De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio’s ESF Programmaperiode 2014-2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio’s ESF Programmaperiode 2014-2020."— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio’s ESF Programmaperiode 2014-2020

2 Inhoud Stand van zaken regeling ESF 2020 NB: presentatie is gericht op voorstellen Aandachtspunten per fase - Voorfase: voorbereiding op aanvraag - Aanvraagproces - Uitvoering en monitoring - Controlefase Vragen? Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s 2

3 3 ESF regeling 2014 - 2020 Doelgroep: ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ 50% subsidie Aanvrager = centrumgemeente Vastgestelde budgetten per regio November conceptregeling gereed, waarna consultatie met gebruikers

4 Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s 4 ESF regeling 2014 – 2020: nieuwe elementen -Vereenvoudigde kosten -2-jarige projecten en tussentijds monitoren -Sturen op budgetrealisatie -Vereenvoudigde waarmerkprocedure -Nog in onderzoek: vereenvoudiging prestatieverantwoording Rol voor simulatieteam -Toetsen concrete ideeën regeling en uitvoering bij gebruikers: praktisch uitvoerbaar? -2 bijeenkomsten geweest, in okt volgende

5 Toelichting kostenvereenvoudigingen Flatrate 40%, (Artikel 14, lid 2 verordening EC) vast percentage van maximaal 40% van de subsidiabele directe personeelskosten ter dekking van de resterende subsidiabele kosten Nog in overleg met EC - definitie directe en indirecte kosten (projectleiding en administratie) Standaarduurprijs casemanagers Huidige regeling: Brutoloon+eindejaarsuitkering+32% (werkgeverslaten) Optie: standaarduurtarief voor bijvoorbeeld casemanager - Per (CAO) schaal een tarief of 1 tarief voor alle medewerkers (incl. bovenstaande) 5 Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

6 Voorbeeld flatrate 40% Voorbeeld: 6 ActiviteitDlnrs.UrenTariefFactuurTotaal 1. Intake50400€ 35€ 14.000 2. Casemanagement (begeleiding e.d.) 401500€ 35€ 52.500 3. Externe inkoop (cursussen e.d.)25€ 2.500€ 62.500 4. Loonkostensubsidie10€ 5.000€ 50.000 Totaal directe kosten€ 179.000 Plus 40% op directe personeelskosten 40%maal€ 66.500€ 26.600 Totale subsidiabele kosten€ 205.600 Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

7 7 Voorfase: nu tot openstelling eerste tijdvak (voorjaar 2014) Centrumgemeenten beginnen met voorbereiding aanvraag ESF -Centrumgemeente verantwoordelijk van aanvraag t/m einddeclaratie -Afstemmen en organiseren samenwerking met andere regiogemeenten (bv. samenwerkingsovereenkomst, projectbureau, etc.) -Verdeling budget over gemeenten en afspraken systematiek financiering -Afspraken over waar ESF geld voor in te zetten -Afspraken over (ex)leerlingen van PRO/ VSO scholen -Afspraken maken over administratie: op 1 plek -Informatiehuishouding t.b.v. resultaten op orde maken Agentschap geeft kaders via regeling en adviseert bij voorbereiding op de aanvraag Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

8 8 Voorfase: rol agentschap 1. Regiobijeenkomsten centrumgemeenten groepsgewijs (okt en dec) -Informeren over voortgang OP -Informeren over regeling en uitvoering -Inventariseren potentiële knelpunten en hulp bij oplossen -Faciliteren uitwisseling goede werkwijzen tussen centrumgemeenten (leren van elkaar; best practices)

9 Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s 9 Voorfase: rol agentschap 2. Individuele begeleiding: accounthouder per centrumgemeente - 1 op 1 gesprekken ter voorbereiding op de aanvraag (vanaf jan) - veelvuldig tussentijds contact voor afstemming, bespreken voortgang Doel: heldere afspraken maken voor indienen aanvraag - ‘Keep it simple’: eenvoudig te verantwoorden kosten - Te subsidiëren activiteiten - Manier van verantwoorden en administratie

10 10 Aanvraagproces Gespreid aanvragen: niet alle arbeidsmarktregio’s tegelijk -Hoever zijn regio’s? Wanneer verwachten regio’s een aanvraag in te kunnen dienen? Aanvraag via E-portaal en e-formulier: blijven qua vorm hetzelfde Beschikking subsidieverlening: met afspraken in bijlage Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

11 11 Uitvoering Monitoring stand van zaken regelmatig gedurende het project -Voortgang project -Budgetrealisatie -Administratie inzien Na 1 jaar tussenrapportage -Zicht op voortgang -minimaal 20% budget moet gerealiseerd zijn (na controle) -verantwoording naar Brussel Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

12 12 Einde project: controlefase 1. Streven naar vermindering administratieve en controlelast!  Opties vereenvoudiging prestatieverantwoording worden nog onderzocht -Loslaten één op één koppeling prestatie/uren mogelijk? -Bv. steunen op caseload per casemanager en de activiteiten voor een ESF deelnemer toe te rekenen op een totaalniveau 2. Belang van verantwoording over resultaten projecten -zoveel mogelijk data via CBS dmv BSN nummers, maar… -… wat CBS niet kan leveren via einddeclaratie (aansluiten bij info die gemeenten al verzamelen; stappen op participatieladder) 3. Minimaal 60% van het budget moet gerealiseerd zijn (na controle) -Vooraf goed realistisch begroten Bijeenkomst Arbeidsmarktregio’s

13 13 Vragen? -…-…


Download ppt "Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio’s ESF Programmaperiode 2014-2020."

Verwante presentaties


Ads door Google