De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuursakkoord Water Voortgang en resultaat in beeld?! Leusden, 19 september 2012 Gert Dekker, VNG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuursakkoord Water Voortgang en resultaat in beeld?! Leusden, 19 september 2012 Gert Dekker, VNG."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuursakkoord Water Voortgang en resultaat in beeld?! Leusden, 19 september 2012 Gert Dekker, VNG

2 Kijken naar bestuursakkoord water Bestuursakkoord Water

3 Monitoring doelmatigheidwinst Doelmatigheid = kosten en prestatie Uitgangspunten: Lage administratieve lasten Bestaande instrumenten Gericht op horizontale verantwoording Vertrouwen

4 Monitoring doelmatigheidwinst Monitoren langs 3 sporen A.1x per jaar (Tweede Kamer 3 e woensdag mei):  Spoor 1:Ontwikkeling (lokale) lasten  Spoor 2: Goede voorbeelden B.1x per 3 jaar  Spoor 3: Prestaties op basis van benchmark en bedrijfsvergelijking (2013) NB: Staatssecretaris rapporteert aan Tweede Kamer

5 Monitoring doelmatigheidswinst Illustratie spoor 1: lokale lasten Doelmatigheid

6 Bouwsteen voor de afvalwaterketen Beeld voortgang en resultaat Doel: o Politiek bestuurlijke omgeving o Koplopers (inspiratie) en achterblijvers (prikkel) (= ambtelijk en bestuurlijk) Middel: o Uitgave VNG en UvW o Tevens bouwsteen rapportage Rijk

7 Bouwsteen voor de afvalwaterketen Onderdelen Resultaat (=doelen BAW) o Grafiek(en) ontwikkeling heffing (riool+zuivering) o Voorbeelden Samenwerkingsproces (=middel BAW) o Kaarten (=bestuurlijk / ambtelijk)

8 Wat is voldoende voortgang en resultaat? Relatie monitoring en mogelijke “stok achter de deur”: Criteria interventieladder: o Besluitvorming over regionale doelen 2020 o Besluitvorming over programma en agenda o Uitvoering programma NB: Criteria + referentiekader komen terug in monitoring

9 Inventarisatie september 2012 Wijzigingen: o Fase proces: vraag 1 geschrapt o Onderscheid uitwerken / vaststellen o Tabellen aangepast (visitatiecommissie) o Toelichtingen aangescherpt o Volgorde

10 Vraag 1: A.Uitwerking van de doelen en ambities voor 2020? B.Vaststellen van de doelen en ambities voor 2020? gezamenlijk, eigen doelen / ambities, concreet

11 Vraag 2: A.Uitwerking maatregelenprogramma? B.Vaststellen maatregelenprogramma? gezamenlijk, maatregelen, concreet/gericht op doelen

12 Vraag 3: A.Maatregelen in voorbereiding? B.Maatregelen concreet in uitvoering? gezamenlijk, maatregelen, vaststellen/uitvoeren, heroverwegen

13 Vraag 4: Afspraken met drinkwaterbedrijven?

14 Vraag 5: Goede voorbeelden?

15 Vervolg… Ledenbrief VNG en UvW o 28 september a.s. vragenlijst retour o toelichtende vragen o 1 tot 12 oktober a.s. verificatie o overzichtskaarten + ledenbrief o medio november verschijnen ledenbrief NB: Strategische afweging i.k.v. formatie en lobby

16 Succes!


Download ppt "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuursakkoord Water Voortgang en resultaat in beeld?! Leusden, 19 september 2012 Gert Dekker, VNG."

Verwante presentaties


Ads door Google