De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Greenports en Europa Excelleren met hulp van Europese fondsen en netwerken 16 januari 2014, Venlo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Greenports en Europa Excelleren met hulp van Europese fondsen en netwerken 16 januari 2014, Venlo."— Transcript van de presentatie:

1 Greenports en Europa Excelleren met hulp van Europese fondsen en netwerken 16 januari 2014, Venlo

2 Kennisas Limburg  Greenport Venlo Campus  Chemelot Campus  Maastricht Health Campus

3 Greenport Venlo Campus SWOT

4 Greenport Venlo Campus bouwstenen

5 Gedeelde ambities Europa, lidstaat en regio’s - wat  Banen en inkomen  Duurzame economie en omgevingskwaliteit  Veiligheid  Welzijn  Behoud van de internationale handelspositie  Versterking interne markt  Geen energieafhankelijkheid  Geen voedselafhankelijkheid  Geen grondstoffenafhankelijkheid

6 Gedeelde ambities Europa, lidstaat en Limburg – we investeren in Versnelde versterking kenniseconomie:  Focus en complementariteit  Regionale clustervorming en interregionale samenwerking  Internationale excellente clusters en consortia  Triple Helix governance  Verbinden wetenschap, industrie en praktijkkennis MKB  Benutten bestaande onderzoeksresultaten en best practices  Verwaarden kennis tot business, banen en export  Overbruggen “Valley of Death” van innovatie  Cross-overs en cross cutting actions  Innovatiegericht aanbesteden  Open innovatie en gedeelde R&D faciliteiten

7 RIS-3

8 Instrumenten EU, rijk, regio Sturen met:  Capaciteit, kennis en netwerken  Communicatie  Wet- en regelgeving  Fondsen en incentives Doen:  USP’s identificeren  Koplopers identificeren  Cross over innovatie faciliteren  Integraal programmeren  Match ambities met passende regelingen  Over en weer cofinanciering

9 Europese instrumenten 2014 - 2020  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – GMO G&F  Plattelandsfonds ELFPO (POP3)  Regionaal fonds EFRO (OP Zuid)  Economisch Sociaal Fonds ESF  INTERREG A  INTERREG B / C  Horizon 2020 / SME support / Eurostars  Enterprise Europe Network / AgNL  European Innovation Partnership Agri  Knowledge & Innovation Communities: Climate & Food  Joint Programme Partnership Food  EIB / EIF

10 Samenhang tussen fondsen – verbeterde synergie Voorbeeld synergie: fondsmogelijkheden verbinden aan meerjarige roadmap voor een ontwikkel opgave Active Healthy Aging, fictief voorbeeld: - Aanleg nieuw lab of MRI-scan via R&D Infrastructures, Horizon 2020 - Aanleg toegangsweg via Structuurfondsen EFRO - Opleiding kenniswerkers met ESF - Opleiding onderzoekers met H2020, Marie - Curie - Ontwikkelen fruit met bijzondere voedingsstoffen via Plattelandsfonds en H2020 - Ontwikkelen kennis Alzheimer via H2020 in internationaal verband - Proeftuin nieuwe zorgtoepassingen in grensstreek via INTERREG of EIP - Betrekken toeleverend MKB via H2020 en EFRO en EIF - Valorisatie omtwikkelde innovaties met Structuurfondsen

11 Inzoomen Horizon 2020 - 80 mld  Research & Development EN Innovation  1 geïntegreerd programma  Focus maatschappelijke uitdagingen  Eenvoudiger toegang voor initiatiefnemers  Meer ruimte voor MKB  100 calls per jaar  40.000 aanvragen per jaar

12

13

14 Inzoomen EIP Agri  Via RD / POP 3  Link naar H2020 – dit jaar 150 mln onder  Social Challenge 2 voor:  Thematic Networks  Multi-actor Networks  Ook onder Social Challenge 5

15

16

17

18

19 Inzoomen KIC Climate / KIC Food

20 EU Knowledge & Innovation Communities (KICs)  50 mln a year EU support per KIC during up to 7 years  Top down approach  Excellent partners united in co-locations across Europe cooperate Active:Planned:  KIC ICT LabsKIC Food 2015  KIC InnoEnergyKIC Health ?  KIC ClimateKIC Raw Materials ?

21 Knowledge & Innovation Communities (KICs) KIC Climate: KIC Food:  Greenhouse gas monitoring Consortia are preparing  Adaptation services their proposals !  Making transitions happen  Sustainable cities  The built environment  Land and water  Resource efficiency  Developing a bio-economy

22

23 Profileren in Brussel – rol bestuurders Beperkte extra inspanning – veel effect:  Beschikbare info over bestuurlijke en expert-posities in Brussel delen (bijv. EU Comité vd Regio’s, lobbynetwerken, adviescomité’s van EC, OECD); verkennen opties effectiever gebruik hiervan  Mogelijkheden voor hoger aandeel in EU-conferenties (spreker) verkennen  Mogelijkheden verkennen voor meer gebruik logo’s  1 of meerdere regio-portals inrichten op site H2020 van Europese Commissie naar voorbeeld Nord Rhein Westfalen  Registreren samenwerkingsverband Brainport 2020 in Transparency Register Europese Commissie

24 Nieuwe ronde, nieuwe kansen  Discussie en aanbevelingen


Download ppt "Greenports en Europa Excelleren met hulp van Europese fondsen en netwerken 16 januari 2014, Venlo."

Verwante presentaties


Ads door Google