De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Jeugdwerk in de Lichtbron Commissie Jeugd 14 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Jeugdwerk in de Lichtbron Commissie Jeugd 14 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 Jeugdwerk in de Lichtbron Commissie Jeugd 14 april 2009

2 2 Doel van de avond: Presentatie van het Jeugdwerk in de Lichtbron. 20:00Opening 20:15Commissie Jeugd: doel en activiteitenoverzicht 2008/2009 20:20Resultaten van inventarisatie 20:30Plan voor het Jeugdwerk in de Lichtbron 21:00Pauze 21:15Flap-over-ronde 21:45Terugkoppeling Flap-over-ronde 22:00Sluiting

3 3 Doel van de avond: Presentatie van het Jeugdwerk in de Lichtbron. 20:00Opening 20:15Commissie Jeugd: doel en activiteitenoverzicht 2008/2009 20:20Resultaten van inventarisatie 20:30Plan voor het Jeugdwerk in de Lichtbron 21:00Pauze 21:15Flap-over-ronde 21:45Terugkoppeling Flap-over-ronde 22:00Sluiting

4 4 Context commissie Jeugd •Nieuwe gemeentestructuur; •Vervanging van Jeugdraad. Doelstelling 2008/2009 •Voortzetten, coördineren en borgen van de huidige activiteiten; •Oriëntatie en studie, uitmondend in een plan voor een integrale aanpak van Jeugdwerk ingebed in het gemeenteleven; •Bewustwording en draagvlak creëren bij jeugd, ouders, jeugdbegeleiders en gemeente dat jeugdwerk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en daarom integraal opgepakt dient te worden.

5 5 Stand van zaken commissie Jeugd Opstellen Jeugdplanfebruari 2009 – april 2009 Uitvoeringapril 2009 – …. ? Inventarisatieseptember 2008 - januari 2009

6 6 Doel van de avond: Presentatie van het Jeugdwerk in de Lichtbron. 20:00Opening 20:15Commissie Jeugd: doel en activiteitenoverzicht 2008/2009 20:20Resultaten van inventarisatie 20:30Plan voor het Jeugdwerk in de Lichtbron 21:00Pauze 21:15Flap-over-ronde 21:45Terugkoppeling Flap-over-ronde 22:00Sluiting

7 7 Resultaten inventarisatie Feiten: • 80 jeugdleden, verwachte groei tot 2012 naar +/- 95 jeugdleden; • 25% jeugd in wijk K (Landerijen), 20% jeugd in wijk D (Landstreken) Enquete: • 126 reacties: 32% jeugd, 32% gemeenteleden, 20% ouders,16% overig; • “De verwachtingen van de diverse activiteiten lopen sterk uiteen”; • … Jeugdwerkers: • Voorleven; bewustwording als rolmodel. • (Opr)echtheid.

8 8 Doel van de avond: Presentatie van het Jeugdwerk in de Lichtbron. 20:00Opening 20:15Commissie Jeugd: doel en activiteitenoverzicht 2008/2009 20:20Resultaten van inventarisatie 20:30Plan voor het Jeugdwerk in de Lichtbron 21:00Pauze 21:15Flap-over-ronde 21:45Terugkoppeling Flap-over-ronde 22:00Sluiting

9 9 Coaching Activiteiten Nieuwe media Financiën Christus Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron

10 10 Coaching Activiteiten Nieuwe media Financiën Christus De Jeugd begeleiden In het antwoorden op Gods liefde In het leven met Christus

11 11 Coaching Activiteiten Nieuwe media Financiën Christus De Jeugd begeleiden In het antwoorden op Gods liefde In het leven met Christus Klik op de speerpunten voor een toelichting

12 12 H HHHH Huiskamergroep GemeentegroepC Catechisatie Vereniging CCC V VVV Belijdeniscatechisatie HuiskamergroepGemeentegroep Huidige situatie C C Catechisatie CCC Belijdeniscatechisatie Toekomstige situatie 12131415161718192021222324...25 Leeftijd Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; geloofsvoeding

