De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking en democratie Linze Schaap. Samenwerking en democratie Opzet 1.Context: de leer van het binnenlands bestuur 2.Kabinetsplannen 3.Decentralisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking en democratie Linze Schaap. Samenwerking en democratie Opzet 1.Context: de leer van het binnenlands bestuur 2.Kabinetsplannen 3.Decentralisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking en democratie Linze Schaap

2 Samenwerking en democratie Opzet 1.Context: de leer van het binnenlands bestuur 2.Kabinetsplannen 3.Decentralisatie 4.Schaal en bestuurskracht 5.Intergemeentelijke samenwerking 6.Wat kan de raad doen? 7.Conclusies 2

3 Samenwerking en democratie 1. De leer van het binnenlands bestuur  Organische staat: evolutionair  Wederzijdse afhankelijkheden tussen bestuurslagen  Decentralisatie, zonder harde scheidslijnen  Samenwerken is gebruikelijk, en zinvol Zonder samenwerking nauwelijks lokaal bestuur 3

4 Samenwerking en democratie 2. Kabinetsplannen  Landsdelen  Grootschalige herindeling  Forse decentralisatie  Forse bezuinigingen  Stevige bezuinigingen 4

5 Samenwerking en democratie 3. Decentralisatie Kunnen gemeenten meer taken aan?  Uitvoeringscapaciteit: voldoende, maar met knelpunten  Besliscapaciteit: matig; vaak VNG-modelverordeningen, rijksbemoeienis; raad afwezig  Verticale verantwoording: versoepeld  Procesverloop: wirwar van veranderingen, onvoldoende doordacht Dikwijls kunnen gemeenten de nieuwe taken niet zelfstandig aan. 5

6 Samenwerking en democratie 4. Schaal en bestuurskracht, 1  “Decentralisatie leidt nogal eens tot samenwerkingsconstructies” • Dus gemeenten zijn niet bestuurskrachtig? • En: opschaling is beter?  Wat is ‘bestuurskracht’: • Alleen dienstverlening? • Of ook: democratische kracht? • En inspelen op maatschappelijke veerkracht? • En vermogen tot samenwerken? 6

7 Samenwerking en democratie 4. Schaal en bestuurskracht, 2  Gevolgen gemeentelijke herindeling: • Betere dienstverlening: niet per se • Meer efficiëntie: nee • Betere democratie: in tegendeel, tenzij • Minder samenwerkingsverbanden: amper • Beter in staat nieuwe taken op te pakken: nee 7

8 Samenwerking en democratie 5. Intergemeentelijke samenwerking, 1  Samenwerken is flexibeler dan herindeling  En past beter bij de schaal van maatschappelijke vraagstukken • Schaalvergroting èn -verkleining • Dus: schaaldifferentiatie • Dus: herindeling is hiervoor geen oplossing  Efficiëntere taakuitoefening  Delen van ambtelijke kennis  Strategische voordelen 8

9 Samenwerking en democratie 5. Intergemeentelijke samenwerking, 2 Samenwerking is dikwijls een prima oplossing! Maar er zijn problemen • Gebrekkige transparantie • Indirecte democratische legitimatie • Gebrekkige verantwoording • Gebrekkige sturing vanuit gemeenteraden • Gebrekkig zicht op resultaten 9

10 Samenwerking en democratie 6. Wat kan de raad doen? Strategische / beleidsinhoudelijke samenwerking:  Eis zeggenschap Samenwerking in uitvoering/beheer  Wees dualistisch, controleer Accepteer aanvullende vormen van legitimatie!  Rol cliënten  Burgerparticipatie  Intergemeentelijk referendum?  Direct gekozen bestuur? 10

11 Samenwerking en democratie 6. Conclusies A.Grotere gemeente is niet bestuurskrachtiger dan een kleine B.‘Schaal’ is een zwaar overschatte factor C.Samenwerken is noodzakelijk D.Problemen van samenwerken worden onderschat E.Raad moet bewaker worden van de intergemeentelijke democratie 11


Download ppt "Samenwerking en democratie Linze Schaap. Samenwerking en democratie Opzet 1.Context: de leer van het binnenlands bestuur 2.Kabinetsplannen 3.Decentralisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google