De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Oosterkerkgemeente wil, op grond van de visie van de Protestantse Gemeente Zwolle, een gemeenschap vormen van mensen : • die, aangeraakt en gedragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Oosterkerkgemeente wil, op grond van de visie van de Protestantse Gemeente Zwolle, een gemeenschap vormen van mensen : • die, aangeraakt en gedragen."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 De Oosterkerkgemeente wil, op grond van de visie van de Protestantse Gemeente Zwolle, een gemeenschap vormen van mensen : • die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift en bron als richtsnoer, met elkaar op weg zijn en met elkaar optrekken • die onderweg het leven vieren • die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de Eeuwige, om Jezus Christus na te volgen • die onderweg zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg

4

5

6 Taken • bepaalt het beleid van de wijkgemeente • stelt de doelstellingen voor het komende jaar vast • delegeert taken aan de door de kerkenraad ingestelde taakgroepen • toetst de uitvoering van het beleid van de wijkgemeente • onderhoudt contact met taakgroepen • kiest jaarlijks de leden van het moderamen

7 Samenstelling • de voorzitter van de kerkenraad, • de scriba, • de predikanten en pastoraal-werker • ouderlingen • ouderling-kerkrentmeesters, • diakenen Vergadert ca. 4 keer per jaar

8

9 Taken • bepaalt de agenda van de kerkenraad • verwijst binnenkomende stukken en zaken door naar de taakgroepen, • bewaakt functioneren van de wijkorganisatie • handelt dagelijkse zaken af, • zorgt voor een werkplanvoorstel voor de kerkenraad, • maakt het vergaderrooster voor de kerkenraad • bepaalt de data van het gemeenteberaad.

10 Samenstelling: • de voorzitter van de kerkenraad, • de scriba, • de predikanten, • twee ouderling-kerkrentmeesters, • twee diakenen Vergadert ca. 10 keer per jaar

11

12 Taken • beleidsvoorbereiding voor hun werkveld, • leggen voorstellen ter goedkeuring aan de kerkenraad voor, • realiseren het door de kerkenraad, goedgekeurde beleid voor hun werkveld, • onderhouden contacten met en bepalen beleid van werkgroepen in hun werkveld, • adviseren gevraagd en ongevraagd de kerkenraad.

13 Samenstelling • tenminste één lid van de kerkenraad, • budget bewaker • deskundigen • indien gewenst: vertegenwoordiger(s) van werkgroepen die behoren tot het werkveld van de taakgroep Vergadert tenminste twee keer per jaar

14 EREDIENST

15 Taken • het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren van de zaken in en rond de erediensten • het doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad.

16 Samenstelling • de predikanten • de kerkelijk werker • een vertegenwoordiging van overige ambtsdragers • gemeenteleden Vergadert tenminste twee keer per jaar

17 Tot het werkveld behoren Liturgie Musical- groep Cantorij Inrichting kerkzaal

18 PASTORAAT EREDIENST

19 Taken • de pastorale bearbeiding,

20 Samenstelling • de pastores, • pastoraal ambtsdragers, • wijkwerkers, • bezoekmedewerkers Vergadert tenminste twee keer per jaar

21 Tot het werkveld behoren Pastoraal- beraad Start- zondag

22 PASTORAAT DIACONAAT EREDIENST

23 Taken • dagelijkse zorg voor het diaconale leven in de wijk. • de gemeente bewust maken van haar diaconale roeping en zo nodig daarin ondersteunen. • het jaarlijks opstellen van een begroting en deze ter goedkeuring aanbieden bij de wijkkerkenraad en het College van Diakenen

24 Samenstelling • de gehele wijkraad van diakenen Vergadert tenminste twee keer per jaar

25 Tot het werkveld behoren ZWO Oekraïne groep Klusgroep Auto- rijdienst Collec- tanten Kerk- telefoon Maaltijd- groep

26 PASTORAAT DIACONAAT EREDIENST JEUGDWERK

27 Taken • het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren en (doen) uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de jeugd • het desgewenst doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad

28 Samenstelling • een vertegenwoordiging van de predikanten, • een vertegenwoordiging van de overige ambtsdragers • vertegenwoordigers groepen uit werkveld (indien nodig) • gemeenteleden.

29 Tot het werkveld behoren Provider Kinder- neven- dienst Jeugd- neven- dienst Oppas- dienst

30 PASTORAAT DIACONAAT EREDIENST JEUGDWERK EDUCATIE

31 Taken • het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren en (doen) uitvoeren van activiteiten in het kader van vorming en toerusting, daarbij inbegrepen de catechese • het doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad

32 Samenstelling • een vertegenwoordiging van de predikanten, • een vertegenwoordiging van de overige ambtsdragers • gemeenteleden.

33 Tot het werkveld behoren Gem. Groei- Groepen Taizé Bijbel- studie- groepen Leerhuis 50+ groep

34 PASTORAAT DIACONAAT EREDIENST JEUGDWERK EDUCATIE

35 Taken • opstellen communicatieplan • de kerkenraad adviseren op het gebied van communicatie • beheren van de communicatiemedia van de wijkgemeente • bewaken van de uitvoering van het, door de kerkenraad goedgekeurde, communicatie- plan

36 Samenstelling • een vertegenwoordiging van de kerkenraad, • vertegenwoordiging van de communicatie- media • deskundige gemeenteleden.

37 Tot het werkveld behoren De BagijnWebsite Kerkgroet Wijkwijzer Lectuurrek

38 PASTORAAT DIACONAAT EREDIENST JEUGDWERK EDUCATIE

39 Taken (Wijkcollege van Kerkrentmeesters) • opstellen van de wijkbegroting en de jaarrekening van de wijk • het beheren van de wijkkas • het zorg dragen voor de kerk - en bijgebouwen en de inventaris; • het meewerken aan een accurate registratie van alle gemeenteleden. • het meewerken aan de organisatie van de actie kerkbalans in de wijk.

40 Samenstelling • Ouderling-kerkrentmeesters, • Kerkrentmeester(s) • Penningmeester Vergadert tenminste twee keer per jaar

41 Tot het werkveld behoren Beheer- commissie Wijkkas Leden- admini- stratie Kerkbalans Rommel- markt Verjaar- dags- kaarten

42 PASTORAAT DIACONAAT EREDIENST JEUGDWERK EDUCATIE

43


Download ppt "De Oosterkerkgemeente wil, op grond van de visie van de Protestantse Gemeente Zwolle, een gemeenschap vormen van mensen : • die, aangeraakt en gedragen."

Verwante presentaties


Ads door Google