13 13 Wie? • Hij of zij houdt van God; • Hij of zij houdt van de jeugd van God; • Hij of zijn wil laten zien wie God is in je leven en wil doorgeven wat wij ontvangen hebben; leven uit genade, door Christus bloed • Hij of zij die “echt” durft te zijn. Wat? • Kennis overdragen (o.a. door catechisatie); • Toepassen van kennis en reflectie (o.a. door huiskamergroep); • Activiteitenbegeleiding; • Interesse en (pastorale) zorg. Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; mensen

14 14 Aandachtspunten bij inzet van mensen: • Als commissie Jeugd te kijken welke mensen dichtbij de jeugd staan; • De jeugd betrekken bij voorstellen jeugdwerkers; • Rekening houden met begeleiders en leeftijdsgroepen; • Voorkeur om te werken met duo’s; • Coaching. Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; mensen

15 15 Coaching van… • jeugdwerkers; • ouders; • kerkraadsleden. Coaching door… • jeugdwerkers onderling; • start- en thema avonden; • ouderavonden; • periodieke evaluaties; • conferenties e.d. • publicaties/kennisdelen op website. Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; coaching

16 16 Huidige situatieReguliere bekostiging CatechisatieBegroting Lichtbron Jeugdvereniging 16 -Vaste bijdrage ouders HuiskamergroepBegroting Lichtbron Jeugdvereniging 16 +Bijdrage ouders/ jeugd SoosOmzet soos 100% = Totale budget 50% = ouderbijdrage jeugd 16- 30% = ouderbijdrage jeugd 16+ 20% = begrotingsbijdrage Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; financiën

17 17 Toekomstige situatieReguliere bekostiging CatechisatieJeugdbijdrage Lichtbron HuiskamergroepenJeugdbijdrage Lichtbron ActiviteitenJeugdbijdrage Lichtbron SoosOmzet soos 100% = Totale budget 100% = jeugdbijdrage Lichtbron (+/- €25 per adres) Voordelen: • Transparante en eenduidige bekostiging van het jeugdwerk; • Spreiding van jeugdbijdragen over hele gemeente, verlichting ouders jeugd 16-; Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; financiën

18 18 Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; activiteiten Aandachtspunten: • Aparte taakgroep (om andere jeugdwerkers te ontlasten); • Beheer van jeugd-jaaragenda; • Afstemming met andere commissies en taakgroepen (eredienst, dienen etc.); • Tegemoetkomen aan wens jeugd: Jeugd actief deelnemen in taakgroep; • Zowel “interne”- als “externe” activiteiten (YFC, ZipYourLip, etc).

19 19 Taakgroep activiteiten Taakgroep geloofsvoeding Taakgroep soos Commissie Jeugd Borgen van het Jeugdwerk in de Lichtbron

20 20 Doel van de avond: Presentatie van het Jeugdwerk in de Lichtbron. 20:00Opening 20:15Commissie Jeugd: doel en activiteitenoverzicht 2008/2009 20:20Resultaten van inventarisatie 20:30Plan voor het Jeugdwerk in de Lichtbron 21:00Pauze 21:15Flap-over-ronde 21:45Terugkoppeling Flap-over-ronde 22:00Sluiting

21 21 Doel van de avond: Presentatie van het Jeugdwerk in de Lichtbron. 20:00Opening 20:15Commissie Jeugd: doel en activiteitenoverzicht 2008/2009 20:20Resultaten van inventarisatie 20:30Plan voor het Jeugdwerk in de Lichtbron 21:00Pauze 21:15Flap-over-ronde 21:45Terugkoppeling Flap-over-ronde 22:00Sluiting

22 22 Doel van de avond: Presentatie van het Jeugdwerk in de Lichtbron. 20:00Opening 20:15Commissie Jeugd: doel en activiteitenoverzicht 2008/2009 20:20Resultaten van inventarisatie 20:30Plan voor het Jeugdwerk in de Lichtbron 21:00Pauze 21:15Flap-over-ronde 21:45Terugkoppeling Flap-over-ronde 22:00Sluiting

