De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Greenports en Europa Excelleren met hulp van Europese fondsen en netwerken 16 januari 2014, Venlo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Greenports en Europa Excelleren met hulp van Europese fondsen en netwerken 16 januari 2014, Venlo."— Transcript van de presentatie:

1 Greenports en Europa Excelleren met hulp van Europese fondsen en netwerken 16 januari 2014, Venlo

2 Kennisas Limburg Greenport Venlo Campus Chemelot Campus
Maastricht Health Campus

3 Greenport Venlo Campus SWOT

4 Greenport Venlo Campus bouwstenen

5 Gedeelde ambities Europa, lidstaat en regio’s - wat
Banen en inkomen Duurzame economie en omgevingskwaliteit Veiligheid Welzijn Behoud van de internationale handelspositie Versterking interne markt Geen energieafhankelijkheid Geen voedselafhankelijkheid Geen grondstoffenafhankelijkheid

6 Gedeelde ambities Europa, lidstaat en Limburg – we investeren in
Versnelde versterking kenniseconomie: Focus en complementariteit Regionale clustervorming en interregionale samenwerking Internationale excellente clusters en consortia Triple Helix governance Verbinden wetenschap, industrie en praktijkkennis MKB Benutten bestaande onderzoeksresultaten en best practices Verwaarden kennis tot business, banen en export Overbruggen “Valley of Death” van innovatie Cross-overs en cross cutting actions Innovatiegericht aanbesteden Open innovatie en gedeelde R&D faciliteiten

7 RIS-3

8 Instrumenten EU, rijk, regio
Sturen met: Capaciteit, kennis en netwerken Communicatie Wet- en regelgeving Fondsen en incentives Doen: USP’s identificeren Koplopers identificeren Cross over innovatie faciliteren Integraal programmeren Match ambities met passende regelingen Over en weer cofinanciering

9 Europese instrumenten 2014 - 2020
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – GMO G&F Plattelandsfonds ELFPO (POP3) Regionaal fonds EFRO (OP Zuid) Economisch Sociaal Fonds ESF INTERREG A INTERREG B / C Horizon 2020 / SME support / Eurostars Enterprise Europe Network / AgNL European Innovation Partnership Agri Knowledge & Innovation Communities: Climate & Food Joint Programme Partnership Food EIB / EIF

10 Samenhang tussen fondsen – verbeterde synergie
Voorbeeld synergie: fondsmogelijkheden verbinden aan meerjarige roadmap voor een ontwikkel opgave Active Healthy Aging, fictief voorbeeld: Aanleg nieuw lab of MRI-scan via R&D Infrastructures, Horizon 2020 Aanleg toegangsweg via Structuurfondsen EFRO Opleiding kenniswerkers met ESF Opleiding onderzoekers met H2020, Marie - Curie Ontwikkelen fruit met bijzondere voedingsstoffen via Plattelandsfonds en H2020 Ontwikkelen kennis Alzheimer via H2020 in internationaal verband Proeftuin nieuwe zorgtoepassingen in grensstreek via INTERREG of EIP Betrekken toeleverend MKB via H2020 en EFRO en EIF Valorisatie omtwikkelde innovaties met Structuurfondsen

11 Inzoomen Horizon 2020 - 80 mld Research & Development EN Innovation
1 geïntegreerd programma Focus maatschappelijke uitdagingen Eenvoudiger toegang voor initiatiefnemers Meer ruimte voor MKB 100 calls per jaar aanvragen per jaar

12

13

14 Inzoomen EIP Agri Via RD / POP 3
Link naar H2020 – dit jaar 150 mln onder Social Challenge 2 voor: Thematic Networks Multi-actor Networks Ook onder Social Challenge 5

15

16

17

18

19 Inzoomen KIC Climate / KIC Food

20 EU Knowledge & Innovation Communities (KICs)
50 mln a year EU support per KIC during up to 7 years Top down approach Excellent partners united in co-locations across Europe cooperate Active: Planned: KIC ICT Labs KIC Food KIC InnoEnergy KIC Health ? KIC Climate KIC Raw Materials ? Horizon 2020 metions 3 new KICs in 2014: “Innovation for healthy living and active ageing”, “Food4Future-sustainable supply chain from resources to consumers”, “Raw materials – sustainable exploration, extraction, processing and recycling”. A further financing allocation of m€, for the continuation of the activities of the 6 KICs' and the creation of 3 new KICs, would be granted after a review is performed before end The second wave of new KICs would be launched in 2018 on “Urban Mobility”, “Added Value Manufacturing” and “Secure societies”.

21 Knowledge & Innovation Communities (KICs)
KIC Climate: KIC Food: Greenhouse gas monitoring Consortia are preparing Adaptation services their proposals ! Making transitions happen Sustainable cities The built environment Land and water Resource efficiency Developing a bio-economy Horizon 2020 metions 3 new KICs in 2014: “Innovation for healthy living and active ageing”, “Food4Future-sustainable supply chain from resources to consumers”, “Raw materials – sustainable exploration, extraction, processing and recycling”. A further financing allocation of m€, for the continuation of the activities of the 6 KICs' and the creation of 3 new KICs, would be granted after a review is performed before end The second wave of new KICs would be launched in 2018 on “Urban Mobility”, “Added Value Manufacturing” and “Secure societies”.

22

23 Profileren in Brussel – rol bestuurders
Beperkte extra inspanning – veel effect: Beschikbare info over bestuurlijke en expert-posities in Brussel delen (bijv. EU Comité vd Regio’s, lobbynetwerken, adviescomité’s van EC, OECD); verkennen opties effectiever gebruik hiervan Mogelijkheden voor hoger aandeel in EU-conferenties (spreker) verkennen Mogelijkheden verkennen voor meer gebruik logo’s 1 of meerdere regio-portals inrichten op site H2020 van Europese Commissie naar voorbeeld Nord Rhein Westfalen Registreren samenwerkingsverband Brainport 2020 in Transparency Register Europese Commissie

24 Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Discussie en aanbevelingen


Download ppt "Greenports en Europa Excelleren met hulp van Europese fondsen en netwerken 16 januari 2014, Venlo."

Verwante presentaties


Ads door Google