De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Verenigingsondersteuning Almelo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Verenigingsondersteuning Almelo"— Transcript van de presentatie:

1 Programma Verenigingsondersteuning Almelo verenigingsondersteuning@almelo.nl

2 Verenigingsondersteuning: Gericht op kwaliteitsverbetering van algemeen vrijwilligerswerk en specifiek het technische aanbod. (geen financiële- en/of accommodatie problematiek)

3 Verenigingsondersteuning: Doelstelling(en) van het project: - Door inzet van professionele ondersteuning de kwaliteit en kwantiteit van het vrijwilligerswerk te verbeteren/versterken: Beleid en uitvoering t.b.v. bestuurlijke-, organisatorische- en technische vrijwilligerstaken Verbeteren van veiligheids- en gezondheids- omstandigheden Heroriëntering verenigingsbeleid inzake het belang van (professionalisering) vrijwilligerswerk, (bijvoorbeeld vrijwilligerscoördinatie)

4 Kort en duidelijk: Wat kunnen wij met verenigings- ondersteuning voor uw vereniging betekenen? - voorwaarden creëren om het vrijwilligerswerk te ondersteunen en te stimuleren - voorwaarden creëren ter verbetering van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk - voorwaarden creëren t.b.v. de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers / sporters - voorwaarden creëren om huidige wet- en regelgeving toe te passen

5 En het belangrijkste: wat is uw brandende vraag/behoefte? (Vragenformulier)

6 Een drempel voor verenigingen om initiatieven te nemen impulsen te geven aan de kwaliteit en kwantiteit van vrijwilligers (kan) zijn:

7 - het ontbreken van (vrijwilligers)beleid - niet op de hoogte zijn van ondersteunings- mogelijkheden - onvoldoende (intern draagvlak) inzet financiële middelen - beperkte financiële middelen - het ontbreken van professionele ondersteuning (vrijwilligers die vrijwilligersbeleid en uitvoeringstaken op zich moeten nemen)

8 Van welke ondersteuningsmogelijkheden kunt u gebruik maken:. verenigingsondersteuners van sportbonden/koepels. verenigingsondersteuning van de Sportservice Overijssel. advisering m.b.t. ondersteuningsmogelijkheden bij Sportstimulering

9 Een ander product om uw huidige vrijwilligersbeleid te toetsen: Uw eigen vrijwilligers kunnen het beste uw vrijwilligersbeleid beoordelen - onderzoek naar functioneren eigen vrijwilligers o.a.: (positieve waardering en/of aandachtspunten). toetsen tevredenheid/kwaliteit uitvoering vrijwilligerswerk Durf deze uitdaging aan! Ga eens voor de spiegel staan! Uw taak: uitsluitend uitgifte- en inname enquêteformulieren. (3 onderzoeken in 2011)

10 Welke ondersteuningsmiddelen kunnen wij u (verder) bieden: A: Vergoeden van kosten: - Verenigingsscan beleid/structuur/organisatie - RI&E onderzoek (Arbo-check) (nog geen wettelijke verplichting, wel een morele verplichting) - Opleidingskosten EHBS/reanimatie voor vrijwilligers - In overleg overige voorkomende kosten ter stimulering van het vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld aanschaf softwarekosten geautomatiseerde leden- administratie en/of financieel systeem)

11 B: Subsidieregelingen: - Uitvoeringkosten ontwikkelen vrijwilligersbeleid en producten ter stimulering en behoud van vrijwilligers (b.v. thema-avond) - Kwaliteitsverbetering van het technisch- en medisch middenkader - Vrijwilligersopleidingen in z’n algemeenheid, spelleider, jury, tijdwaarnemer et cetera

12 Dit alles onder het motto: Wie het meest actief is, maakt kans om de meeste………………………… Wie het eerst komt, wie………………………… Het verlenen van een bijdrage en/of subsidie is afhankelijk van de jaarlijks beschikbare middelen voor Verenigings- Ondersteuning

13 Conclusie: Deze stimuleringsmaatregel is in eerste instantie niet gericht op toename van het aantal leden, maar op kwaliteitsverbetering (vrijwilligersbeleid en uitvoering) van de vereniging.

14 Dus het gaat over……………. Het fundament van een toekomstgerichte vereniging met een kwalitatief aanbod van activiteiten. Na een verenigingsscan met een positief resultaat en/of d.m.v. maatregelen dit te bereiken kunnen daarna ook (bijvoorbeeld in het verloop van 2011/12) ledenwervende- en Stimulerende activiteiten voor subsidie in aanmerking komen.


Download ppt "Programma Verenigingsondersteuning Almelo"

Verwante presentaties


Ads door Google