De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ineke Hoving Coördinatiepunt Structuurfondsen, EL&I

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ineke Hoving Coördinatiepunt Structuurfondsen, EL&I"— Transcript van de presentatie:

1 Ineke Hoving Coördinatiepunt Structuurfondsen, EL&I
Structuurfondsen , 4 september 2012

2 Opbouw Huidige periode (2007-2013)
Resultaten, projecten en voorbeelden Voorstellen Europese Commissie : wat is nieuw? 11 thema’s Gemeenschappelijk Strategisch Kader Standpunt Nederland en voorbereiding in Nederland Vragen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

3 Huidige periode Structuurfondsen in Nederland - ESF en EFRO (waaronder Interreg) - € 830 mln. voor regionale ontwikkeling (EFRO) - € 250 mln. voor Interreg totaalbudget incl. cofinanciering circa € 4 mrd. Structuur in Nederland - Lissabonagenda (Europa2020) - Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR) - vier Operationele Programma’s (OP’s) EFRO - multi-level Governance - EL&I lidstaatverantwoordelijk - belangrijkse instrument: subsidies Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

4 Resultaten huidige periode
Innovatieprofiel scoort goed Hoog aandeel private cofinanciering Structuurfondsen van groot belang voor Nederlandse bedrijfsleven: - innovatie van ruim MKB-ers gesteund - al ruim 3000 startende bedrijven gesteund - variërend per landsdeel gaat 50 tot 100 % van de innovatiemiddelen al specifiek naar topsectoren merendeel Interreg projecten heeft betrekking op economie/innovatie/valorisatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

5 Projecten en voorbeelden
3 thema’s EFRO - kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie - attractieve regio’s - stedelijke dimensie Goedgekeurde projecten zie Voorbeelden topsector life science: - Necen (Leiden) Cryo elektronenmicroscoop - Science Park Utrecht - Health Valley Oost-Nederland Zie ook Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

6 Concept verordeningen 2014-2020: wat is nieuw?
Algemene bepalingen voor EFRO, ESF, Cohesiefonds, ELFPO, EFMFV Focus op Europa2020 strategie via: - Gemeenschappelijk Strategisch Kader - link met nationale hervormingsprogramma’s - strategisch programmeren (o.a. partnerschapsovereenkomst) - thematische concentratie (11 thema’s) - verplichte bestedingspercentages Vergroten meerwaarde cohesiebeleid door: - meer aandacht voor resultaten beleid - het stellen van voorwaarden (conditionaliteiten) - smart specialisation (thema innovatie) Vereenvoudiging en vermindering administratieve lasten Nieuwe instrumenten (o.a. revolverende fondsen) naast subsidies Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

7 Thema’s (‘menustructuur’)
Onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie ICT Concurrentiekracht MKB Low carbon economie Klimaatverandering, risicopreventie en –beheer Bescherming milieu, efficiënt gebruik hulpbronnen Duurzaam vervoer, knelpunten netwerkinfrastructuur Werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit Sociale inclusie, bestrijding armoede Onderwijs, vaardigheden, leven lang leren Institutionele capaciteit, doelmatig openbaar bestuur Bestedingspercentages NL: 80 % voor thema 1,3,4 (waarvan 20 % aan thema 4), ten minste 5 % aan stedelijke ontwikkeling Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

8 Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK)
Eén kader voor de verschillende fondsen Uitwerking van de 11 thema’s in ‘key actions’ Hulpmiddel: - om verschillende EU fondsen en EU instrumenten te combineren - bij opstellen van partnerschapsovereenkomst Moedigt gebruik instrumenten territoriale ontwikkeling aan Uitwerking horizontale thema’s (gelijke behandeling, duurzaamheid) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

9 Standpunt Nederland Meerjarig Financieel Kader: idealiter armste regio’s in armste landen Kabinet voorstander van grensoverschrijdende samenwerking Steun voor focus op Europa2020 doelen, vergroten resultaatgerichtheid, vermindering AL, macro-economische conditionaliteit, goed financieel management Terughoudend over voorstellen voor verplichte EU-brede percentages en verschillende vormen van conditionaliteit Plan B: voorbereiden op nieuwe periode in Nederland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

10 Voorbereiding in Nederland (‘plan B’)
Partnerschapsovereenkomst: parapludocument voor de operationele programma’s (ESF, EFRO, ELFPO, EFMFV) Synergie tussen fondsen EFRO: operationele programma’s voor Noord, Oost, Zuid, West Elementen operationele programma’s EFRO: - keuze thematische doelen - vraaggestuurde aanpak - smart specialisation strategy voor innovatie: inzetten op sterktes - bijdrage aan topsectoren - rol steden - inzet van nieuwe (territoriale) instrumenten Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Structuurfondsen , 4 september 2012

11 VRAGEN? Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Structuurfondsen , 4 september 2012

12 Dank voor uw aandacht High tech Life Sciences Agro-Food Logistics
Chemicals Creative Industry Water Head Offices Horticulture Energy Science & Education Government Companies Dank voor uw aandacht Structuurfondsen , 4 september 2012


Download ppt "Ineke Hoving Coördinatiepunt Structuurfondsen, EL&I"

Verwante presentaties


Ads door Google