De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomsten ondersteunings programma Energie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomsten ondersteunings programma Energie"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomsten ondersteunings programma Energie
Team Energie VNG (Lian Merkx, Rommy Bakker, René Schellekens, Jeroen Hovens, Annemieke Tasma en Eva Hillen)

2 Programma bijeenkomst
Korte toelichting inhoud programma en ondersteuningsuitvraag VNG Inventarisatie vragen uit de zaal Toelichting Monitoring Toelichting Kennis pauze Toelichting Expertise ontwikkeling Geleerde lessen en matchmaking

3 Uitgangspunten Vragen en behoeften energieke samenleving
Bestaande kennis en netwerken (bijv themateams LKA) Bestaande kennis- en netwerkpartners Bestaande initiatieven in gemeenten en regio’s Ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk

4 Twee deelprogramma’s Deelprogramma Gebouwde omgeving (particulier)
Regionale ondersteuning Kennis Expertise Monitoring Budget beschikbaar vanuit BZK (15 miljoen)

5 Deelprogramma overige ambities
Duurzame bedrijven Duurzame huur- en vastgoedsector Verlichting Mobiliteit Duurzame energieopwekking Ondersteuning gemeenten extra menskracht VNG

6

7 Verdeelsleutel 3,2 miljoen
Helft budget verdeeld over de regio’s. Per deelnemende gemeente € 3.970 Andere helft budget naar rato van het aantal koopwoningen in een regio. Peildatum Bedrag per koopwoning: € 0,392. Regio’s kunnen samenwerken en daarmee financiering bundelen.

8 Randvoorwaarden Benoemen regionale coördinator;
Deelname aan jaarlijkse monitor en evaluatiegesprek; Informatiepunt burger (Energieloket); Inspanning borging kennis en ervaring binnen regionaal duurzaam netwerk en aansluiting op landelijk lerend netwerk.

9 Monitoring (1) Twee functies in ondersteuningsstructuur:
Voortgang in beeld brengen voor VNG, SER en BZK Leren van elkaar. Voortgang van concrete activiteiten en een beeld vormen over ambitie en organisatie. Voortgang ook bedoeld als benchmark tussen gemeenten Leren van elkaar: wat is effectief?

10 Monitoring (2) Gegevens en ervaringen actief terugkoppelen
Komende maanden ontwikkeling van vragenlijst en analysemodellen ism gemeenten Daarnaast voert de VNG jaarlijkse evaluatiegesprekken op basis van de aanvraag Zelfde niveau als aanvraag

11 Kennis Doel: kennisdeling- en bundeling en leveren content energieloketten Uitgangspunten: Aansluiten bij behoeften regio’s; Gebruikmaken van (leer)ervaringen bestaande programma’s en netwerken (Blok voor Blok, Energiesprong, LKA) Gebruik maken van bestaande kennispartners: RVO, RWS, Milieu Centraal, Hier Opgewekt en Meer Met Minder

12 Expertise ontwikkeling
Lerend netwerk: regelmatige ontmoetingen coördinatoren en uitvoerders voor uitwisseling kennis en ervaringen Leerkringen en masterclasses. Basis zijn de vragen uit het veld. In geval van een leerkring wordt trekker uit het veld gevraagd Verspreiden opgedane expertise. Via bestaande netwerken, media en specifieke bijeenkomsten


Download ppt "Startbijeenkomsten ondersteunings programma Energie"

Verwante presentaties


Ads door Google