De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Eva Roeykens Plattelandscoördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Eva Roeykens Plattelandscoördinator"— Transcript van de presentatie:

1 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Eva Roeykens Plattelandscoördinator (europa@vlaamsbrabant.be)

2 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Overzicht 1. De grote fondsen: ELFPO EFRO ESF 2. Andere mogelijkheden

3 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? ELFPO : Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling PDPO II  Beschikbaar budget 2007-2013: 667,5 mio euro  As 1: verbetering concurrentievermogen land- en bosbouw  As 2: verbetering milieu en platteland  As 3: leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie  As4: Leader-aanpak  contactpersonen: provinciale plattelandscoördinatoren en Leadercoördinatoren

4 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee?

5 EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO: Grensregio Vlaanderen-Nederland (Interreg IV A) Euregio Maas-Rijn (Interreg IV A) Transnationale samenwerking (Interreg IV B) Interregionale samenwerking (Interreg IV C) Doelstelling 2

6 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Grensregio Vlaanderen-Nederland (EFRO)  Beschikbaar budget 2007-2013: 93 mio euro  Doel: bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de regio  Voorwaarde: minstens één Vlaamse en Nederlandse partner!  Medio mei: nieuwe prioretiseringsronde (afsluiting op 1 mei) : nog 4 à 6 mio euro beschikbaar  Kansen voor platteland: maatregel economie - innovatie (feed food health)  website: www.grensregio.eu

7 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee?  24 partners uit Vlaanderen-Nederland  8 activiteiten:  ontwikkelen van een grensregiobreed kennisnetwerk (GROEI.academie)  ondernemers leren samen in de GROEI.academie  vermarkting via nieuwe media  grensbrede kwaliteitslabeling van belevingsproducten  gezamenlijke ontwikkeling van grensbrede afzetstrategieën  grensoverschrijdende kennisdisseminatie  training en intervisie van de begeleiders  performant projectmanagement  Totale projectkost: 7,1 mio euro  Subsidiebedrag: 3,4 mio euro

8 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Euregio Maas Rijn (EFRO)  Beschikbaar budget 2007-2013: 72 mio euro  Doel: bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de regio  Voorwaarde: internationale samenwerking  2 oproepen: 9 april en 1 oktober 2010  Kansen voor platteland: prioriteit 2: natuur, milieu en duurzame energie  Website: www.euregio-mr.org  varianten: www.interreg4a-2mers.eu ; www.interreg-fwvl.eu

9 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Bio Ecologica  De ontwikkeling en uitvoering van een grensoverschrijdend opleidings- en uitwisselingsprogramma ism arbeids/opleidingscentra voor kansengroepen  6 tuinen, 125 tewerkstellingskansen  Totale projectkost: 2 mio euro  Subsidiebedrag: 1 mio euro

10 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Transnationale samenwerking (EFRO)  Beschikbaar budget 2007-2013: 355 mio euro  Doel: gemeenschappelijke oplossingen voor gemeenschappelijke problemen  Voorwaarde: internationale samenwerking  Oproep tot 9 april 2010  Kansen voor platteland: prioriteit 4: sterke en voortvarende gemeenschappen  Website: www.nweurope.eu  variant: www.northsearegion.eu

11 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Interregionale samenwerking (EFRO)  Beschikbaar budget 2007-2013: 321 mio euro  Doel: kennisdeling en ervaringsuitwisseling (best practices)  Voorwaarde: internationale samenwerking  Momenteel geen oproep  Kansen voor platteland: prioriteit 2: environment and risk prevention  Website: www.interreg4c.eu

12 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Doelstelling 2 (EFRO)  Beschikbaar budget 2007-2013: 201 mio euro  Doel: verbetering van het regionaal concurrentievermogen en de werkgelegenheid  Geen internationale of interregionale samenwerking vereist  Systeem van gesloten oproepen (prioriteit 1)  Kansen voor platteland: binnen prioriteit 1 (kenniseconomie en innovatie) de operationele doelstelling: innovatie van de plattelandseconomie  Website: www.efro.be

13 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Regional branding  Streekvermarkting Antwerpse Kempen, Meetjesland, Pajottenland+  Projectkost: 0,8 mio euro  Subsidie: 0,6 mio euro

14 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? ESF: Europees Sociaal Fonds  Beschikbaar budget: jaarlijks 67 mio euro (EU+VL)  Doel: versterking van de Vlaamse arbeidsmarkt  Voorwaarde: als organisatie over een kwaliteitslabel beschikken  Kansen voor het platteland:  Prioriteit 1: talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt  Prioriteit 2: bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken  Prioriteit 3: ondernemings- en organisatiestructuur focussen op mens en maatschappij  Website: www.esf-agentschap.be

15 Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Andere initiatieven  nuttige links:  www.vlm.be  www.ipo-online.be  www.ruraalnetwerk.be  www.purple-eu.org  www.plurel.net  vragen?


Download ppt "Europa voorziet subsidies voor plattelandsontwikkeling. Wat kan je ermee? Eva Roeykens Plattelandscoördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google