De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mw. K.M.H. Peijs, voorzitter Delft, 10 januari 2014 Visitatiecommissie Waterketen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mw. K.M.H. Peijs, voorzitter Delft, 10 januari 2014 Visitatiecommissie Waterketen."— Transcript van de presentatie:

1 Mw. K.M.H. Peijs, voorzitter Delft, 10 januari 2014 Visitatiecommissie Waterketen

2 Afspraken tussen gemeenten en waterschappen over regionale samenwerking in de afvalwaterketen. De drie doelen van het akkoord zijn: beheersen van de kosten verbeteren van de kwaliteit verminderen van de kwetsbaarheid Ook drinkwaterbedrijven zullen de jaarlijkse kosten verder gaan beheersen. Het bestuursakkoord is ondertekend door het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. 2 Bestuursakkoord Visitatiecommissie Waterketen

3 Bundelen van kennis en capaciteit Slimmer organiseren Samenwerken en het bundelen van krachten Verbeteren van werkprocessen Afstemmen van investeringsbeslissingen Efficiënter en systematischer uitvoeren van operationele taken. Slim toepassen van technische innovaties Regionale innovatieagenda’s Lokaal toepassen van innovaties Samen uitvoeren van pilots en onderzoek 3 Wat moet er gebeuren tot 2020?

4 Betere prestaties + minder kosten= Burgers en bedrijven krijgen meer waar voor hun geld 4 Wat levert het op?

5 Het Bestuursakkoord is echter niet vrijblijvend. De regio’s zullen moeten bewijzen dat zij de gestelde doelen zullen gaan behalen. De regio’s worden in hun ontwikkeling ondersteund en gestimuleerd. Daarnaast ook beoordeling resultaten en voortgang. Bij onvoldoende voortgang (eind 2014) introductie interbestuurlijk toezicht komen vanuit de provincies op de waterschappen en gemeenten. 5 Stok achter de deur…

6 Inventariseren: Onafhankelijk landelijk beeld voortgang en implementatie van de waterketen afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Beoordelen: Beoordelen van de voortgang van de verschillende regio’s en partijen bij de uitvoering van de doelen uit het Bestuursakkoord Water. Stimuleren: Stimuleren en adviseren van de achterblijvende regio’s en partijen zodat een extra impuls wordt gegeven aan het bereiken van de doelen uit het Bestuursakkoord.. 6 Visitatiecommissie Waterketen Karla Peijs Maarten Allers COELO Evert Visser, Rekenkamer Metropool Amsterdam Gerhard Schwarz Twynstra Gudde Hans Bressers, UT Corine Hoeben COELO Luuk Rietveld TU Delft

7 Aanpak en tijdpad: Stap 1: Inventarisatie 7 Opstellen Plan van Aanpak (juni – augustus 2013) PLAN VAN AANPAK Schriftelijke inventarisatie en inname (augustus – september 2013) Beoordeling op basis van (aangescherpt) regionaal referentiekader (september 2013) VOORTGANGSRAPPORTAGE Regio specifieke terugkoppeling aan bestuurlijke trekkers regio’s en werkbezoeken (oktober –november 2013) Tijd voor implementatie verbeteringen (oktober – november 2013) GENUANCEERD BEELD voorlopers, peloton en achterblijvers Actualisatie “voorlopers, peloton en achterblijvers” (december 2013) Informeren van Stuurgroep Water en Stuurgroep DRAB (stavanza december 2013 en actualisatie maart 2014) BEOORDELINGSRAPPORT voorlopig beeld van voorlopers, peloton en achterblijvers Visitatiecommissie Waterketen

8 Aanpak en tijdpad: Stap 2: Visitatie 8 Bepaling vormgeving daadwerkelijk visitatie (januari 2014) Werkbezoeken aan regio’s (vooral achterblijvers) (februari 2014) Regio’s aan de slag met verbeterpunten (februari – september 2014) Indien nodig tweede visitatie (optioneel) Opstellen eindrapportage (oktober – december 2014) Rapporteren aan regionale besturen, stuurgroep Water en DRAB (december 2014) EINDRAPPORTAGE AANPAK VISITATIE Visitatiecommissie Waterketen

9 Eerste beelden baarden de commissie zorgen, naast goede resultaten vaak een flinke ‘wake-up call’ nodig. Veel regio’s nog in de voorbereidende fase. Er waren nog maar weinig maatregelen vastgelegd of geïmplementeerd. Een zorgelijke situatie omdat op basis van die situatie moeilijk vast te stellen is of de beoogde doelen in 2020 ook daadwerkelijk gehaald zullen worden. Opvallend was het vertrouwen dat alle regio’s hebben in het behalen van alle doelen. Volgens de regio’s zijn de doelen in 2020 makkelijk te halen. Sence of urgency kwam pas laat, maar is er nu wel. 9 Tipje van de sluier…

10 Innovatie in techniek én samenwerking Nieuwe samenwerkingsvormen nodig Techniek creëert nieuwe mogelijkheden en initiatieven Human Capital, de nieuwe generatie is de toekomst! 10 Tot slot…. K3 bereik je door te streven naar win-win-win! En dat kan! Burger centraal

11 11 Dit “ drinkwate r ” smaakt bijzonder goed Ja, deze drinkwater sessie is in ieder geval een succes.


Download ppt "Mw. K.M.H. Peijs, voorzitter Delft, 10 januari 2014 Visitatiecommissie Waterketen."

Verwante presentaties


Ads door Google