De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie ‘De Toekomst van Goed Bestuur’ Workshop: De toekomst van het visitatiestelsel Workshopronde Woensdag 18 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie ‘De Toekomst van Goed Bestuur’ Workshop: De toekomst van het visitatiestelsel Workshopronde Woensdag 18 april."— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie ‘De Toekomst van Goed Bestuur’ Workshop: De toekomst van het visitatiestelsel Workshopronde Woensdag 18 april

2 Wat bepaalt het slagen van het visitatiestelsel? 1.Toelichting pilotvisitaties en ervaringen van deelnemers 2.Inrichting visitatiestelsel 3.Discussie: hoe ziet u de toekomst van het visitatiestelsel? De toekomst van het visitatiestelsel

3 Programma workshop Wat bepaalt het slagen van het visitatiestelsel? 1.Toelichting pilotvisitaties en ervaringen deelnemers 2.Inrichting visitatiestelsel 3.Discussie: hoe ziet u de toekomst van het visitatiestelsel?

4 Toelichting pilotvisitaties Cijfers  Periode september 2011 – februari 2012  4 pilotvisitaties  Gemiddeld 3 dagen inzet per bestuurder per visitatie  Gemiddeld 5 dagen inzet per zelfevaluatie Betrokkenen  PO-raad  Gevisiteerde bestuur  Visitatiecommissie •Voorzitter •Secretaris •2 leden

5 Kernactiviteiten visitaties  Samenstelling visitatiecommissie en training  Zelfevaluatie gevisiteerde bestuur  Voorbereiding bezoek door de visitatiecommissie  Het visitatiebezoek  Rapportage  Communicatie over de uitkomst

6 Format dagprogramma visitatie TijdActiviteitWie 10.00 – 10.15 Ontvangst en kennismakingBestuur met visitatiecommissie 10.15 – 10.45 Korte toelichting op de zelfevaluatie. Toelichting aandachtspunten door bestuur. Bestuur aan visitatiecommissie 10.45 – 11.00 Toelichting van de belangrijkste aandachtspunten uit de zelfevaluatie. Voorzitter Visitatiecommissie aan bestuur 11.00 – 12.30 Verdieping van de aandachtspunten van bestuur en visitatiecommissie Bestuur en visitatiecommissie onder leiding van de voorzitter van de commissie 12.30 – 13.30 Gezamenlijke lunchIn te vullen door het bestuur 13.30 – 14.30 Gesprek over aandachtspunten met ‘derde’ Visitatiecommissie (zonder gevisiteerd bestuur) met een nauwe betrokkene – gekozen door het bestuur 14.30 – 15.30 Commissie bespreekt haar bevindingen met elkaar Commissie 15.30 – 16.30 Eerste mondelinge terugkoppeling en afronding Bestuur met visitatiecommissie

7 Lessen Inrichting visitatiestelsel  Training van visitatiecommissie is noodzakelijk  Afwegen van kosten – baten visitatie noodzakelijk Visitaties  Visiteren is een intensief maar waardevol proces  Balans tussen format en intuïtie is lastig  Visiteren moet echt gaan over de Code. Valkuil om ‘collegiaal te gaan praten’  Uitgebreide zelfevaluatie door bestuur is noodzakelijk.  Zolang de zelfevaluatie niet is ingebed in P&C cyclus, is het een tijdrovend proces  Breed betrekken van medewerkers/ stakeholders is waardevol maar ook intensief, evenals het delen van de eindrapportage  Het is van belang goed na te denken over het moment van visiteren (is het passend in de context)

8 Ervaringen deelnemers • Wat heeft het jou opgeleverd? • Ga je zaken anders doen?

9 Wat bepaalt het slagen van het visitatiestelsel? 1.Toelichting pilotvisitaties en ervaringen van deelnemers 2.Inrichting visitatiestelsel 3.Discussie: hoe ziet u de toekomst van het visitatiestelsel? Programma workshop

10 Opzet visitatiestelsel Taakgroep Visitaties Ondersteuning secretarieel / logistiek Visitatiecommissie Ondersteuning Secretaris PO-raad leden Kwaliteitszorgorganisaties

11 Wat bepaalt het slagen van het visitatiestelsel? 1.Toelichting pilotvisitaties 2.Inrichting visitatiestelsel en ervaringen van deelnemers 3.Discussie: hoe ziet u de toekomst van het visitatiestelsel? Programma workshop

12 Thema: Visiteren van de code en sturen op onderwijskwaliteit

13 Stellingen Stelling 3: Een positieve visitatie is waardevol. Een bestuur moet daarom bereid zijn zelf de kosten van de visitatie te betalen. Stelling 1: De kosten van een visitatie wegen niet op tegen de opbrengsten Stelling 2: Visiteren is van om van te leren voor ons allemaal dus het rapport is openbaar Stelling 4: Ik doe graag mee met een volgende ronde visiteren

14 Meer informatie Meld u aan als geïnteresseerde via goedschoolbestuur@poraad.nl Of kijk op www.poraad.nl


Download ppt "Werkconferentie ‘De Toekomst van Goed Bestuur’ Workshop: De toekomst van het visitatiestelsel Workshopronde Woensdag 18 april."

Verwante presentaties


Ads door Google