De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TAAKGROEPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TAAKGROEPEN."— Transcript van de presentatie:

1 TAAKGROEPEN

2 TAAKGROEPEN in de Oosterkerkwijkgemeente
uitgangspunt IDENTITEIT Vastgelegd in Visie TAAKGROEPEN in de Oosterkerkwijkgemeente

3 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
VISIE De Oosterkerkgemeente wil, op grond van de visie van de Protestantse Gemeente Zwolle, een gemeenschap vormen van mensen : die, aangeraakt en gedragen door de Heilige Geest, en met de Schrift en bron als richtsnoer, met elkaar op weg zijn en met elkaar optrekken die onderweg het leven vieren die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de Eeuwige, om Jezus Christus na te volgen die onderweg zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

4 ORGANISATIE moderamen Kerkenraad taakgroepen gemeenteberaad

5 ORGANISATIE moderamen Kerkenraad taakgroepen

6 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Kerkenraad Taken bepaalt het beleid van de wijkgemeente stelt de doelstellingen voor het komende jaar vast delegeert taken aan de door de kerkenraad ingestelde taakgroepen toetst de uitvoering van het beleid van de wijkgemeente onderhoudt contact met taakgroepen kiest jaarlijks de leden van het moderamen TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

7 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Kerkenraad Samenstelling de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikanten en pastoraal-werker ouderlingen ouderling-kerkrentmeesters, diakenen Vergadert ca. 4 keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

8 ORGANISATIE moderamen Kerkenraad

9 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
moderamen Taken bepaalt de agenda van de kerkenraad verwijst binnenkomende stukken en zaken door naar de taakgroepen, bewaakt functioneren van de wijkorganisatie handelt dagelijkse zaken af, zorgt voor een werkplanvoorstel voor de kerkenraad, maakt het vergaderrooster voor de kerkenraad bepaalt de data van het gemeenteberaad . TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

10 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
moderamen Samenstelling: de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de predikanten, twee ouderling-kerkrentmeesters, twee diakenen Vergadert ca. 10 keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

11 ORGANISATIE moderamen Kerkenraad taakgroepen

12 TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente
Taken beleidsvoorbereiding voor hun werkveld, leggen voorstellen ter goedkeuring aan de kerkenraad voor, realiseren het door de kerkenraad, goedgekeurde beleid voor hun werkveld, onderhouden contacten met en bepalen beleid van werkgroepen in hun werkveld, adviseren gevraagd en ongevraagd de kerkenraad. TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente

13 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Samenstelling tenminste één lid van de kerkenraad, budget bewaker deskundigen indien gewenst: vertegenwoordiger(s) van werkgroepen die behoren tot het werkveld van de taakgroep Vergadert tenminste twee keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

14 EREDIENST IDENTITEIT Mensen die, aangeraakt en geleid door de Heilige Geest, met elkaar op weg zijn

15 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep EREDIENST Taken het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren van de zaken in en rond de erediensten het doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad. TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

16 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep EREDIENST Samenstelling de predikanten de kerkelijk werker een vertegenwoordiging van overige ambtsdragers gemeenteleden Vergadert tenminste twee keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

17 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep EREDIENST Tot het werkveld behoren Musical- groep Inrichting kerkzaal Liturgie Cantorij TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

18 PASTORAAT EREDIENST IDENTITEIT Mensen die elkaar onderweg bemoedigen en aansporen om te leven als kinderen van de eeuwige, geïnspireerd door Jezus christus

19 TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente
Taakgroep PASTORAAT Taken de pastorale bearbeiding, TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente

20 TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente
Taakgroep PASTORAAT Samenstelling de pastores, pastoraal ambtsdragers, wijkwerkers, bezoekmedewerkers Vergadert tenminste twee keer per jaar TAAKGROEPEN in de nieuwe wijkgemeente

21 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep Pastoraat Tot het werkveld behoren Pastoraal- beraad Start- zondag TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

