De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom 1. Met dank aan: Drs. Bert Roor, projectcoach bij de ETH-CHE Drs. N. Marianne van Staalduinen, Gemeenteadviseur bij de E.A.G. Mevr. Ellis Bosman,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom 1. Met dank aan: Drs. Bert Roor, projectcoach bij de ETH-CHE Drs. N. Marianne van Staalduinen, Gemeenteadviseur bij de E.A.G. Mevr. Ellis Bosman,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom 1

2 Met dank aan: Drs. Bert Roor, projectcoach bij de ETH-CHE Drs. N. Marianne van Staalduinen, Gemeenteadviseur bij de E.A.G. Mevr. Ellis Bosman, project ondersteuning ( correctrice ) ( correctrice ) Mevr. Ellis Bosman, project ondersteuning ( correctrice ) ( correctrice ) 2 Dhr. Paul Boom, ( ass. powerpoint presentatie )

3 ‘Opvang van Egyptische Christenen in de Evangelische Arabische Gemeente in Amsterdam’ ‘Opvang van Egyptische Christenen in de Evangelische Arabische Gemeente in Amsterdam’ 3

4 DOELSTELLING:DOELSTELLING: - Egyptische Christenen in contact brengen met de gemeente met de gemeente - Egyptische Christenen in contact brengen met de gemeente met de gemeente - Het verlenen van pastorale en diaconale zorg 4

5 Probleemstelling:Probleemstelling: - Wat kan de E.A.G doen om contact te leggen met Egyptische christenen in Amsterdam ? met Egyptische christenen in Amsterdam ? - Wat kan de E.A.G doen om contact te leggen met Egyptische christenen in Amsterdam ? met Egyptische christenen in Amsterdam ? - Hoe kan de kerk haar pastorale en diaconale zorg beter op hun behoeften afstemmen? zorg beter op hun behoeften afstemmen? - Hoe kan de kerk haar pastorale en diaconale zorg beter op hun behoeften afstemmen? zorg beter op hun behoeften afstemmen? 5

6 Gestelde vragen ten behoeve van het onderzoek: - Waarom komen de meeste Egyptische christenen uit Amsterdam niet naar de E.A.G.? christenen uit Amsterdam niet naar de E.A.G.? - Waarom komen de meeste Egyptische christenen uit Amsterdam niet naar de E.A.G.? christenen uit Amsterdam niet naar de E.A.G.? - Wat kan de E.A.G. doen om contact met hen te leggen? te leggen? - Wat kan de E.A.G. doen om contact met hen te leggen? te leggen? 6

7 Gestelde vragen ( vervolg ): - Aan welke pastorale en diaconale zorg hebben leden van de E.A.G., voormalige leden én leden van de E.A.G., voormalige leden én de overige Egyptische christenen in de overige Egyptische christenen in Amsterdam behoefte? Amsterdam behoefte? - Aan welke pastorale en diaconale zorg hebben leden van de E.A.G., voormalige leden én leden van de E.A.G., voormalige leden én de overige Egyptische christenen in de overige Egyptische christenen in Amsterdam behoefte? Amsterdam behoefte? - Wat kan de E.A.G. doen om haar zorg hier beter op af te stemmen? hier beter op af te stemmen? - Wat kan de E.A.G. doen om haar zorg hier beter op af te stemmen? hier beter op af te stemmen? 7

8 Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Drie enquêtes: 1. onder E.A.G.leden 2. onder voormalige E.A.G leden 3. onder niet-kerkelijken 8

9 Inhoud van de enquêtes: 1. Persoonlijke gegevens 2. Het leven in Nederland 3. Kerkelijke betrokkenheid 4. Waardering van E.A.G. ( m.u.v. niet-kerkelijke groep) ( m.u.v. niet-kerkelijke groep) 4. Waardering van E.A.G. ( m.u.v. niet-kerkelijke groep) ( m.u.v. niet-kerkelijke groep) 9

