De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk voor Cultuur en Natuur Masterplan 2013-2015 Plan van Aanpak Afdelingen en regio’s Zaterdag 4 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk voor Cultuur en Natuur Masterplan 2013-2015 Plan van Aanpak Afdelingen en regio’s Zaterdag 4 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk voor Cultuur en Natuur Masterplan 2013-2015 Plan van Aanpak Afdelingen en regio’s Zaterdag 4 mei 2013

2 Netwerk voor Cultuur en Natuur 2 Ambitie (1 van 3) •Relevantie –Het Centraal Bestuur ziet de afdelingen en hun activiteiten als een belangrijke basis van het Nivon. –Het is de plek waar leden gelijkgestemden ontmoeten en samen iets ondernemen. –Zonder afdelingen missen we die belangrijke ontmoetingsplek. –De interne democratie is grotendeels gebaseerd op de Nivon- raad als hoogste orgaan binnen de vereniging. De afdelingen leveren hiervoor het grootste aantal stemgerechtigde afgevaardigden.

3 Netwerk voor Cultuur en Natuur 3 Ambitie (2 van 3) •Analyse (in de vorm van enkele constateringen): •het aantal actieve afdelingen neemt af •afdelingen hebben te maken met een krimpend actief kader •de regiovorming heeft (te) weinig gebracht of is onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. •er zijn afdelingen die bloeien en een aantrekkelijk platform bieden voor leden •voor een deel zijn het de afdelingen die “waar voor het lidmaatschap” bieden •waar geen actieve afdelingen zijn, missen leden een aantal mogelijkheden.

4 Netwerk voor Cultuur en Natuur 4 Ambitie (2 van 3 •Analyse (vervolg) •Afdelingen en regio’s zijn, samen met de accommodaties en de activiteitengroepen, het fundament van de vereniging. •Nivon is een organisatie is waar de leden het niet alleen voor het zeggen hebben, maar ook daadwerkelijk aan de slag moeten gaan. •Afdelingen en regio’s opereren op eigen kracht, zonder professionele ondersteuning en zonder centrale ondersteuning.

5 Netwerk voor Cultuur en Natuur 5 Ambitie (3 van 3) •Richting –het extra ondersteunen van de actieve afdelingen; –het re-activeren van een aantal afdelingen als pilot door extra aandacht; –het ontwikkelen van een “eigentijds, centraal aanbod” voor afdelingen. –Centrale aandacht maakt een tijdige gezamenlijke aanpak van problemen mogelijk. –Centrale aandacht voor de uitwisseling van ervaringen. –Het leven voor de afdelingsbestuurders moet makkelijker gemaakt worden. –Afdelingen moeten makkelijker ledengegevens krijgen. –Activiteiten moeten makkelijker op de landelijke website en in De Toorts gepubliceerd kunnen worden. –Kadervorming moet het voor leden makkelijker maken om bestuursfuncties te gaan vervullen.

6 Netwerk voor Cultuur en Natuur 6 Doelstellingen •Concrete doelstellingen –De afdelingen en regio’s vormen de basis van de verenigingsdemocratie. –Het Centraal Bestuur wil afdelingen en regio’s waar mogelijk behouden. –Het Centraal Bestuur wil zwakke afdelingen waar mogelijk reactiveren. –Het Centraal Bestuur wil het werk van de afdelingen en regio’s voor een langere periode borgen. •Resultaten: •Het Centraal Bestuur gaat: –Een tourneeprogramma aanbieden. –Kadervorming organiseren specifiek voor de actieve leden van de afdelingen –Zorgen dat nieuwe leden in afdelingen verwelkomd worden. •Producten –Een helpdesk en vraagbaak. –Ontmoetingen voor uitwisselen van ervaringen. –Afdelingen informeren over ingaande en uitgaande leden. –Website en Toorts koppelen aan afdelingswebsites. –Voorkomen dat er afdelingloze gebieden zijn, tussen verschillende afdelingen.

7 Netwerk voor Cultuur en Natuur 7 Randvoorwaarden •Afhankelijkheden –Adressen van afdelingen actualiseren en onderbrengen in één adressenbestand, dat gebruikt kan worden door Nivon-bestuurders en Nivon- geledingen. –Directe koppeling tussen de website van een afdeling of accommodatie en de landelijke website en De Toorts. Dit voorkomt dubbel werk en vergroot de zoekbaarheid en vindbaarheid. •Valkuilen/risico’s –De mogelijkheden van de medewerkers van het landelijk bureau. –De mogelijkheden van de verschillende systemen die gebruikt worden. –De mogelijkheden van de bestuurders van afdelingen en regio’s.

8 Netwerk voor Cultuur en Natuur 8 Richting uitvoering •Feitelijke aanpak –Er zijn 2 portefeuillehouders afdelingen en regio’s in het Centraal Bestuur. –Naast voorzitters- en penningmeesteroverleg komt er een overleg over programma’s. –Er komt een tourneeprogramma. –Er komt een helpdesk. –Er is een handboek. –Er komt kadervorming. –Er wordt gaandeweg geïnventariseerd welke afdelingen actief zijn en welke afdelingen slapen. •Planning –Voor de zomer 2013 wordt begonnen met een inventarisatie van de afdelingen in Noord- Holland en Zuid-Holland en Utrecht. –Voor de zomer 2013 gaan portefeuillehouders overleggen met medewerkers van het landelijk bureau over de ledenadministratie in relatie tot de afdelingen. –Voor het eind van 2013 is er een voorstel voor een tourneeprogramma •Organisatie en budget zijn rond in het 3 e kwartaal 2013


Download ppt "Netwerk voor Cultuur en Natuur Masterplan 2013-2015 Plan van Aanpak Afdelingen en regio’s Zaterdag 4 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google