De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EBI 9.1 Beleid Wat is beleid? de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn Wat is de functie van beleid? beleid geeft een bedrijf richting, stabiliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EBI 9.1 Beleid Wat is beleid? de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn Wat is de functie van beleid? beleid geeft een bedrijf richting, stabiliteit."— Transcript van de presentatie:

1 EBI 9.1 Beleid Wat is beleid? de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn Wat is de functie van beleid? beleid geeft een bedrijf richting, stabiliteit en samenhang

2 EBI 9.2 Impliciete beleidvorming ! Bedrijfs- voering Klant Probleem Impliciet beleid OMGEVING Markttrends Aandachtpunten Behoeften Oplossingen Antwoorden Voorvallen BEDRIJF Functioneren Status

3 EBI 9.3 Expliciete beleidontwikkeling Expliciet beleid OMGEVING Markttrends Aandachtpunten Behoeften Richting Sturing Toestand, trends BEDRIJF Functioneren Status ca. 3 jaar Bedrijfs- voering Samenhang ! Communicatie

4 EBI 9.4 Ontwikkeling van informatiebeleid Omgeving Kansen Bedreigingen Strategische aandacht- punten Bedrijfs- beleid Informatie- beleid Sterkten Zwakten Bedrijf

5 EBI 9.5 Het product van informatiebeleidsontwikkeling Bij de ontwikkeling van informatiebeleid komen we tot: doelen en keuzes hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, informatiesystemen, informatietechnologie, de werkorganisatie rond de IV en de inzet van middelen t.a.v. de IV beleidsrealisatierichtlijnen randvoorwaarden die gesteld worden aan het realiseren van het informatiebeleid

6 EBI 9.6 Informatiebeleid (1) Informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens hoe om te gaan met informatiesystemen hoe om te gaan met informatietechnologie hoe om te gaan met de werkorganisatie rond de IV hoe om te gaan met de inzet van middelen t.a.v. de IV

7 EBI 9.7 Informatiebeleid (2) Strategische rol van informatietechnologie: naar buiten (concurrentiekracht: IT als ‘enabler’) naar binnen (efficiëntie van bedrijfsprocessen)

8 EBI 9.8 Onzekerheden bij informatiebeleid Informatie- beleid Informatie- voorziening Automa- tisering producten/ Diensten Onzekerheid op termijn ten aanzien van de producten/diensten van het bedrijf Onzekerheid ten aanzien van de rol die IT in de informatievoorziening kan spelen Onzekerheid ten aanzien van de methode, technieken en hulpmiddelen die bij het automatiseren zullen worden toegepast

9 EBI 9.9 Informatieplan een actieplan dat beschrijft hoe op een samenhangende manier van de huidige situatie naar een, door het informatiebeleid, bepaalde eindsituatie gekomen kan worden ?

10 EBI 9.10 Wanneer een informatieplan? Wanneer er vanuit de bedrijfsvoering de noodzaak bestaat, de informatievoorziening op een samenhangende en gestructureerde manier in te richten. Bedrijfsvoering Informatievoorziening oplossingen eisen

11 EBI 9.11 Informatieplanning: opbouw Huidig Gewenst Bedrijfsmodel Bedrijfs- informatiemodel Bedrijfs- informatiemodel Bedrijfsmodel Bestaande informatie- voorziening Ideale informatie- architectuur Haalbare informatie- architectuur Tactisch niveau Operationeel niveau Projecten

12 EBI 9.12 Fasen van informatieplanning Oriëntatie Analyse Ontwerp Keuze Bedrijfsanalyse Bedrijfsprocessen Bedrijfsobjecten Bedrijfsbesturing Analyse en evaluatie van de huidige informatievoorziening Contract Risico- analyse Scenario en plan Organisatie- architectuur Communicatie- architectuur Informatie- systeem architectuur Apparatuur- architectuur Gegevens- architectuur Kosten/baten- analyse Investerings- selectie Projecten- plan Informatieplanning Informatiebeleid

13 EBI 9.13 Blauwdruk-strategie Plannen-hiërarchie Informatie- beleid Informatie-architectuur Informatieplan Detailbeschrijving gewenste situatie P r o j e c t p l a n n e n Informatievoorziening Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau

