De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor nieuwe aanvragers. Agenda Actie A Actie J Handleiding Projectadministratie (HPA) E-formulier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor nieuwe aanvragers. Agenda Actie A Actie J Handleiding Projectadministratie (HPA) E-formulier."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor nieuwe aanvragers

2 Agenda Actie A Actie J Handleiding Projectadministratie (HPA) E-formulier

3 Doelstelling Actie A De mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing vergroten van: Niet-uitkeringsontvangers Arbeidsbelemmerden (100% WWB) Gedeeltelijk-arbeidsgeschikten (mate arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% behalve Wajong) 55-plussers met een uitkering WWB, IOAW of IOAZ uitkering of een uitkering van het UWV

4 Aanvragers Actie A colleges van B & W UWV door de minister als aanvrager erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) => O&O fondsen werken samen met gemeenten of UWV

5 Subsidiabele activiteiten Actie A Directe activiteiten: Gericht op het vergroten van duurzame arbeidsinpassing, re- integratietrajecten waaronder begrepen scholing, training en begeleiding. Voor doelgroep NUO: werving (tot 10% van de directe kosten NUO) Indirecte activiteiten: Projectadministratie en –coördinatie (tot 20% van de directe activiteiten)

6 Doelstelling Actie J Actie Jeugd heeft tot doel jeugdwerkloosheid te voorkomen en het vergroten van de mogelijkheden tot scholing, opleiding en arbeidsinpassing van jongeren.

7 Aanvragers Actie J Actie Jeugd 1 30 zogenoemde coördinerende gemeenten => vooraf bepaald bedrag per gemeente Actie Jeugd 2 opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) die door de minister als aanvrager zijn erkend => sectorarrangement met de VNG

8 Subsidiabele activiteiten Actie Jeugd 1: activiteiten die aansluiten bij het Regionaal Actieplan dan wel het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Actie Jeugd 2: activiteiten die aansluiten bij de afspraken uit het sectorarrangement.

9 Specifieke eisen Het project duurt maximaal 18 maanden Startdatum van een project is datum volledigheid van de aanvraag Aanvrager draagt zorg voor 60% cofinanciering

10 Projectadministratie Handleiding projectadministratie: “Comply or Explain” Deelnemeradministratie Financiële administratie Externe kosten Inkomsten Marktconformiteit Bewaarplicht Publiciteitseis

11 E-formulier

12

13

14 Raamovereenkomsten (art. 1 onder n / art. 32) Dynamisch aankoopsysteem (art. 1 onder o / art. 33)

15

16 Inlogcode exact overnemen (let op hoofdletters etc.) Bedrijfsnaam gebruiken Aandachtspunten e-formulier

17 Proces projectperiode (18 maanden) opstellen en indienen einddeclaratie (uiterlijk binnen 13 weken na afloop projectperiode) eindcontrole (binnen 13 weken na indiening einddeclaratie) tweedelijnscontrole (tussen afgeven (tweede) voorschotbeschikking en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie, evt controle door de Audit Autoriteit (Rijksauditdienst Ministerie van Financiën) vaststellingsbeschikking (24 maanden na indienen einddeclaratie)

18 Tips Check de website van het Agentschap SZW (http://agentschap.szw.nl) voor: nieuws, faq’s, promotie en publiciteit,http://agentschap.szw.nl Regeling staat vast, bespreek de uitzonderingen


Download ppt "Informatie voor nieuwe aanvragers. Agenda Actie A Actie J Handleiding Projectadministratie (HPA) E-formulier."

Verwante presentaties


Ads door Google