De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G.R. Drechtsteden Stelling; gemeenteraden hebben (on)voldoende grip op gemeenschappelijke regelingen Nelleke de Smoker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G.R. Drechtsteden Stelling; gemeenteraden hebben (on)voldoende grip op gemeenschappelijke regelingen Nelleke de Smoker."— Transcript van de presentatie:

1 G.R. Drechtsteden Stelling; gemeenteraden hebben (on)voldoende grip op gemeenschappelijke regelingen Nelleke de Smoker

2 Organisatie • 6 gemeenten: Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht 260.000 inwoners • 6 gemeenteraden • Het Algemeen Bestuur: 40 fracties, ieder 1 Drechtraadslid met gewogen stemgewicht = Drechtraad • Het dagelijks bestuur: DSB uit 6 colleges : 9 vertegenwoordigers • Voorzitter : Burgemeester Dordrecht

3 De inhoud • 6 uitvoeringsdochters: sociale dienst, servicecentrum, gemeentebelastingen, ingenieursbureau, onderzoekscentrum, bureau Drechtsteden en Regionale Ontwikkelings- Maatschappij Drechtsteden • MAAR OOK Gezamenlijk beleid op economie, arbeidsmarkt & kennis, wonen. Ambities op regionaal niveau formuleren • DOOR: Drechtsteden Dinsdag

4 Drechtsteden Dinsdag • Van stapels nota’s naar echte uitvoering • Van 40 woordvoerders naar politieke fracties • Van gemeentelijke standpunten naar politieke lijnen • In een Maandelijks programma • 9.00 – 17.00 colleges, gezamenlijk, PFO’s • Voor raadsleden 17.00 – 22.30: Verdieping, maaltijd, fractievergadering, 3 parallel commissies, Drechtraad.

5 Voordelen • Efficiency • Groter netwerk binnen en buiten Drechtsteden • Bestuurskracht • Lokaal wat kan, regionaal wat moet, geen bestuurlijke drukte • Totale begroting van GRD: € 245 miljoen, 1/3 gemeentelijke begroting •Minder kosten, tussen 15 en 35% •Minder personeel: van ca. 1.025 naar ca. 785 •Innovatie en professionaliteit

6 Nadelen of remmende punten • Zorg voor betrokkenheid, binnen eigen fractie • Respecteer Cultuurverschillen • Gunfactor • Politieke Legitimatie, stelling ‘regionale samenwerkingsverbanden moeten democratisch en politiek uitgebouwd worden’

7 Valkuilen • Doe nulmetingen • Goede communicatie naar raden en burgers www.drechtraad.nl • Ondersteuning raad • Breng elkaar in positie, Drechtraad <> DSB • Niet rijk rekenen

8 Toekomst • Stip op de horizon • Gezamenlijke identiteit • Drechtstad? Stelling ; ‘Uit angst voor lokale emoties durven bestuurders geen beslissingen te nemen over schaalvergroting en herindeling’

9 Sturen op samenwerking toekomstgericht Balans! AMBITIES RELATIES GOVERNANCE

10 Tot slot Wat weerhoudt u nu nog als betrokken en realistisch raadslid aan de slag te gaan in echte samenwerking? Stelling; Raadsleden zoeken zelf te weinig invloed op samenwerkingsverbanden en/of missen hiervoor de kwaliteit Drechtsteden, voorbeeld van gemeentegrens overstijgend en invloed hebben als raadslid Wanneer volgt ZO Brabant?


Download ppt "G.R. Drechtsteden Stelling; gemeenteraden hebben (on)voldoende grip op gemeenschappelijke regelingen Nelleke de Smoker."

Verwante presentaties


Ads door Google