De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014-2020 Disclaimer: deze info.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014-2020 Disclaimer: deze info."— Transcript van de presentatie:

1 1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014-2020 Disclaimer: deze info is onder voorbehoud uitkomsten overleg met de Tweede Kamer over ESF en uitkomst onderhandelingen met Europese Commissie MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Oktober 2013

2 2 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion KADER Algemeen doel ESF: uitvoering aanvullend arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de werkgelegenheid NL doelstellingen i.k.v. Europa2020 –arbeidsparticipatie: naar bruto 80% in 2020 –sociale inclusie: reductie van het aantal personen in huishoudens zonder betaald werk met 100.000 EU landenspecifieke aanbeveling NL: “De arbeidsparticipatie vergroten, met name van mensen in de marge van de arbeidsmarkt”

3 3 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion GELD EN DOEL 420 mln euro 2014-2020 (830 mln euro 2007-2013) voor: –Arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (70%) -Bevordering duurzame arbeidsinzet van werkenden (20%) -Ontwikkeling vraaggestuurd arbeidsaanbod (5%) - Sociale innovatie en transnationale samenwerking (1%) - ( Technische bijstand 4%)

4 4 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion UITWERKING BESTEDINGSDOEL Thema 1: arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Doelgroep: mensen met afstand tot arbeidsmarkt: mensen met een arbeidsbeperking, jongeren, oudere werklozen (55+), mensen langer dan 6 maanden in WWB, (ex)leerlingen VSO/PRO, niet- uitkeringsontvangers Aanvragers: centrumgemeenten arbeidsmarktregio’s (inclusief aandeel (ex)leerlingen pro/vso, 30% van budget AMR’s) 56,7 % van totaalbudget (238 mln van de 420 mln) UWV: 5% (21 mln) V&J (mede namens VWS): 8,3% (35 mln)

5 5 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion UITWERKING BESTEDINGSDOEL Thema 4: sociale innovatie en trans- nationale samenwerking (1%) Kenmerken: aanvragers allen horizontaal thema separaat of gecombineerd geen aanvraagtijdvakken

6 6 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion LESSONS LEARNED Meer sturing op realisatie door EC Financiële beheersing Eenvoudig te verantwoorden en te controleren kosten Meerjarige projecten

7 7 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion VERDIEPING THEMA ARBEIDSTOELEIDING Verdeling beschikbare budget aan arbeidsmarktregio’s cf. W-deel P-budget Gemeenten vragen aan voor Pro/VSO leerlingen (onderwijsveld maakt menukaart) 3x aanvragen voor tweejarige projecten Alleen eenvoudig te verantwoorden kosten Activiteiten gericht op duurzame arbeidsinpassing (incl. taalachterstand)

8 8 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion VERDIEPING SOCIALE INNOVATIE EN TRANSNATIONALITEIT Sociale innovatie op het terrein van actieve inclusie Sociale innovatie kan met en zonder transnationale samenwerking Per jaar 600.000 euro beschikbaar Voorwaarden nog in ontwikkeling

9 9 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion OVERIGE THEMA’S NIEUWE PROGRAMMA Samenwerking met andere fondsen zoals EFRO en ELFPO Gelijke behandeling en non-discriminatie (ondersteuningsteam)

10 10 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion VERVOLG PROCES Juli 2013 brief TK programma op hoofdlijnen ter bespreking met TK op 13 november a.s. Oktober 2013 informele beoordeling programma door EC Formele indiening bij EC december 2013? Eerste aanvraagtijdvak verwacht in april 2014

11 11 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion Actie Jeugd (info onder voorbehoud) extra aanvraagronde in periode 2 december 2013 – 17 januari 2014 Inhoudelijk gelijk aan opzet eerdere aanvraagrondes uit 2009 en 2011 (nu over 35 regio’s) Looptijd is 18 maanden Verdeling budget net als bij de nationale regeling


Download ppt "1 European Union Regional Policy – Employment, Social Affairs and Inclusion EUROPEES SOCIAAL FONDS OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014-2020 Disclaimer: deze info."

Verwante presentaties


Ads door Google