De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14-09-2012 Proeftuin Geriatrische Revalidatie NVFG congres ‘Proeven van de proeftuinen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "14-09-2012 Proeftuin Geriatrische Revalidatie NVFG congres ‘Proeven van de proeftuinen’"— Transcript van de presentatie:

1 14-09-2012 Proeftuin Geriatrische Revalidatie NVFG congres ‘Proeven van de proeftuinen’

2 14-09-2012 Hans Drenth, Mpt (geriatrie) fysiotherapeut Locatie voor geriatrische revalidatie, Drachten De Marrewyk

3 Inhoud Situatieschets De Proeftuin Resultaten Succesfactoren & aandachtspunten Hoe nu verder ? Afsluiting en vragen

4 Locatie de Marrewyk Situatie schets

5 Drachten Situatie schets

6 Friesland Situatie schets

7 Naast ziekenhuis Neurologie/CVA (17 bedden) Orthopedie/chirurgie (17 bedden) Indicatie obv: - leeftijd (ouderen) - aandoening (medisch ziektebeeld centraal) - ZZP 9 Standaard SOG, VP en FT Landelijke en intramurale richtlijnen Overige disciplines na verwijzing SOG Therapeutisch klimaat Situatie schets

8

9

10 De Proeftuin Keten partners De Proeftuin

11 Uitgangspunten Frailty = generiek ziektebeeld (diagnosegroepen) = specifiek Triage UMCG, NPO/ouderen aan het roer De Proeftuin Uitgangs- punten

12 Frailty (kwetsbaarheid) Vele definities (Fried et al, Bergman et al, Schuurmans et al, Rockwood et al, Gobins et al) Frailty ≠ ouderdom (1) 1. Schuurmans et al, 2004 De Proeftuin Uitgangs- punten

13 Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden). (2) 2. Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, februari 2011

14 TRIAGE UMCG 1.GFI (kwetsbaarheid) 2.INTERMED (complexiteit) 3.GWI (welbevinden) (3) 3. Slaets et al. (in prep) De Proeftuin Uitgangs- punten

15 Profielen De Proeftuin Uitgangs- punten Niet kwetsbaar Kwetsbaar Niet complex Gemiddeld complex Hoog complex

16 De Proeftuin Uitgangs- punten

17 Triage diagnose Marrewyk Volledige screeningsinstrument cliënt Profiel: Frailty Complexiteit Welbevinden diagnose De Proeftuin Uitgangs- punten

18 Zorgpad Frailty De Proeftuin Uitgangs- punten

19 Zorgpad Frailty Zorgpad Diagnose De Proeftuin Uitgangs- punten

20 Doelen Gemiddelde ligduur verder omlaag brengen tot het maximum aantal weken zoals benoemd in Nza beleidsregel Tijdige herkenning van kwetsbaarheid Mate van kwetsbaarheid is afgenomen bij ontslag Producten worden volgens een modulair zorgsysteem opgebouwd Stijging cliëntwaardering, kwaliteit van leven, gezondheidswinst Efficiënt, effectief, kosten besparend De Proeftuin Doelen

21 Zorgpad Frailty Fysieke Capaciteit Psycho sociaal Voeding De Proeftuin Zorgpad Frailty

22 Fysiotherapie en Frailty Fysieke Capaciteit Psycho sociaal Voeding De Proeftuin Zorgpad Frailty

23 Fysieke Capaciteit Mobiliteit/activiteiten (lopen, transfers, veiligheid etc.) Uithoudingsvermogen Spierkracht (4) 4. Fried et al, 2001 De Proeftuin Zorgpad Frailty

24 Frailty en Fysiotherapie Wat is anders ? Eerder nadruk op spierkracht / uithoudingsvermogen screening en training (dag 2, 3) De Proeftuin Zorgpad Frailty

25 Kracht en uithoudingsvermogen Meten Globaal Hand knijpkracht (<30 kg. ♂ / <18 kg. ♀) Zelf aangegeven vermoeidheid : 1. Kost alles wat u doet moeite? 2. Kost het u moeite op gang te komen ? Verminderd activiteiten patroon 4 m. loopsnelheid (> 6 sec) (4) Specifiek 30 s RCT HDD TUG 6 MWT 4. Fried et al, 2001 De Proeftuin Zorgpad Frailty

26 Kracht en uithoudingsvermogen Training Intensief (Borg 13-15, 60-70 % 1 RM) Functioneel : - raise chair - opstap oef. - traplopen -.. 5. de Vreede, 2006 De Proeftuin Zorgpad Frailty

