De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomsten ondersteunings programma Energie Team Energie VNG (Lian Merkx, Rommy Bakker, René Schellekens, Jeroen Hovens, Annemieke Tasma en Eva.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomsten ondersteunings programma Energie Team Energie VNG (Lian Merkx, Rommy Bakker, René Schellekens, Jeroen Hovens, Annemieke Tasma en Eva."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomsten ondersteunings programma Energie Team Energie VNG (Lian Merkx, Rommy Bakker, René Schellekens, Jeroen Hovens, Annemieke Tasma en Eva Hillen)

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma bijeenkomst Korte toelichting inhoud programma en ondersteuningsuitvraag VNG Inventarisatie vragen uit de zaal Toelichting Monitoring Toelichting Kennis pauze Toelichting Expertise ontwikkeling Geleerde lessen en matchmaking

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitgangspunten Vragen en behoeften energieke samenleving Bestaande kennis en netwerken (bijv themateams LKA) Bestaande kennis- en netwerkpartners Bestaande initiatieven in gemeenten en regio’s Ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Twee deelprogramma’s Deelprogramma Gebouwde omgeving (particulier) Regionale ondersteuning Kennis Expertise Monitoring Budget beschikbaar vanuit BZK (15 miljoen)

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deelprogramma overige ambities Duurzame bedrijven Duurzame huur- en vastgoedsector Verlichting Mobiliteit Duurzame energieopwekking Ondersteuning gemeenten extra menskracht VNG

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 Verdeelsleutel 3,2 miljoen Helft budget verdeeld over de regio’s. Per deelnemende gemeente € 3.970 Andere helft budget naar rato van het aantal koopwoningen in een regio. Peildatum 1-1-2012. Bedrag per koopwoning: € 0,392. Regio’s kunnen samenwerken en daarmee financiering bundelen.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Randvoorwaarden Benoemen regionale coördinator; Deelname aan jaarlijkse monitor en evaluatiegesprek; Informatiepunt burger (Energieloket); Inspanning borging kennis en ervaring binnen regionaal duurzaam netwerk en aansluiting op landelijk lerend netwerk.

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Monitoring (1) Twee functies in ondersteuningsstructuur: 1.Voortgang in beeld brengen voor VNG, SER en BZK 2.Leren van elkaar. Voortgang van concrete activiteiten en een beeld vormen over ambitie en organisatie. Voortgang ook bedoeld als benchmark tussen gemeenten Leren van elkaar: wat is effectief?

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Monitoring (2) Gegevens en ervaringen actief terugkoppelen Komende maanden ontwikkeling van vragenlijst en analysemodellen ism gemeenten Daarnaast voert de VNG jaarlijkse evaluatiegesprekken op basis van de aanvraag Zelfde niveau als aanvraag

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Kennis Doel: kennisdeling- en bundeling en leveren content energieloketten Uitgangspunten: Aansluiten bij behoeften regio’s; Gebruikmaken van (leer)ervaringen bestaande programma’s en netwerken (Blok voor Blok, Energiesprong, LKA) Gebruik maken van bestaande kennispartners: RVO, RWS, Milieu Centraal, Hier Opgewekt en Meer Met Minder

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Expertise ontwikkeling Lerend netwerk: regelmatige ontmoetingen coördinatoren en uitvoerders voor uitwisseling kennis en ervaringen Leerkringen en masterclasses. Basis zijn de vragen uit het veld. In geval van een leerkring wordt trekker uit het veld gevraagd Verspreiden opgedane expertise. Via bestaande netwerken, media en specifieke bijeenkomsten


Download ppt "Startbijeenkomsten ondersteunings programma Energie Team Energie VNG (Lian Merkx, Rommy Bakker, René Schellekens, Jeroen Hovens, Annemieke Tasma en Eva."

Verwante presentaties


Ads door Google