22 PASTORAAT EREDIENST IDENTITEIT DIACONAAT Mensen die onderweg zich geroepen weten tot inzet voor hun naasten, dichtbij en ver weg

23 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep DiaconAAT Taken dagelijkse zorg voor het diaconale leven in de wijk. de gemeente bewust maken van haar diaconale roeping en zo nodig daarin ondersteunen. het jaarlijks opstellen van een begroting en deze ter goedkeuring aanbieden bij de wijkkerkenraad en het College van Diakenen TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

24 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep Diaconaat Samenstelling de gehele wijkraad van diakenen Vergadert tenminste twee keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

25 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep Diaconaat Tot het werkveld behoren Oekraïne groep Auto- rijdienst ZWO Klusgroep Collec-tanten Kerk- telefoon Maaltijd- groep TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

26 Mensen, jong en oud, die onderweg met elkaar optrekken in het leven
PASTORAAT EREDIENST IDENTITEIT DIACONAAT JEUGDWERK Mensen, jong en oud, die onderweg met elkaar optrekken in het leven

27 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep JEUGDWERK Taken het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren en (doen) uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de jeugd het desgewenst doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

28 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep JEUGDWERK Samenstelling een vertegenwoordiging van de predikanten, een vertegenwoordiging van de overige ambtsdragers vertegenwoordigers groepen uit werkveld (indien nodig) gemeenteleden. TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

29 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep Jeudwerk Tot het werkveld behoren Kinder- neven-dienst Jeugd-neven-dienst Oppas- dienst Provider TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

30 PASTORAAT EREDIENST IDENTITEIT DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE

31 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep EDUCATIE Taken het binnen de door de kerkenraad aangegeven kaders organiseren en (doen) uitvoeren van activiteiten in het kader van vorming en toerusting, daarbij inbegrepen de catechese het doen van voorstellen daaromtrent aan de kerkenraad TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

32 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep EDUCATIE Samenstelling een vertegenwoordiging van de predikanten, een vertegenwoordiging van de overige ambtsdragers gemeenteleden. TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

33 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep Educatie Tot het werkveld behoren Gem. Groei-Groepen Bijbel-studie- groepen Taizé Leerhuis 50+ groep TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

34 COMMUNICATIE PASTORAAT EREDIENST DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE
IDENTITEIT DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE

35 Taakgroep communicatie TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taken opstellen communicatieplan de kerkenraad adviseren op het gebied van communicatie beheren van de communicatiemedia van de wijkgemeente bewaken van de uitvoering van het, door de kerkenraad goedgekeurde, communicatie-plan TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

36 Taakgroep COMMUNICATIE TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Samenstelling een vertegenwoordiging van de kerkenraad, vertegenwoordiging van de communicatie-media deskundige gemeenteleden. TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

37 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep Communicatie Tot het werkveld behoren Wijkwijzer De Bagijn Website Kerkgroet Lectuurrek TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

38 COMMUNICATIE PASTORAAT EREDIENST DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE
- BEHEER - IDENTITEIT DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE

39 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep BEHEER Taken (Wijkcollege van Kerkrentmeesters) opstellen van de wijkbegroting en de jaarrekening van de wijk het beheren van de wijkkas het zorg dragen voor de kerk - en bijgebouwen en de inventaris; het meewerken aan een accurate registratie van alle gemeenteleden. het meewerken aan de organisatie van de actie kerkbalans in de wijk. TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

40 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep Beheer Samenstelling Ouderling-kerkrentmeesters, Kerkrentmeester(s) Penningmeester Vergadert tenminste twee keer per jaar TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

41 TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente
Taakgroep Beheer Tot het werkveld behoren Beheer-commissie Leden-admini-stratie Kerkbalans Wijkkas Verjaar- dags- kaarten Rommel- markt TAAKGROEPEN in de oosterkerkwijkgemeente

42 COMMUNICATIE PASTORAAT EREDIENST DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE
- BEHEER - IDENTITEIT DIACONAAT JEUGDWERK EDUCATIE

43 TAAKGROEPEN


Download ppt "TAAKGROEPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google