De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van makerij naar orthopedische dienstverlening dr. ir. Che Hsin Falkenström Directeur OIM Orthopedie ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van makerij naar orthopedische dienstverlening dr. ir. Che Hsin Falkenström Directeur OIM Orthopedie ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek."— Transcript van de presentatie:

1 Van makerij naar orthopedische dienstverlening dr. ir. Che Hsin Falkenström Directeur OIM Orthopedie ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006

2 1.Korte schets huidige markt 2.Kostenontwikkeling in de gezondheidszorg 3.Analyse markt orthopedische hulpmiddelen 4.Kansen en bedreigingen Deze presentatie ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 Dr ir C.H. Falkenström

3 ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 1. Korte schets huidige markt Omvang van de markt 2004 Pro- en orthesen Orthopedische schoentechniek & voetzorg Compressie- therapie Markt Eur 60.000.000,- Eur 31.000.000,- 135 Orthopedische instrumentmakerijen 95 orthopedische schoenmakerijen Meer dan 200 leveranciers van TEK Dr ir C.H. Falkenström

4 ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 2. Kostenontwikkeling Kostenontwikkeling in de gezondheidszorg KostenBNP Kosten 10% duurste verzekerden 1953 Eur 800.000.000,-3%43% 2003 Eur 60.000.000.000,-13%70% 2040 30%? Loyaliteitsprincipe onder druk Prijsdruk Samenstelling pakket? Dr ir C.H. Falkenström

5 • Van gereguleerde markt naar marktwerking • Van aanbod gedreven naar vraag gedreven markt • Toename conjunctuurgevoeligheid ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 3. Analyse markt orth. hulpmiddelen Typering van de veranderingen in de branche Dr ir C.H. Falkenström

6 • Deregulering: regie bij zorgverzekeraars • Adequaatheidsbeginsel, transparantie • Marktwerking: profilering in de markt • Nieuw bekostigingssystematiek ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen Rol zorgverzekeraar Wie betaalt, die bepaalt Dr ir C.H. Falkenström

7 • Betere behandeling diabetes patiënt • Ontwikkeling behandelings en monitoringsmethodieken ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen Innovatie behandeling en monitoring Minder amputaties (relatief) Amputaties op hogere leeftijd Toename orthesevoorzieningen Dr ir C.H. Falkenström

8 • Meer halffabrikaten en eindproducten in plaats van onderdelen • Verdere ontwikkeling mechatronica en neuro- technologie • Snelle ontwikkeling gipsloze aanmeettechnieken ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen Innovatie hulpmiddelen Afname productie-component Dr ir C.H. Falkenström

9 • Nieuwe partijen op de markt, verschillende product/marktcombinaties • Combinaties van diensten op één plek, verbreding dienstverlening ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen Innovatie diensten Van productgericht naar probleemgericht Focus klantvriendelijkheid Integrale zorg Dr ir C.H. Falkenström

10 • Toename 50% 65+ ers in 2020 • Toename levensverwachting en 75+ ers • Toename welvaartsziektes diabetes en herseninfarcten ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen Vergrijzing en levenswijze Toename vraag in aantallen Toename orthesevoorzieningen Dr ir C.H. Falkenström

11 ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 3. Analayse markt Orth. hulpmiddelen Middellang en lange termijn ProthesenOrthesen Orthopedische schoentechniek & voetzorg Compressie- therapie Stabilisatie aantallen Toename aantallen Toename relatief eenvoudige voorzieningen Toename relatief eenvoudige uit - voeringen Toename vraag naar voetzorg Toename vraag naar combinatiezorg Toename vraag naar hoogwaardige confectie artikelen Afname marge Dr ir C.H. Falkenström

12 • Zorgvraag neemt toe (vergrijzing en welvaartziekten) • Financierbaarheid gezondheidzorg onder grote druk • Conjunctuurgevoeligheid neemt toe, consument • Marktwerking, wie betaalt, die bepaalt • Toenemende concurrentie (nieuwe toetreders) ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 Kortom Markt Dr ir C.H. Falkenström

13 • “Meer cliënten bedienen tegen minder kosten” • Verbreding dienstverlening gericht op leveren integrale zorg • Directe relatie met cliënt en zorginstelling, profilering in de markt • Keuzes onderbouwen, transparantie bieden (protocollen), consequent in de organisatie doorvoeren, eigen bedrijfsfilosofie • Onderzoeksfunctie vormgeven in eigen organisatie, gericht integrale zorg, verkorten doorlooptijden, behandelconcepten, en logistieke processen • Strategische samenwerkingsverbanden 4. Kansen ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 Dr ir C.H. Falkenström

14 Makerij ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek 2006 Dr ir C.H. Falkenström Van makerij naar dienstverlener


Download ppt "Van makerij naar orthopedische dienstverlening dr. ir. Che Hsin Falkenström Directeur OIM Orthopedie ISPO / NIVO: Nationaal Symposium voor Orthopedietechniek."

Verwante presentaties


Ads door Google