De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De BEL werkt! Ontstaan, werking en het succes van de BEL Combinatie BEL Combinatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De BEL werkt! Ontstaan, werking en het succes van de BEL Combinatie BEL Combinatie."— Transcript van de presentatie:

1 De BEL werkt! Ontstaan, werking en het succes van de BEL Combinatie BEL Combinatie

2 3

3 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit afzonderlijke gemeenten (2005), met als belangrijkste conclusies: Blaricum: intensieve samenwerking Eemnes: investeren in eigen organisatie, of samenwerken Laren: intensieve samenwerking De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5

4 Opgave Uitgangspunten voor samenwerking 1. Behoud van lokale identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur 2. Versterken bestuurskracht van eigen organisatie 3. Waarborgen klantgerichte organisatie 4. Waarborgen kwaliteit van de organisatie 5. Realisatie van efficiënte bedrijfsvoering 6. Zorg voor het personeel De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 6

5 8 Naar een oplossing Samenwerken is beter dan herindelen Geringe afstand lokaal bestuur Weinig bovenlokale vraagstukken (RO, infrastructuur), dus fusie niet noodzakelijk Efficiency- en kwaliteitsvoordeel behaald door samenwerking Democratische legitimatie door behoud van eigen gemeenteraad en College B&W

6 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 8 Naar een oplossing Kritische succesfactoren in het proces vertrouwen in elkaar/elkaar kennen als bestuurders en ambtelijke top Strakke regie (in ons geval door onafhankelijk extern projectleider) Snelheid van het proces Veel aandacht voor betrekken raden en personeel

7 Oplossing Bestuur De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 10 Gemeenteraad Blaricum Gemeenteraad Laren Gemeenteraad Eemnes B&W Blaricum B&W Eemnes B&W Laren Algemeen Bestuur BEL Combinatie Dagelijks Bestuur BEL Combinatie Directeur BEL Combinatie Afdelingsmanagers BEL Combinatie

8 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland Oplossing Rol gemeenteraden Kaderstellend bij het uitoefenen van lokale taken en democratisch toezicht daarop; De raad heeft géén zeggenschap in de BEL Combinatie Rol College van B&W College van B&W legt verantwoording af aan de eigen raad Collegeleden vormen het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie Burgemeesters vormen, met de directeur als secretaris het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie College is politiek opdrachtgever aan BEL Combinatie 12

9 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland Oplossing Rol Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur AB is verantwoordelijk voor financiële planning en controlcyclus AB stelt rechtpositionele regelingen en organisatieplan vast DB bereid stukken voor, voert besluiten uit en beheert de financiën DB is belast met benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers 14

10 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland Oplossing Rol gemeentesecretarissen en beleidsregie Secretaris is hoofd van de ambtelijke staf van de gemeente (beleidsregie en secretariaat) Eerste adviseur van College van B&W Adviseur van het AB/DB van de BEL Combinatie Beleidsregie is ambtelijk opdrachtgever aan BEL Combinatie Rol directeur BEL Werkgever ambtenaren BEL Combinatie Secretaris van het AB/DB van de BEL Combinatie Ambtelijk opdrachtnemer van de drie gemeenten 15

11 Oplossing Bedrijfsvoering De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 9 Gemeenteraad BlaricumGemeenteraad LarenGemeenteraad Eemnes B&W BlaricumB&W EemnesB&W Laren Beleidsregie BlaricumBeleidsregie LarenBeleidsregie Eemnes Management BEL Combinatie Medewerkers BEL Combinatie Uitvoering, advisering Regievoering, advisering (collegevoorstellen, raadsvoorstellen) Initiatief, bewaking (besluiten, moties, begroting, rekening) Advisering (bestuursopdracht)

12 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland Oplossing Praktijkvoorbeelden Collegevoorstellen Telefoontjes Facilitaire diensten De dienstverleningsovereenkomst Loketten burgerzaken 15

13

14 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland Conclusie Bestuurskrachtonderzoeken 2011 Alle drie de gemeenten hebben voldoende bestuurskracht Er is geen enkel zorgpunt geconstateerd De BEL Combinatie heeft een grote positieve bijdrage geleverd aan de toegenomen bestuurskracht Provincies Noord-Holland en Utrecht complimenteren de BEL-gemeenten met opzet en staan postitief ten opzicht van het BEL-model 17

15 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland Conclusie Realisatie binnen anderhalf jaar (juni 2006 – januari 2008) Klanttevredenheid ondanks organisatiewijziging gelijk gebleven BEL-model geldt als volwaardig alternatief voor herindeling Sterke kwaliteitsverbetering ambtelijke organisatie en lokaal bestuur Professionele ambtelijke organisatie Meer ruimte voor bestuurders om zich met belangrijke thema’s bezig te houden Doelen gehaald: kwetsbaarheid minder, kwaliteit en efficiency verbeterd 17

16 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland Conclusie Blijven investeren in: Integraal management Realisatie doelstellingen (niet alleen nadruk op kosten) Scheiden van verschillende rollen (eigenaar, opdrachtgever, voorzitter, dagelijks bestuur, algemeen bestuur) Verkleinen afstand gemeenten – BEL Combinatie 19

17 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 21 Conclusie Wel doen 0-meting vastleggen om resultaten te verantwoorden Veel investeren in het creëren van draagvlak Samen ontwerpen Quick wins doorvoeren Toetsing door experts

18 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 22 Conclusie Niet doen Besparingen te vroeg inboeken Bestaan van het samenwerkings-model als doel op zich beschouwen Waak ervoor: groter is niet altijd beter Formaliteiten het belangrijkst laten zijn Breuk met het verleden, ga uit van historisch perspectief

19 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 23 Het BEL-model Meer informatie en documentatie: www.belcombinatie.nl En het congres op 3 februari a.s.: www.debelwerkt.nl


Download ppt "De BEL werkt! Ontstaan, werking en het succes van de BEL Combinatie BEL Combinatie."

Verwante presentaties


Ads door Google