De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Structuurfondsen 2014-2020 Ineke Hoving Coördinatiepunt Structuurfondsen, EL&I.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Structuurfondsen 2014-2020 Ineke Hoving Coördinatiepunt Structuurfondsen, EL&I."— Transcript van de presentatie:

1 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Structuurfondsen 2014-2020 Ineke Hoving Coördinatiepunt Structuurfondsen, EL&I

2 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2 Opbouw Huidige periode (2007-2013) Resultaten, projecten en voorbeelden Voorstellen Europese Commissie 2014-2020: wat is nieuw? 11 thema’s Gemeenschappelijk Strategisch Kader Standpunt Nederland en voorbereiding in Nederland Vragen

3 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 3 Huidige periode 2007-2013 Structuurfondsen in Nederland - ESF en EFRO (waaronder Interreg) - € 830 mln. voor regionale ontwikkeling (EFRO) - € 250 mln. voor Interreg - totaalbudget incl. cofinanciering circa € 4 mrd. Structuur in Nederland - Lissabonagenda (Europa2020) - Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR) - vier Operationele Programma’s (OP’s) EFRO - multi-level Governance - EL&I lidstaatverantwoordelijk - belangrijkse instrument: subsidies

4 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 Resultaten huidige periode Innovatieprofiel scoort goed Hoog aandeel private cofinanciering Structuurfondsen van groot belang voor Nederlandse bedrijfsleven: - innovatie van ruim 13.000 MKB-ers gesteund - al ruim 3000 startende bedrijven gesteund - variërend per landsdeel gaat 50 tot 100 % van de innovatiemiddelen al specifiek naar topsectoren - merendeel Interreg projecten heeft betrekking op economie/innovatie/valorisatie

5 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 5 Projecten en voorbeelden 3 thema’s EFRO - kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie - attractieve regio’s - stedelijke dimensie Goedgekeurde projecten zie www.op-zuid.nl www.go-oostnederland.nl www.kansenvoorwest.nl www.snn.eu www.op-zuid.nl www.go-oostnederland.nl www.kansenvoorwest.nl www.snn.eu Voorbeelden topsector life science: - Necen (Leiden) Cryo elektronenmicroscoop - Science Park Utrecht - Health Valley Oost-Nederland Zie ook www.europaomdehoek.nl www.europaomdehoek.nl

6 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 6 Concept verordeningen 2014-2020: wat is nieuw? Algemene bepalingen voor EFRO, ESF, Cohesiefonds, ELFPO, EFMFV Focus op Europa2020 strategie via: - Gemeenschappelijk Strategisch Kader - link met nationale hervormingsprogramma’s - strategisch programmeren (o.a. partnerschapsovereenkomst) - thematische concentratie (11 thema’s) - verplichte bestedingspercentages Vergroten meerwaarde cohesiebeleid door: - meer aandacht voor resultaten beleid - het stellen van voorwaarden (conditionaliteiten) - smart specialisation (thema innovatie) Vereenvoudiging en vermindering administratieve lasten Nieuwe instrumenten (o.a. revolverende fondsen) naast subsidies

7 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 7 Thema’s (‘menustructuur’) 1.Onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie 2.ICT 3.Concurrentiekracht MKB 4.Low carbon economie 5.Klimaatverandering, risicopreventie en –beheer 6.Bescherming milieu, efficiënt gebruik hulpbronnen 7.Duurzaam vervoer, knelpunten netwerkinfrastructuur 8.Werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit 9.Sociale inclusie, bestrijding armoede 10.Onderwijs, vaardigheden, leven lang leren 11.Institutionele capaciteit, doelmatig openbaar bestuur Bestedingspercentages NL: 80 % voor thema 1,3,4 (waarvan 20 % aan thema 4), ten minste 5 % aan stedelijke ontwikkeling

8 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 8 Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) Eén kader voor de verschillende fondsen Uitwerking van de 11 thema’s in ‘key actions’ Hulpmiddel: - om verschillende EU fondsen en EU instrumenten te combineren - bij opstellen van partnerschapsovereenkomst Moedigt gebruik instrumenten territoriale ontwikkeling aan Uitwerking horizontale thema’s (gelijke behandeling, duurzaamheid)

9 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 9 Standpunt Nederland Meerjarig Financieel Kader: idealiter armste regio’s in armste landen Kabinet voorstander van grensoverschrijdende samenwerking Steun voor focus op Europa2020 doelen, vergroten resultaatgerichtheid, vermindering AL, macro-economische conditionaliteit, goed financieel management Terughoudend over voorstellen voor verplichte EU-brede percentages en verschillende vormen van conditionaliteit Plan B: voorbereiden op nieuwe periode in Nederland

10 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 10 Voorbereiding in Nederland (‘plan B’) Partnerschapsovereenkomst: parapludocument voor de operationele programma’s (ESF, EFRO, ELFPO, EFMFV) Synergie tussen fondsen EFRO: operationele programma’s voor Noord, Oost, Zuid, West Elementen operationele programma’s EFRO: - keuze thematische doelen - vraaggestuurde aanpak - smart specialisation strategy voor innovatie: inzetten op sterktes - bijdrage aan topsectoren - rol steden - inzet van nieuwe (territoriale) instrumenten

11 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 11 VRAGEN?

12 Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Dank voor uw aandacht High tech Life Sciences Agro-Food Logistics Chemicals Creative Industry Water Head Offices Horticulture Energy Science & Education Government Companies


Download ppt "Structuurfondsen 2014-2020, 4 september 2012 Structuurfondsen 2014-2020 Ineke Hoving Coördinatiepunt Structuurfondsen, EL&I."

Verwante presentaties


Ads door Google