De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat Nederland van zijn beste kant zien! Workshop Fondsenwerving 21 oktober 2008 Freek Mekking & Eylem Tanir Projectadviseurs Diversiteit Oranje Fonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat Nederland van zijn beste kant zien! Workshop Fondsenwerving 21 oktober 2008 Freek Mekking & Eylem Tanir Projectadviseurs Diversiteit Oranje Fonds."— Transcript van de presentatie:

1 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Workshop Fondsenwerving 21 oktober 2008 Freek Mekking & Eylem Tanir Projectadviseurs Diversiteit Oranje Fonds Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn

2 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Wat gaan we vandaag doen? Kennismakingsrondje Fondsen en financiering Het Oranje Fonds Het aanvragen van middelen Vereisten voor goede aanvraag Vragen (ook tussendoor) en uw eigen voorbeeldprojecten

3 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Uitgangspunten bij benadering van fondsen Fondsen zijn particuliere organisaties Fondsen verstrekken donaties Eigen bestedingsbeleid, geen willekeur In beginsel onverplicht Systematische benadering Geen bijzondere tegenprestaties  goede projectbeschrijving opstellen  aansluiting zoeken tussen uw project en gerede fondsen  letten op de gestelde eisen aan het indienen van een aanvraag

4 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Oranje Fonds – Werkterrein Hele Koninkrijk, incl Ned. Antillen en Aruba Doelstelling: versterken van sociale cohesie Drie thema’s: –Actief burgerschap: Stimuleringsprogramma, Groeiprogramma –Diversiteit: In brede zin, incl. integratie, emancipatie minderheden –Samenhang in de buurt: buurtinitiatieven, sociale infrastructuur, community arts

5 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Oranje Fonds – Doel & Budget  Maatschappelijke organisaties  Particulier initiatief: verenigingen & stichtingen  Kleinschalig particulier initiatief WERKWIJZE:  passief: het initiatief ligt bij aanvrager  actief: Programma’s zelf ontwikkelen en projecten bijzoeken BUDGET: Ruim € 22 miljoen per jaar Ca. 3500 aanvragen per jaar 45% positief en 55% negatief

6 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Wat past niet bij het Oranje Fonds? Vaste exploitatiekosten Projecten in uitvoering Vervanging van investeringen Bij professionele organisaties: kosten van bedrijfsvoering Initiatieven op het gebied van Natuur en milieu, Kunst en cultuur, Onderwijs, Volkshuisvesting, Sport en Religie

7 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Uw aanvraag De aanvrager De doelgroep Financiën Het project

8 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Uw aanvraag - Het project Beschrijving project Noodzaak/behoefte Doelgroep en participatie Duurzaam effect / inbedding Plaats en tijd Doelen / acties

9 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Uw aanvraag - Financiën Realistische begroting Realistisch dekkingsplan Eigen bijdrage / deelnemers Financiering langere termijn Hoogte bijdrage Oranje Fonds Financiële noodzaak

10 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Waarop toetst Oranje Fonds? Aspect van Sociale Cohesie Kwaliteit projectopzet Haalbaarheid doelen Financiën Behoefte en Draagvlak Duurzaam effect/inbedding Alle genoemde punten, m.n.: Bestedingsbeleid

11 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Na indiening Ontvangstbevestiging Eventueel aanvullende informatie nodig (binnen 6 weken) Dan besluit - Positief = toekenning = € - Negatief = afwijzing = 0 Toekenning eventueel met voorwaarden Uitvoeringsfase met monitoring van OF Verantwoordingsfase –Inhoudelijk –Financieel

12 Laat Nederland van zijn beste kant zien! Het woord is aan u Vragen? Opmerkingen? Suggesties?


Download ppt "Laat Nederland van zijn beste kant zien! Workshop Fondsenwerving 21 oktober 2008 Freek Mekking & Eylem Tanir Projectadviseurs Diversiteit Oranje Fonds."

Verwante presentaties


Ads door Google