De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intergemeentelijke samenwerking: WGR Bijeenkomst Barneveld 10 november 2010 Ruurd Palstra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intergemeentelijke samenwerking: WGR Bijeenkomst Barneveld 10 november 2010 Ruurd Palstra."— Transcript van de presentatie:

1 Intergemeentelijke samenwerking: WGR Bijeenkomst Barneveld 10 november 2010 Ruurd Palstra

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waarom samenwerken? -Grensoverschrijdende opgaven -Bundelen van expertise en middelen -Bestuurskracht -Voorkomen van herindeling -Opgelegde (al dan niet verplichte) samenwerking -Waarom niet samenwerken

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Valkuilen bij samenwerking: a Het is ondoorzichtig: Pak je rol als raad, vanaf het allereerste begin b Het is een bestuurlijke spaghetti: Vermijdt bestuurlijke drukte; u doet het uzelf aan cHet is ondemocratisch; Regel uw democratische legitimatie d Je komt er niet van af: Durf te stoppen eJe hebt geen sturing: Gebruik de verantwoordingmechanismen f De gemeente wordt een lege BV: Waarborg de autonome gemeentelijke rol

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is goede samenwerking: - Goede samenwerking verhoogt de lokale bestuurskracht - Maar pak het dan ook goed aan - Goede samenwerking: -vraagt om sterke bestuurskracht -betrokkenheid van de raad -maak het uzelf gemakkelijk

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol van de raad bij samenwerken Vraag: -Welke positie heeft de raad uit het oogpunt van democratische legitimatie, sturing en verantwoording? Onderscheid: beleid, uitvoering en bedrijfsvoering -Regelingen waar de raad direct een rol heeft (Beleid en in enkele gevallen uitvoering) -Regelingen waar de raad via het college een rol heeft (Bedrijfsvoering en in enkele gevallen uitvoering)

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vormen van samenwerking -Regionaal strategische samenwerking -MRA -Assen-Groningen 2030 -Politieke samenwerking -Drechtsteden -Stedendriehoek -Beleidssamenwerking -West Brabant -Rivierenland -Ambtelijke samenwerking -Seta (Ten Boer, Oostzaan-Wormerland, K5, BEL) -SSC (ISZF-ICT,Parkstad Limburg-Dienstverlening)

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen in de Wgr -Leesbaarheid en verduidelijking -Begrotingscylcus aanpassen op de gemeente -Aanpassing op dualisme en behoud monisme -Uitdrukkelijk regelen wanneer raadsleden in samenwerking zitting kunnen hebben en wanneer niet? -Verantwoordingsrelaties versterken -Nieuwe (‘bestaande’) vorm voor uitvoerende samenwerkingsverbanden -Bestuur met rechtspersoon voor collegeregelingen (tussen Openbaar lichaam en Gemeenschappelijk orgaan)

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Orientatie op samenwerking -Leren van elkaar; Wat kunnen samenwerkingsverbanden elkaar leren? -Verscheidenheid; laat 1000 bloemen bloeien. -Problemen onderkennen; welke problemen ervaren gemeenten bij samenwerken? -Problemen oplossen; Wat bieden de verschillende vormen van samenwerking voor oplossingen voor de problemen?


Download ppt "Intergemeentelijke samenwerking: WGR Bijeenkomst Barneveld 10 november 2010 Ruurd Palstra."

Verwante presentaties


Ads door Google