10 Uitkomst van de enquêtes: -de Nederlandse taal en cultuur blijven moeilijk voor Egyptische christenen moeilijk voor Egyptische christenen -de Nederlandse taal en cultuur blijven moeilijk voor Egyptische christenen moeilijk voor Egyptische christenen - alle 3 de groepen zijn naar Nederland geëmigreerd om economische redenen geëmigreerd om economische redenen - alle 3 de groepen zijn naar Nederland geëmigreerd om economische redenen geëmigreerd om economische redenen - kerkelijke betrokkenheid buiten de E.A.G bestaat voor deze groepen uit bestaat voor deze groepen uit betrokkenheid bij kerken in het thuisland betrokkenheid bij kerken in het thuisland - kerkelijke betrokkenheid buiten de E.A.G bestaat voor deze groepen uit bestaat voor deze groepen uit betrokkenheid bij kerken in het thuisland betrokkenheid bij kerken in het thuisland 10

11 Behoefte aan de E.A.G is aanzienlijk groter bij haar leden 90 % 90 % 88 % 88 % 82 % 82 % 70 % 70 % 60 % 60 % 11

12 Pastorale zorg: wordt door de E.A.G. leden & voormalige leden als een “zwak punt”ervaren 60 % 60 % 40 % 40 % 25 % 25 % 22 % 22 % 18 % 18 % Diaconale zorg: is voor een immigratie- gemeente, zoals de E.A.G, noodzakelijk 8 % 8 % 12

13 1. De redenen waarom de meeste Egyptische christenen uit Amsterdam niet (meer) naar de EAG komen: Conclusies:Conclusies: - economische ( werken op zondag ) -tijdstip van de dienst ( 13.30 – 15.30 ) -problematiek van de illegaliteit -gebrek aan pastorale zorg -verhuizing 13

14 25 % 25 % 8 % 8 % 8 % In percentages uitgedrukt: 14

15 60 % 60 % 22 % 22 % 2. Egyptische christenen in Amsterdam hebben behoefte aan: Conclusies ( vervolg ): - pastorale zorg -diaconale zorg nb: in de E.A.G: 15

16 Aanbevelingen:Aanbevelingen: 1.Wat de EAG kan doen om met Egyptische christenen contact te leggen: christenen contact te leggen: 1.Wat de EAG kan doen om met Egyptische christenen contact te leggen: christenen contact te leggen: -gesprekken voeren met de doelgroepen nb: zowel binnen als buiten de gemeente nb: zowel binnen als buiten de gemeente -gesprekken voeren met de doelgroepen nb: zowel binnen als buiten de gemeente nb: zowel binnen als buiten de gemeente -stimulerende huisbezoeken aan leden brengen -beter tijdstip voor de dienst kiezen 16

17 Aanbevelingen ( vervolg ): 1.Wat de EAG verder kan doen om met Egyptische christenen contact te leggen: -plan opstellen voor pastorale en diaconale zorg voor de E.A.G leden -“netwerken” voor het verkrijgen van adressen 17 -een “website” maken voor de gemeente

18 2. Wat de EAG kan doen om haar zorg beter af te stemmen op de Egyptische christenen: -de visie en het beleid van de E.A.G. concreet maken -het aanstellen van een kerkelijke werker met een HBO-Theologie opleiding -het formeren van een pastoraal team 18

19 2. Wat de EAG kan doen: ( vervolg ) -cursussen voor diakenen in de E.A.G. met als doel een betere verlening van deskundige pastorale en diaconale zorg - aandacht voor de opvoeding van de kinderen - meer activiteiten voor E.A.G. leden om de gemeenschap tussen de leden te stimuleren 19

20 2. Wat de EAG kan doen: ( vervolg ) 70 % 70 % 40 % 40 % 40 % 22 % 22 % 20 % 20 % 12 % 12 % kan 20

21 SLOT & DANKWOORD 21

22 Dank voor uw aandacht 22


Download ppt "Welkom 1. Met dank aan: Drs. Bert Roor, projectcoach bij de ETH-CHE Drs. N. Marianne van Staalduinen, Gemeenteadviseur bij de E.A.G. Mevr. Ellis Bosman,"

Verwante presentaties


Ads door Google