De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturen op gezondheid Rien Meijerink “Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels” 24 januari 2013 – Glazen Zaal Den Haag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturen op gezondheid Rien Meijerink “Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels” 24 januari 2013 – Glazen Zaal Den Haag."— Transcript van de presentatie:

1 Sturen op gezondheid Rien Meijerink “Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels” 24 januari 2013 – Glazen Zaal Den Haag

2 RVZ-advies, juni 2011 Is het zinvol? Is het mogelijk?

3 Aanleiding Achterblijvende levensverwachting Hoge perinatale sterfte

4 Probleem gemiddelde kwaliteit toegankelijkheid patiënttevredenheid maar… grote verschillen in kwaliteit

5 Oplossing: sturen op gezondheidsuitkomsten macroniveau: overheid, gemeenten - landelijke, gemeentelijke gezondheidsdoelen mesoniveau: ziekenhuizen, verzekeraars etc. - pay-for-performance (P4P) microniveau: individuele behandelrelatie - expliciete behandeldoelen - performance management

6 Aanbevelingen: micro-niveau Gezondheidsdoelen in behandelplannen, maak verantwoordelijkheden patiënt expliciet Gestandaardiseerde uitkomstgegevens in patiëntendossier

7 Aanbevelingen: Kwaliteitsinstituut Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg moet uitkomstindicatoren vaststellen

8 Aanbevelingen: bekostiging Pas het bekostigingssysteem aan: van belonen van verrichtingen naar belonen van uitkomsten “what you pay is what you get”

9 Reactie minister “ Zo heb ik aangekondigd dat in de curatieve sector in deze kabinetsperiode de koers krachtig verlegd wordt van belonen voor inspanningen naar belonen van resultaten.” brief 10 februari 2012 MEVA-AEB/3087832

10 Motie-Smilde 10 November 2011 “...roept de regering op, in overleg met alle partijen te komen tot een breed gedeelde en breed gedragen visie (over wat goede zorg is) met als uitkomst de introductie van uitkomstfinanciering uiterlijk in 2020, liefst eerder...” Motie-Smilde c.s., TK, 2011-2012, 33000 XVI nr. 45. Uitkomsten: na de zomer van 2012 wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de uitkomstfinanciering

11 Bekostigingssystemen Bekostiging Sector specifiek Sectoroverstijgend (meerdere aanbieders; één hoofdaannemer) tarief per consult, verrichting, opname tarief per patiënt per periode (DBC) integraal tarief per periode per patiënt (keten DBC) integraal tarief per periode per verzekerde (populatiebekostiging)

12 Sectoroverstijgende bekostiging met integraal tarief -risicoselectie -afwenteling tenzij meer zorgvormen onder bekostiging vallen +samenwerking en coördinatie +doelmatigheid +preventie en kwaliteit mits toekomstige kosten van complicaties en aandoeningen onder bekostiging vallen Nadelen verminderen met expliciete prikkels voor kwaliteit en/of kostenbeheersing (doorgaans <20% van basisbekostiging) Basisbekostigingintegraal tarief per verzekerde + Prestatie-opslagentarief per eenheid kwaliteit Uitkomstbekostiging =

13 Blue Cross Blue Shield (VS) •contract per zorgaanbieder •looptijd 5 jaar •integraal budget per verzekerde, grens aan jaarlijkse groei •verzekerden ingeschreven bij een eerstelijnsarts •zorgaanbieder is hoofdaannemer •risicodeling of volledig risico bij zorgaanbieder •prikkels voor kwaliteit: opslagen tot max 10% van basisbudget •circa 30 kwaliteitsindicatoren •feedback en rapportagesysteem •resultaat binnen 2 jaar: verbetering in kwaliteit, 3% lagere uitgaven (prijs en volume effect)

14 Populatiebekostiging Tijd is er rijp voor: •belemmeringen weggenomen (?) •risicodragende verzekeraars •grenzen aan de kostengroei Issues: •hoogte prestatie-opslagen voor kwaliteit •van chronische ziekten naar andere patiëntgroepen •investeringen infrastructuur en informatiesystemen •consensus tussen aanbieders

15 “Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels” - enquete

16 Belonen van gezondheidswinst in plaats van verrichtingen: effecten op publieke doelen?

17 1.“wat is gezondheid” – meten – normeren – prikkels 2.wachten op wetenschappelijke definitie gezondheidsdoelen? 3.meetproblemen anders tussen micro- en organisatieniveau, bandbreedte i.p.v. grens 4.minder toegankelijkheid gewenst of ongewenst? 5.verhouding arts-patiënt!

18 Wie zou streefnormen voor kwaliteit van zorg moeten vaststellen? Combinatie beroeps- en patiëntenverenigingen en/of Kwaliteitsinstituut Kwaliteitinstituut: mandaat, instrumenten?

19 Welke zorguitkomsten zouden routinematig moeten worden gemeten?

20 Wat is cruciaal om regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten te laten slagen? Belemmeringen op systeemniveau of operationeel niveau?


Download ppt "Sturen op gezondheid Rien Meijerink “Sturen op gezondheid, betere zorg, andere prikkels” 24 januari 2013 – Glazen Zaal Den Haag."

Verwante presentaties


Ads door Google