De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diagnostiek als insteek voor substitutie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diagnostiek als insteek voor substitutie"— Transcript van de presentatie:

1 Diagnostiek als insteek voor substitutie
Zorggroep Arnhem-proeftuin 12 juni 2013

2 Inleiding De zorgkosten stijgen jaar in jaar uit. Er zijn veel initiatieven om dit te beteugelen. Naast hogere eigen bijdragen, budgettaire maatregelen en focus op inkoop is er via diagnostiek een mogelijkheid kwalitatief hoogwaardige zorg en lagere kosten in de eerstelijn. Diagnostiek bepaalt de looproute van de gebruiker door het zorgsysteem. Immers diagnostiek beïnvloedt 60%-70% van de healthcare decision making. Herordening van diagnostiekprocessen, waar deze het beste en meest doelmatig kan plaatsvinden, geeft de potentie om uitgaven te besparen en kwaliteit te verhogen.

3 Eerstelijns diagnostiek als middel om te besparen op zorgkosten
Gemiddelde kosten eerstelijns diagnostiek per inwoner € 42 per jaar. Een besparing op de € 42 staat los van besparingen die te realiseren zijn op reductie van indirecte effecten als toename poli DBC’s en dubbele diagnostiek in DBC Verbeteren organisatorische inrichting diagnostiek. Kan een besparing geven van minimaal 10% op de kosten van de eerstelijns diagnostiek Diagnostiek stijgt per jaar vanwege de 3 punten vws ook onnodige stijgingen en daar kan je op besparen

4 Waartoe leidt herordening van de diagnostiek processen
Verbetering van de organisatorische inrichting van eerstelijns diagnostiek geeft waarde afstemming binnen en tussen de eerste en tweede lijn. Dit leidt tot meer doelmatigheid. Huidige processen Nieuwe processtructuur

5 Processtappen leidend tot herordening van diagnostiek
Integrale diagnostiek Effectief aanvragen (voorbeeld) Transparantie Efficiency wat hoe resultaat voorwaarden

6 Processtap 2: effectief aanvragen
Wat Zinnige en zuinige diagnostiek op de juiste plaats aangevraagd en uitgevoerd Hoe Overeenstemming ten aanzien van diagnostiek protocollen tussen de 1e en 2e lijn Informatievoorziening ten aanzien van aanvraaggedrag en het trainen van zorgverleners (DTO) Informatie aan patiënten Resultaat Gerichter aanvragen Lagere diagnostiek kosten door: Voorkomen van dubbeldiagnostiek Substitutie naar eerste lijn Minder DBC’s openen Voorwaarde Eenvoudige DBC’s niet contracteren in ziekenhuis

7 Voorbeeld echo-cardiografie
Substitutie uitgangspunten Gelijkblijvende kwaliteit tegen lagere kosten Doelmatig en efficiënt inrichten Servicegericht Schakelpunt diagnostiek in diagnostische fase Medische specialistische consultatie kan uitgebreid worden Prognose hartfalen stijging 46% (2025) Normpraktijk patiënten met hartfalen (2010) Kortademigheidklachten en hartgeruisen Uitbreidingsmogelijkheden one-stop eerstelijnsdiagnostiek

8 Echo-cardiografie in de praktijk
Diagnostiek beschikbaar voor maken voor eerstelijns zorgverleners Voorkomen van onterechte verwijzingen (onnodige DBC’s) Gerichter verwijzen Onderbouwing in NHG standaard hartfalen Samenwerking cardiologen ziekenhuizen Verwijsindicaties: Verdenking hartfalen Souffles meerderjarige Controle effect anti-hypertensieve therapie Follow up milde klepafwijkingen Eenvoudige ritmestoornissen PAC’s of PVC’s One-stop mogelijkheden na protocollaire afspraken inhoudelijk deskundigen eerste en tweedelijn Kortademigheidklachten “cardiaal zorgpad”, anderhalvelijn Lab-echocadiografie-inspanningsecg-spirometrie

9 Feiten en cijfers uit pilot Nijmegen
Start pilot 2012 Echocardio: Regie: huisartsen Uitvoering Radboud: laborant Beoordeling Radboud: cardioloog Logistiek/planning en ondersteuning: SHO Diagnostiek dichtbij:patiënt Interne evaluatie: 100 aanvragen echo-cardio: 60% minder verwijzingen Gerichte verwijzingen naar poli cardio Onderzoek door cardioloog beoordeeld acceptatie door heel maatschap->geen dubbeldiagnostiek Regie bij huisartsen: “raak geen patiënten kwijt in tweedelijn” Kostenbesparing schatting €150-€300 per patient Verwachtingen hartfalen: Incidentie 2:1000/jaar +/- 50% gediagnosticeerd kan worden in eerste lijn prevalentie: 7:1000/jaar +/- 75 gemonitord kan worden Randvoorwaarden: capaciteit eerstelijn, ICT, medisch specialistische consultatie


Download ppt "Diagnostiek als insteek voor substitutie"

Verwante presentaties


Ads door Google