De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies Mw. K.M.H. Peijs Amersfoort, 20 september 2013 Visitatiecommissie Waterketen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies Mw. K.M.H. Peijs Amersfoort, 20 september 2013 Visitatiecommissie Waterketen."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies Mw. K.M.H. Peijs Amersfoort, 20 september 2013 Visitatiecommissie Waterketen

2 Introductie •Samenstelling van de commissie •Onze opdracht •Aanpak en tijdpad •Stand van zaken: inventarisatie •Beoordelingskader •Bespreekpunten 2 Visitatiecommissie Waterketen

3 Visitatiecommissie Waterketen: Wie is wie? •De commissie bestaat uit 6 leden en de voorzitter. •Het secretariaat wordt verzorgd door Berenschot. 3 Karla Peijs Maarten Allers, COELO Evert Visser, Rekenkamer Metropool Amsterdam Gerhard Schwarz, Twynstra Gudde Hans Bressers, UT Corine Hoeben, COELO Luuk Rietveld, TU Delft Visitatiecommissie Waterketen

4 Onze opdracht •Onafhankelijk beeld over de voortgang van de uitvoering van jullie afspraken over regionale samenwerking in de afvalwaterketen (Bestuursakkoord Water) •Stimuleren en adviseren van de achterblijvende regio’s (met aandacht voor best practices) •De commissie brengt voor 1 januari 2015 een rapport uit aan de ondertekenaars van dit bestuursakkoord. Leidt het behalen van de afgesproken doelen over kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit tot € 450 mln. besparing per jaar vanaf 2020 ten opzichte van de voorziene kostenstijgingen? 4 Visitatiecommissie Waterketen

5 Aanpak en tijdpad: Stap 1: Inventarisatie 5 Opstellen Plan van Aanpak (juni – augustus 2013) PLAN VAN AANPAK Schriftelijke inventarisatie en inname (augustus – september 2013) Beoordeling op basis van (aangescherpt) regionaal referentiekader (september 2013) VOORTGANGSRAPPORTAGE Regio specifieke terugkoppeling aan bestuurlijke trekkers regio’s en werkbezoeken (oktober –november 2013) Tijd voor implementatie verbeteringen (oktober – november 2013) GENUANCEERD BEELD voorlopers, peloton en achterblijvers Actualisatie “voorlopers, peloton en achterblijvers” (december 2013) Informeren van Stuurgroep Water en Stuurgroep DRAB (stavanza december 2013 en actualisatie maart 2014) BEOORDELINGSRAPPORT voorlopig beeld van voorlopers, peloton en achterblijvers Visitatiecommissie Waterketen

6 Aanpak en tijdpad: Stap 2: Visitatie 6 Bepaling vormgeving daadwerkelijk visitatie (januari 2014) Werkbezoeken aan regio’s (vooral achterblijvers) (februari 2014) Regio’s aan de slag met verbeterpunten (februari – september 2014) Indien nodig tweede visitatie (optioneel) Opstellen eindrapportage (oktober – december 2014) Rapporteren aan regionale besturen, stuurgroep Water en DRAB (december 2014) EINDRAPPORTAGE AANPAK VISITATIE Visitatiecommissie Waterketen

7 Stand van zaken: Inventarisatie •Uitvraag naar regio’s en drinkwaterbedrijven •Behoefte aan informatie op microniveau (regio) •Vijf vragen: •Voorgenomen structurele besparing? •Totale uitgaven of kosten? •Maatregelen voor kostenbesparing (3k’s)? •Voortgang implementatie maatregelen? •Best practices? •Reacties binnen (enkeling na) •Commissie analyseert de beantwoording van de vragen 7 Visitatiecommissie Waterketen

8 Stand van Zaken: vervolg inventarisatie •Voorlopig beeld van de commissie gereed eind september •Brief naar bestuurlijke coördinator over voorlopig beeld •14 oktober bijeenkomst met bestuurlijke coördinatoren over voorlopige uitkomsten van de inventarisatie •Regio’s hebben circa 6 weken voor reactie •Medio november voorlopig beeld op www.samenwerkenaanwater.nl •Voorbereiding van 5 werkbezoeken (per landsdeel) is gestart •Begin december balans opmaken voor actualisatie inventarisatie Visitatiecommissie Waterketen 8

9 Beoordelingskader •Stap A: Ambitieniveau voor de kostenbesparing => Verhouding tussen besparingen en kosten (10%) •Stap B: Concreetheid van de plannen => Maatregelen voor 3k’s •Stap B: Handhaving van de kwaliteit => Maatregelen niet ten koste van huidige kwaliteit •Stap C: Mate van implementatie => Bestuurlijke vaststelling van ambities en maatregelen Papier of praktijk •Stapsgewijze beoordeling naar koploper- peloton-achterblijver 9 Visitatiecommissie Waterketen

10 Bespreekpunten •Wat is uw boodschap over de visitatiecommissie naar uw organisatie? •Wat is uw grootste probleem voor het implementeren van de afspraken over doelmatigheidsverbetering? •… 10 Visitatiecommissie Waterketen


Download ppt "Bijeenkomst met Commissie Waterketens en emissies Mw. K.M.H. Peijs Amersfoort, 20 september 2013 Visitatiecommissie Waterketen."

Verwante presentaties


Ads door Google