27 Fysieke Capaciteit Psycho sociaal Voeding De Proeftuin Zorgpad Frailty

28 Gewichtsverlies Verlies aan spiermassa, verlies aan kracht De Proeftuin Zorgpad Frailty

29 De Proeftuin Zorgpad Frailty

30 Behandelplan groen - normale dagvoeding - 1 x per 3 maanden screening herhalen Behandelplan oranje door de verpleging! - 2 – 3 x per dag extra tussentijdse verstrekking - informeren bewoner (reden + info geven) - maandelijks screening herhalen Behandelplan rood - 2 – 3 x per dag extra tussentijdse verstrekking - bijhouden dagelijkse inname voeding (voedingslijst) - arts inschakelen - diëtist inschakelen (dag 3-4) - maandelijks screening herhalen De Proeftuin Zorgpad Frailty

31 Fysieke Capaciteit Psycho sociaal Voeding De Proeftuin Zorgpad Frailty

32 Eerder in kaart brengen van het psychosociale functioneren Samenwerking ET en MW De Proeftuin Zorgpad Frailty

33 Aandachtspunten bij screening: Gestandaardiseerde lijsten: -Zelfredzaamheid (ADL/HDL) -Geheugen -Stemming Interview: -(woon)situatie -Sociaal netwerk -Verwerking/acceptatie De Proeftuin Zorgpad Frailty

34 Resultaten Resultaten

35 Verkorte ligduur Cliënt tevredenheid (94 % obv enquête) Tijdig herkennen en volgen (info uitwisselen) kwetsbaarheid door de keten Verbeterde samenwerking ketenpartners Verbeterde samenwerking medewerkers Marrewyk Resultaten

36 Gem. aantal ligdagen* NZaMarrewykn CVA5653,731 El.orth.2121,597 Fracturen4938,160 Amputatie70 -2 Overig4936,448 Periode 1-1-2011 – 12 nov.2011 * ligdagen kan langer zijn dan de behandelduur Gem. aantal ligdagen* NZaMarrewykn CVA5625,215 El.orth.2119,936 Fracturen4930,616 Amputatie70 - - Overig4926,722 Periode 1 jan 2012 – 1 mei 2012 Resultaten

37 % cliënten binnen norm CVA61,3 El.orth.62,2 Fracturen62,7 Amputatie- Overig62,5 % cliënten binnen norm CVA93,3 El.orth.63,9 Fracturen81,3 Amputatie- Overig90,9 Periode 1-1-2011 – 12 nov.2011 Periode 1 jan 2012 – 1 mei 2012 Resultaten

38 Kritische kanttekeningen Confounders Selectie bias Triage instrument geen evaluatief instrument Resultaten

39 Succesfactoren Veel enthousiasme en inzet bij het verpleeghuis. Stevige inzet van menskracht en tijd voor de proeftuin Samenwerking met UMCG/NPO waardoor wetenschappelijke inzichten en praktijk gekoppeld worden. Een locatie annex aan het ziekenhuis, waardoor de logistieke samenwerking met het ziekenhuis goed loopt. Een locatie waar alleen revalidatie (therapeutisch klimaat) geboden wordt en geen mix met woon-zorg afdelingen. Succes- factoren

40 Aandachtspunten Tijd (projectgroepen, registreren) Nog meer lijstjes invullen Terugval “oude” gewoontes Onderregistratie ? Aandachts- punten

41 Hoe nu verder ? Eind 2012 evalueren team Marrewyk Herhalingsmeting Triage instr. cohort 2012 Zorgpad frailty transmuraal doorontwikkelen ! Interventiemodules voor cliëntprofielen* Zoeken naar geschikt evaluatief instrument* * met UMCG/RUG Hoe nu verder ?

42 Afsluiting

43

44 Referenties 1.Schuurmans H, Steverink N, Lindenberg S, Frieswyk N, Slaets JPJ. Old or Frail: What tells us more ?. JournalofGerontology:MEDICALSCIENCES 2004,Vol.59A,No.9,962–965 2.Kwetsbaarheid. Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, februari 2011 3.Slaets JPJ. Transitieproject Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere. In prep. http://www.umcg.nl/NL/Zorg/Professionals/Nationaal_Programma_Ouderenzorg/ projecten/transitieproject/Pages/default.aspx 4.Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, SeemanT, Tracy R, Kop WJ, Burke G, McBurnie MA,.Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES 2001, Vol. 56A, No. 3, M146–M156 5.De Vreede PL. Functional tasks exercise improves daily function in older women. Proefschrift, Faculteit der Geneeskunde Universiteit Utrecht, 2006


Download ppt "14-09-2012 Proeftuin Geriatrische Revalidatie NVFG congres ‘Proeven van de proeftuinen’"

Verwante presentaties


Ads door Google