De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bustour Slim Samenwerken 18 01 2012 “GREEP OP SAMENWERKING ?” Leo Bezemer, Directeur Regio Noord-Veluwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bustour Slim Samenwerken 18 01 2012 “GREEP OP SAMENWERKING ?” Leo Bezemer, Directeur Regio Noord-Veluwe."— Transcript van de presentatie:

1 Bustour Slim Samenwerken 18 01 2012 “GREEP OP SAMENWERKING ?” Leo Bezemer, Directeur Regio Noord-Veluwe

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waarom samenwerken? -bovenlokale opgaven -bundelen expertise en middelen -versterking bedrijfsvoering -bestuurskracht samen sterker -voorkomen van herindeling -opgelegde samenwerking -Waarom niet ?

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Versterking lokale bedrijfsvoering -Bundeling van kennis en ervaring -Efficiencywinst, meer kwaliteit -Reductie kosten en kwetsbaarheid -Kortom 3k -Kwaliteitsversterking -Kostenbeheersing/reductie -(K)continuïteit

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Versterking gemeenten in regio -Krachtenbundeling -Eigen identiteit sterker door samenwerken -Onderling stimuleren en leren -Samen decentralisaties oppakken -Samen meer kans op subsidies

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is goede samenwerking? -Uitgangspunten bij samenwerking -Zelfbewust én omgevingsbewust -Gezamenlijk én gemeenschappelijk doel -Samen door een deur/vertrouwen

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Praktijk: Noord-Veluwe

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie en Beleid Hoofdroute Strategie: visie, gebiedsagenda, regiocontract Nieuwe ontwikkelingen: samen fase van oriëntatie en ontwikkelen bv. bij de transities sociaal maatschappelijk Gezamenlijke beleidsagenda: volkshuisvesting, economie, bedrijventerreinen etc. etc.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat betekent dat aan overleg ?

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Structuur Ambtelijk traject Bestuurlijk traject advies po Gemeenten AB Management DB

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Processchema Voorstel uit AO Voorstel bespreken met verantwoordelijk management Voorstel bespreken in DB DB vraagt advies PO (bij voorstellen met impact raadplegen PH’s tevoren hun college) Advies PO bespreken in DB DB doet voorstel aan gemeenten (colleges/raden) Adviezen gemeenten bespreken in DB, eventueel AB DB of AB neemt besluit en start uitvoering

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeenten Noord-Veluwe -Elburg -Ermelo-Harderwijk -Nunspeet -Oldebroek -Putten (-Hattem -Heerde –Zeewolde) Dagelijks Bestuur RNV Ambtelijk Secretarissenoverleg Noord-Veluwe RNV bestuurlijk RNV ambtelijk Portefeuillehoudersoverleg Welzijn en Sociale Aangelegenheden Stuurgroep Transities Clusteroverleg Welzijn en Sociale Aangelegenheden Afstemming RNV Domeinmanager Transitie AWBZ/Wmo Trekker Wethouder Transitie Wwnv Transitie Jeugdzorg Trekker Wethouder Trekker Wethouder Projectgroep Transitie Awbz/Wmo Ambtelijk overleg WMO Projectgroep Transitie Wwnv Projectgroep Transitie Jeugdzorg Afdelingshoofden/ Beleidsoverleg sw Aanjaagteam

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stelling 1 -Goede samenwerking verhoogt de lokale bestuurskracht -Mits: vertrouwen (bestuurlijk en ambtelijk), zelfbewustheid, geven en nemen, -samenwerken uit angst maakt angst tot werkelijkheid

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stelling 2 Samen beleid ontwikkelen levert bewustere en steviger bestuurlijke keuzen in je gemeente en dus meer profiel Mits: zelfbewust (weten wat je wilt) en commitment, wat is je eigen identiteit eigenlijk ?

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stelling 3 De stuurbaarheid van regionale samenwerking is recht evenredig met de lokale bestuurderskracht Onbeheersbaar, je moet meedoen, grote moloch, ver van gemeente af, 4e bestuurslaag etc. versus Gebrek aan visie en koers, bestuurderskracht, betrokkenheid managers

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Valkuilen bij samenwerking: a Het is ondoorzichtig: Pak je rol als raad, vanaf het allereerste begin b Het is een bestuurlijke spaghetti: Vermijdt bestuurlijke drukte; u doet het uzelf aan cHet is ondemocratisch; Regel uw democratische legitimatie d Je komt er niet van af: Durf te stoppen eJe hebt geen sturing: Gebruik de verantwoordingmechanismen f De gemeente wordt een lege BV: Waarborg de autonome gemeentelijke rol

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol van de raad bij samenwerken Vraag: -Welke positie heeft de raad uit het oogpunt van democratische legitimatie, sturing en verantwoording? Beleid, uitvoering en bedrijfsvoering -Regelingen waar de raad direct een rol heeft (Beleid en in enkele gevallen uitvoering) -Regelingen waar de raad via het college een rol heeft (Bedrijfsvoering en in enkele gevallen uitvoering)


Download ppt "Bustour Slim Samenwerken 18 01 2012 “GREEP OP SAMENWERKING ?” Leo Bezemer, Directeur Regio Noord-Veluwe."

Verwante presentaties


Ads door Google