14 EBI 9.14 Bestemmingsplan-strategie Plannen-hiërarchie Informatie- beleid Informatieplan Informatievoorziening Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau Bestemmingsplan P r o j e c t p l a n n e n Detailbeschrijving gewenste situatie

15 EBI 9.15 Haalbare situatie "Ideale" Situatie Huidige Situatie Haalbare Situatie migratiepad verander- factoren

16 EBI 9.16 Bestemmingsplan: haalbare veranderstappen Informatiebeleid Architectuur Knelpunten Haalbare situatie Haalbare situatie Huidige situatie Ideale situatie Ideale situatie tijdstip ntijdstip n+1tijdstip n+2 Continue vergelijking

17 EBI 9.17 Positionering van informatieplan Overkoepelend beleid Personeels- beleid Personeels- plan Financieel plan Informatie- plan productie- plan Marketing- plan Projecten overig Projecten organisatie- ontwikkeling Projecten systeem- ontwikkeling Projecten ontwikkeling technische structuur IT- domein Bedrijfs- domein Informatie- beleid Financieel beleid productie- beleid Marketing- beleid

18 EBI 9.18 Architectuur de denkbeelden die we gebruiken bij de bouw en ontwerp van een constructie De architectuur van een informatievoorzieningssysteem bepaalt: de innerlijke structuur van de constructie de stijl zoals de gebruiker die ervaart (“look & feel”)

19 EBI 9.19 Deelarchictecturen van de informatievoorziening organisatie & informatie informatiesysteem- architectuur technologie mogelijkheden wensen

20 EBI 9.20 Aspecten van architectuur Aspecten  Bouwstijl bepaalt de vormgeving  Bouwkunde geeft principes voor de structuur  Constructieleer geeft realisatie-voorschriften

21 EBI 9.21 Aspecten van architectuur Bouwstijl Constructieleer Bouwkunde bruikbaarheid duurzaamheid haalbaarheid/ maakbaarheid

22 EBI 9.22 Niveaus in architectuur We kunnen architecturen ontwikkelen op verschillende niveaus: architectuur van een woonwijk architectuur van een straat architectuur van een huis architectuur van een keuken architectuur van de informatie- voorziening architectuur van een informatie- systeem architectuur van een applicatie ‘BOUWWERELD’INFORMATIEVOORZIENING

23 EBI 9.23 Informatiebeleid, -planning en architectuur Informatiebeleid:Waar moet het met de IV naar toe? Informatieplanning:Hoe komen we van de beginsituatie naar de eindsituatie? Architectuur:Waaraan moet de IV voldoen?

24 EBI 9.24 Relatie informatiebeleid, -planning en achitectuur oude situatie nieuwe situatie (oude) architectuur(nieuwe) architectuur Informatie- voorziening project informatieplanning afstemming bepaalt informatiebeleid bepaalt project Informatie- voorziening

25 EBI 9.25 Beleidsvisie Afstemming met bedrijfsbeleid Bedrijfsmodel Globaal bedrijfsinformatiemodel Beleidsrealisatierichtlijnen Beleidsvisie Afstemming met bedrijfsbeleid Bedrijfsmodel Globaal bedrijfsinformatiemodel Beleidsrealisatierichtlijnen Lange-termijnplan Middellange-termijnplan Korte-termijnplannen Lange-termijnplan Middellange-termijnplan Korte-termijnplannen Systeemontwikkeling of -aanschaf Gebruik, exploitatie en onderhoud Systeemontwikkeling of -aanschaf Gebruik, exploitatie en onderhoud INFORMATIE- PLANNING INFORMATIE- PLANNING Informatiebeleid, -planning, architectuur en uitvoering UITVOERING Model van informatievoorziening Architectuurplannen Model van informatievoorziening Architectuurplannen strategisch tactisch operationeel INFORMATIE- BELEID INFORMATIE- BELEID INFORMATIE- ARCHITECTUUR INFORMATIE- ARCHITECTUUR voorschriften, principes en richtlijnen concreet model


Download ppt "EBI 9.1 Beleid Wat is beleid? de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn Wat is de functie van beleid? beleid geeft een bedrijf richting, stabiliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google