De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ontwikkelen van een toptechnologieregio Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Joan van Dijk BRAINPORT EINDHOVEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ontwikkelen van een toptechnologieregio Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Joan van Dijk BRAINPORT EINDHOVEN."— Transcript van de presentatie:

1 Het ontwikkelen van een toptechnologieregio Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Joan van Dijk BRAINPORT EINDHOVEN

2 Regio Eindhoven = Brainport Als tegenhanger en aanvulling op de twee nationale mainports Brainport verwijst naar het kennisintensieve karakter van de aanwezige bedrijvigheid Nr.1 in Nederland in R&D Nr.4 European scoreboard van innovatieve regio’s 45% van alle private besteding in R&D 43% van alle patent- aanvragen in Nederland Nr.1 in EU in verhouding patenten/beroepsbevolking 30% industriële werkgelegenheid … Nr.1 in Nederland in R&D Nr.4 European scoreboard van innovatieve regio’s 45% van alle private besteding in R&D 43% van alle patent- aanvragen in Nederland Nr.1 in EU in verhouding patenten/beroepsbevolking 30% industriële werkgelegenheid …

3 Kennisindustrie: Brainport Plattelandseconomie: Progress Toerisme: Kompas Structuurversterkende projecten binnen programma’s Arbeidsmarkt (Regionaal Arbeidsmarkt Platform) Bedrijventerreinen (monitoring, reallocatie, parkmanagement) ICT-route: glasvezel, ICT-diensten, promotie SRE: inzet op ontwikkelen Brainport

4 –Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie –Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa –Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers Inhoud –De hechte manier van samenwerking in de regio     –Brainport: alle vragen COP beantwoord ? 

5 De toekomst van de regio hangt af van de mate waarin wij nu investeren in de bewezen economische sterktes van de Brainport Regio Eindhoven is op eigen kracht uitgegroeid tot een industrieel complex met samenhang, kwaliteit en compleetheid De kennisindustrie is datgene waarop de regio zich in positieve zin onderscheidt Cijfermatig springt de regio Eindhoven eruit qua concentratie van werkgelegenheid en economische groei Regionale economie kent sterke conjunctuur gevoeligheid Bovendien is de economische groei onevenwichtig verdeeld

6 Rabobank constateert voor Zuidoost-Brabant de sterkste economische groei in 2004

7 De regio is wel sterk conjunctuurgevoelig

8 Met sterke kennisbasis: leading in technology Bedrijven: Philips, DAF, ASML en vele andere grote high-tech bedrijven en high-tech MKB’ers Onderzoek: TU/e, TNO, Embedded Systems Institute, Dutch Polymer Institute e.a. Opleidingen: TU/e, Fontys, Design Academy, ROC Ter Aa, ROC Eindhoven Als de regio in economisch opzicht in 1 ding uitblinkt, dan is het de sterk ontwikkelde high tech sector

9 Industriële bedrijvigheid zit in de haarvaten van de regio

10 Met Brainport spelen we Championsleague

11 Op welke gebieden ben je dan goed? Regionale waardeketens kennis-kunde-kassa

12 –Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie –Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa –Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers Inhoud –De hechte manier van samenwerking in de regio     –Brainport: alle vragen COP beantwoord ? 

13 De status van Brainport levert de regio erkenning en middelen op, maar ook prestatieverplichtingen van nationaal en Europees niveau Brainport is van nationaal economische betekenis Erkenning is er van het Kabinet wat tot uitdrukking komt in de Nota’s Pieken in de Delta (ministerie van EZ), Nota Ruimte (Ministerie VROM) en het Nationaal Innovatie Platform De Cie Sistermans legt sterke nadruk op het nationale belang van de Brainport Eindhoven Vanuit Europa is grote interesse in de propositie van de samenwerking binnen de kennisdriehoek Eindhoven-Leuven- Aken (ELAt)

14 De status van Brainport levert de regio erkenning op van rijk en Europa ”Hotste Economische Hot Spot”

15 Pieken in de Delta Het kabinet zal met voorrang onderzoeken hoe de bestaande potenties van de Brainport Eindhoven/Zuidoost-Brabant, onderdeel van de grensoverschrijdende toptechnologieregio Eindhoven- Leuven-Aken, verder kunnen worden benut. Bron: Ministerie van EZ, Pieken in de Delta, 2004

16

17 –Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie –Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa –Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers Inhoud –De hechte manier van samenwerking in de regio     –Brainport: alle vragen COP beantwoord 

18 Visie en ambitie Brainport Duurzaam succesvol economisch functioneren op mondiaal niveau dankzij een innoverende kennisindustrie Excelleren als Europese toptechnologie regio

19 Brainport is vervolg op jaren geleden ingezette ontwikkelingskoers Stimulus vanaf 1993 Horizon, Progress, Kompas vanaf 2002 Brainport vanaf 2005

20 Brainport domeinen PEOPLE: - Arbeidsmarkt - Opleidingen - Ondernemerschap - Brainporttrots TECHNOLOGY: - Innovation Centres, Centres of excellence - Kennistransfer - Programma’s sleutelgebieden BUSINESS: - Acquisitie - Start-up en doorgroei - Business & technology communities - Business development - Clustering - Voorlichting/communicatie BASICS: - Internationaal - Bereikbaarheid - Imago - Quality of life - Bedrijfslocaties - ICT - Samenwerking in Triple Helix

21 Wat is nodig? De agenda telt op tot investering van meer dan 1,5 miljard Euro Om technologische en economische voorsprong van de regio te behouden en vergroten is meer nodig dan geld. Het gaat ook om: Wet- en regelgeving: regelvrije zone voor de kennisindustrie Communicatie (internationale positionering) Grensoverschrijdende samenwerking En… om blijvende investering in de samenwerking

22 –Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie –Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa –Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers –3A De projecten van nu! Inhoud –De hechte manier van samenwerking in de regio     –Brainport: alle vragen COP beantwoord 

23

24

25

26

27

28 –Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie –Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa –Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers Inhoud –De hechte manier van samenwerking in de regio     –Brainport: alle vragen COP beantwoord 

29 Brainport betekent blijven investeren in Triple Helix-samenwerking

30 Wat is triple helix samenwerking Dynamische en flexibele structuren Belanghebbenden Regionale focus Samenwerking = koppelen van netwerken Geen centrale sturing.

31 Triple Helix samenwerking moet onder Brainport “revolueren” De Triple Helix samenwerking moet onder Brainport zich versneld verder ontwikkelen: –intensiveren en verdiepen van de samenwerking –beleidsvoornemens verbinden –communicatie

32 Concurrentiekracht bevorderen Smart mix: Uitgaande historische kracht en sterke sectoren: High tech industrie, Life sciences, Automotive, Food & nutrition, Design Eenduidig en gezamenlijk regionaal optreden, Triple Helix 1 programma, 1 agenda Open innovatie, samenwerking bij R&D door alle partijen Clustervorming, eenheid in ketens Schakelen tussen schaalniveau’s (van stad tot ELAT) Quality of Life en vestigingsklimaat

33 –Zuidoost-Brabant heeft een sterke en bijzondere economie –Als Brainport krijgen wij erkenning van rijk en Europa –Op basis van een eigen investeringsagenda houden we koers Inhoud –De hechte manier van samenwerking in de regio     –Brainport: alle vragen COP beantwoord ? 


Download ppt "Het ontwikkelen van een toptechnologieregio Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Joan van Dijk BRAINPORT EINDHOVEN."

Verwante presentaties


Ads door Google