepped care Stimuleren eigen regie, zelfmanagement (E- health)http://www.mentaalvitaal.nlhttp://www.mentaalvitaal.nl Substitutie van 2 e lijn naar 1 e lijn: GGZzorg in de buurt (30% v.d. mensen in de 2elijn heeft milde problematiek!) Nazorg en terugvalpreventie Aandacht voor link tussen psychische en somatische klachten Huidige stand van zaken GGZ

6 Functies BasisGGZ Vroegdiagnostiek, snel zorg door juiste hulpverlener (triage, al dan niet in huisartspraktijk) Inzet van empowerment, zelfmanagement, e- health modules Juiste lichtere interventies toepassen (stepped care principe) Ernstiger problemen: doorverwijzing Terugverwijzing: terugvalpreventie Functies BasisGGZ

7 BasisGGZ: wat stimuleren en waarom? 1Meer preventie en vroegsignalering in de eerstelijn Voorkomt 50% nieuwe gevallen 2Inzet van e-health en kortdurende behandeling Leidt tot herstel in 50% - 67% van de gevallen 3Substitutie van zorg van tweede lijn naar eerstelijn 30% van de mensen in de tweedelijn heeft lichte problematiek 4Nazorg en terugvalpreventie langdurig patiënten 750.000 mensen heeft depressie. Kans terugval > 50%. Preventie reduceert terugval met 23% 5Link somatiek en GGZVeel patiënten met geestelijke problemen hebben 2 of meer andere chron. Aandoeningen. 70% van de primary health bezoeken wordt getriggerd door onderliggende mentale problemen. 6Minder voorschrijven en verwijzen huisarts 900.000 mensen in NL slikken anti depressiva 7Snellere re-integratie arbeid en minder ziekteverzuim en uitval Alleen al depressie leidt tot 950 mln productieverlies door ziekteverzuim Functies BasisGGZ

8 Disciplines in BasisGGZ Huisarts POH-GGZ / – SPV-ers (?) – ELP (?) – Maatschappelijk werk (?) PS Fysiotherapeuten/ PS oefentherapeuten Maatschappelijk werk SPV ELP Vrijgevestigde psychiaters Anderhalfde lijns aanbieders (Indigo) 2 e lijns aanbieders → GGZ Kennisdag 2012 De Praktijk Draait Door: Overvecht Gezond - YouTubeGGZ Kennisdag 2012 De Praktijk Draait Door: Overvecht Gezond - YouTube Disciplines van belang Vraag: welke mogelijkheden binnen de BasisGGZ zie je voor je (toekomstige) beroepsgroep?

9 Mogelijkheden Basis GGz Verbetering zorg in huisartspraktijk (triage, korte interventies) met ondersteuning POH-GGZ, SPV, consulterend psychiater/psycholoog Meer inzet op preventie, zelfmanagement, e-health, gesprekstherapie vlgs stepped care Vergroting capaciteit van werk huidige ELP’s Keuzevrijheid van patiënten voor behandeling Transparantie over kwaliteit, verwijsgedrag, voorschrijfgedrag en kosten Functionele bekostiging ipv aanbodgerichte bekostiging (mensen op de juiste plek zetten in de 1 e lijn) Ruimte voor ketenDBC’s en ketenprogramma’s Consequenties voor het veld

10 Zaken om rekening mee te houden Waar ligt het primaat van de financiering? – 1 e lijn  versterking zorggroepen huisartsen – 2 e lijn  inzet praktijkondersteuning vanuit GGZ- instellingen, medicalisering – Trend naar populatiegerichte zorg? Inzet van innovaties in de 1 e lijn: triage, E-health, ketenzorg Substitutie van 2 e lijn naar 1 e lijn: capaciteitsprobleem, samenwerking en netwerkvorming in de 1 e lijn essentieel! Consequenties voor het veld


Download ppt "Ontwikkelingen in de Basis GGZ Wat komt op de hulpverleners af?"

Verwante presentaties


Ads door Google