23 23 Bijlagen

24 24 Resultaten inventarisatie Feitenanalyse Prognose jeugdleden 2012 -Aanname 1: 60% uitstroom 20 jarigen -Aanname 2: 10% uitstroom <16 jarigen Aantal jeugdleden per wijk 5 10 15 20

25 25 Resultaten inventarisatie Enquête Response naar categorie •…. •De verwachtingen van alle respondenten van de diverse activiteiten lopen sterk uiteen; •Voor de leeftijdsgroep 16-25 jaar is onvoldoende begeleiding; •De preken sluiten aan bij de jeugd, maar jongeren worden te weinig betrokken in de kerkdiensten; •Internet (msn,hyves,skype,mail etc.) is voor jongeren de meest gebruikte manier om contact te onderhouden; •De passieve inzet (aanwezigheid) van jongeren is voldoende. De actieve inzet (persoonlijke geloofsinzet) kan worden verbeterd; •… Response naar leeftijd

26 26 Resultaten inventarisatie Jeugdbegeleiders actieve betrokkenheidpuur/niet gemaakt Tijd afstemmingdegene die ‘leidt’ Aandacht betrokken begeleidersrust regelmaat reinheid voorleven meelevenorganiserenrolmodellen betrokkenheidtijdsinvestering Gebed Echtheidomzien naar elkaar Vertrouwen liefdeechtheidOntmoetingsmomenten Gods liefde mensen waarderen Vertrouwenspersoneninlevend vermogeneerlijk reflectie (uitlokking, triggeren) inschakelen Oprechte belangstelling Jezus, de Heer! Heilige Geest 1 Korintiërs 11 vers 1 Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. 1 Petrus 3 vers 15,16 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.

27 27 Taakgroep activiteiten Taakgroep geloofsvoeding Taakgroep soos •Voorzitter; •Penningsmeester •Communicatie/jeugdsite •Vertegenw. ouders •Vertegenw. geloofsvoeding •Algemene coördinatie •Beheer inkomsten en uitgaven •Voorzien in bemensing van taakgroepen •Beheer jeugd-website •(kennis) delen jeugdbegeleiders/ taakgroepen •Ouderavonden en klankbord ouders •(Bijzonder) jeugdpastoraat (i.s.m.jeugdwerker en kerkenraad) Commissie Jeugd •Jeugdkampen; •Startavonden en thema-avonden •Zip your lip, •Youth for Christ, etc •Tijd voor actie •… •Catechisatie •Huiskamergroepen/ Gemeentegroepen •Jeugdpastoraat •Periodiek (2maandelijks) ‘afstemmingsavond’. Borging Jeugdwerk Lichtbron

28 28 Huidige situatieKostenpostenReguliere bekostiging Catechisatie•Onkostenvergoeding •Boekjes (FollowUp) Begroting Lichtbron Jeugdvereniging 16-•Schets (Track7) •Kamp •Overige activiteiten Vaste bijdrage ouders HuiskamergroepDiversenBegroting Lichtbron Jeugdvereniging 16+•Studiemateriaal •Kamp Bijdrage ouders/ jeugd Soos•Hapjes/ Drankjes •Activiteiten Omzet soos 100% = Totale budget +/- €4000 50% = ouderbijdrage jeugd 16- 30% = ouderbijdrage jeugd 16+ 20% = begrotingsbijdrage Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; financiën

29 29 Toekomstige situatieKostenpostenReguliere bekostiging Catechisatie•Onkostenvergoeding •Boekjes (FollowUp) Jeugdbijdrage Lichtbron Huiskamergroepen•Studiemateriaal •Kamp •Diversen Jeugdbijdrage Lichtbron Activiteiten•ActiviteitenJeugdbijdrage Lichtbron Soos•Hapjes/ Drankjes •Activiteiten Omzet soos 100% = Totale budget 100% = jeugdbijdrage Lichtbron +/- €25 per adres Voordelen: • Transparante en eenduidige bekostiging van het jeugddwerk; • Spreiding van jeugdbijdragen over hele gemeente, verlichting ouders jeugd 16-; Speerpunten Jeugdwerk Lichtbron; financiën

30 30


Download ppt "1 Jeugdwerk in de Lichtbron Commissie Jeugd 14 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google