De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versterken concurrentiepositie Nederlandse vliegtuigbouwsector als onderdeel van het topsectorenbeleid Drs. P.M. Waasdorp Plv. directeur Topsectoren en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versterken concurrentiepositie Nederlandse vliegtuigbouwsector als onderdeel van het topsectorenbeleid Drs. P.M. Waasdorp Plv. directeur Topsectoren en."— Transcript van de presentatie:

1 Versterken concurrentiepositie Nederlandse vliegtuigbouwsector als onderdeel van het topsectorenbeleid Drs. P.M. Waasdorp Plv. directeur Topsectoren en Industriebeleid

2 Inhoud 1.Bedrijfslevenbeleid - Ambitie en visie - Nieuwe aanpak - Generiek beleid 2.Topsectoren & de luchtvaartsector - Topsectoren HTSM en Logistiek - Hoe verder?

3 Kabinet introduceert nieuw bedrijfslevenbeleid Nederland moet dè plek zijn: - waar ondernemers groeien en vernieuwen, - waar kennis stroomt, -waar duurzame oplossingen worden ontwikkeld -‘springplank naar Europa en de wereld’ Daarom is er: -Meer ruimte voor ondernemers, minder specifieke subsidies en meer lastenverlichting -Sectorale aanpak met vraagsturing vanuit bedrijfsleven en kennisinstelling

4 Ambitie nieuw bedrijfslevenbeleid Nederland in top 5 kenniseconomieën R&D-inspanningen naar 2,5% BBP Topconsortia (publiek-privaat) voor Kennis & Innovatie, met tenminste 40% financiering door bedrijfsleven Via twee sporen 1.Generiek: ruimte voor ondernemers 2.Sectoraal: beleid gericht op topsectoren

5 Oude aanpak vs nieuw beleid Oude aanpak Versnipperd, veel loketten en weinig samenhang Langs Haagse beleidsdossiers georganiseerd Nieuwe topsectorenaanpak Sector centraal en integraal: alle vestigingsklimaatcondities Vraaggestuurd en bottom-up: redeneren vanuit behoefte topsectoren Samen met bedrijven, kennisinstellingen, andere departementen, lagere overheden en regio’s

6 Werkwijze nieuwe aanpak 4 februari: 9+1 Topteams aan de slag 17 juni: 10 sectoradviezen aan Minister EL&I + koepelnotitie Eerste reactie kabinet: o.a. RDA, Innovatiefonds MKB+ 13 september: Kabinetsreactie op sectorale actie agenda’s in ‘Naar de Top: bedrijfslevenbeleid in actie(s)’ Nu: Uitvoering actieagenda’s in ‘gouden driehoek’

7 Ruim baan voor ondernemers (I) Minder regels, o.a. Permanent maken crisis- en herstelwet Vereenvoudigen toelating kortverblijvende kennismigranten Per topsector een regeldrukagenda Gezonde ondernemersdynamiek, o.a. Aanpassen concurrentiebeding Vereenvoudigen BV recht (afschaffen verplichte minimumkapitaal)

8 Ruim baan voor ondernemers (II) Betere financiering van ondernemerschap, o.a. Innovatiekredieten verdubbeld naar 95 mln euro Verlengen Garantie Ondernemersfinanciering en Borgstelling MKB- kredieten Verhoging microkrediet van 35.000 naar 50.000 euro Innovatiefonds MKB+ (500 mln euro)

9 Vliegtuigbouw en -instandhouding in het beleid Voorheen: SRP CVO TAPAS Pieken in de Delta NIVR Huidig beleid Vliegtuigbouw en – onderhoud is onderdeel van de Topsector High Tech Systemen en Materialen Vliegtuiggebruik is onderdeel van de Topsector Logistiek

10 Innovatie Sterk fiscaal pakket: RDA en RDA + (600 mln euro) Innovatiecontracten Verschuiven onderzoeksbudgetten richting topsectoren Publiek-private samenwerking onder regie van boegbeeld Kabinet besluit over inzet middelen

11 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 11 Innovatie

12 Talent voor bedrijfsleven Beter aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, o.a. Opstellen Human Capital agenda’s Per sector een Centre of Expertise/ Centrum voor Vakmanschap Beta offensief: Masterplan Betatechniek Richt zich op alle niveau’s: van MBO tot WO

13 BV Nederland positioneren: Holland Branding Actieve ondersteuning Gerichte handelsmissies o.l.v. oud CEO’s Focus op de BRIC’s Strategische reisagenda door Rijk en decentrale overheden Gerichte acquisitie Focus op topsectoren, ook wat betreft OS gelden Regiegroep acquisitie en vestigingsklimaat Maar ook: Faciliteren bij totstandkoming van MoU’s, zoals het Airbus MoU.

14 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 14 Governance Topsector HTSM

15 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 15 Tot slot Er moet nog veel gebeuren voor 31 december 2011 en de jaren daarna!


Download ppt "Versterken concurrentiepositie Nederlandse vliegtuigbouwsector als onderdeel van het topsectorenbeleid Drs. P.M. Waasdorp Plv. directeur Topsectoren en."

Verwante presentaties


Ads door Google