De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 NOVEMBER 2011 Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 NOVEMBER 2011 Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep."— Transcript van de presentatie:

1 30 NOVEMBER 2011 Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep

2 Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rural Europees Programma voor plattelandsontwikkeling LEADER

3 LEADER en POP Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland

4 POP2 (2007 – 2013) Vier assen As 1: concurrentiekracht landbouw As 2: milieu, natuur en landschap As 3: plattelandseconomie As 4: Leader As 1 en 2 vnl. via LNV; as 3 en as 4 via provincies

5 Maatregelen As 4 Concurrentiekracht landbouw verbetering bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering, bedrijfsinnovaties,nieuwe vormen van samenwerking aanvragers: agrarische bedrijven subsidie: max. 40% tot max. € 200.000

6 Maatregelen As 4 Milieu, natuur en landschap aanvullend op as-2 maatregelen; groene en blauwe diensten, innovatieve oplossingen aanvragers: iedereen subsidie: overheden max. 100%; rest 40% tot max. van € 200.000

7 Maatregelen As 4 Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie plattelandseconomie sociaal-economische vitalisering aanvragers: iedereen subsidie: overheden max. 100%; rest 40% tot max. van € 200.000

8 Gebiedsgerichte aanpak van ‘onderaf’ Plaatselijke Groep beoordeelt aanvragen obv eigen Lokale Ontwikkelingsstrategie Stimuleren van samenwerking –Tussen partijen binnen de regio –Met andere gebieden in Nederland of Europa Kleinschalige projecten Vernieuwend of experimenteel Voorbeeldwerking De LEADER-methode

9 Budget POP2 Landelijk Totale budget € 487 miljoen landelijk; As 1, 2 en 3 ieder 30% As 4, Leader 10% van budget: € 48 voor 31 LEADER-gebieden Tegenover elke € EU subsidie ook € bijdrage nationale overheden (Rijk, provincie, gemeenten, Waterschappen)

10 Budget POP2 Zuid-Holland As 3: € 12 m in 2007-2013 bij voorrang in 6 prioriteitsgebieden As 4 (LEADER): € 4 miljoen in 2007-2013 vier gebieden in Z-H Provinciale co-financiering voor as 4 en as 3 in prioritaire gebieden, mits lokale overheden meedoen

11 LEADER in de Leidse Ommelanden LEADER binnen POP juni 2010 van start

12 LEADER in de Leidse Ommelanden Hoofddoelstellingen Versterking van de stad-land relatie Versterking van de plattelandseconomie Resultaten 39 projectideeën 28 aanvragen positief beoordeeld 21 aanvragen beschikt, 1 ingetrokken, 6 in procedure 13 aanvragen afgerond

13 LEADER in de Leidse Ommelanden Resultaten (per 30-11-2012) Totale investeringen POPProvincieGemeentenPrivaat 3.531.444978.576554.733401.7281.596.40 7 27,7%15,7%11,4%45,2%

14 Voorbeelden

15

16 Vooruitblik: POP3 Procedure Stap 1: voorstellen Commissie omtrent nieuwe GLB (nov. 2011) Stap 2: overeenstemming over Europese meerjarenbegroting 2014-2020 Stap 3: Europees Parlement stelt nieuwe GLB voorstellen vast Stap 4: lidstaten stellen POP3 programma op Stap 5: Commissie keurt POP3 programma goed Stap 6: Implementatie POP3, waaronder vervolg LEADER

17 Vooruitblik: POP 3 Prioriteiten 1.Kennisoverdracht en innovatie 2.Versterken concurrentiekracht landbouw 3.Versterking positie agrariërs in food supply chains en verbetering risico management 4.Herstel, beheer en versterking ecosystemen 5.Vergroten efficiency gebruik natuurlijke hulpbronnen (o.a. CO2) 6.Vermindering armoede en versterking armoede platteland

18 Wie wil wat? Commissie minimaal 5% budget Van LEADER naar Community Led Local Development (multi-funded) Rijk Kennis en innovatie (gekoppeld aan topsectorenbeleid) Concurrentiekracht landbouw Groen-blauwe diensten Provincie Kennis en innovatie Concurrentiekracht landbouw (gekoppeld aan beleidsagenda Groen) Eco-systeem diensten (gekoppeld aan beleidsagenda Groen) Leidse Ommelanden: ??


Download ppt "30 NOVEMBER 2011 Bart Soldaat, secretaris Plaatselijke Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google