De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen op weg naar “de Toekomst”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen op weg naar “de Toekomst”"— Transcript van de presentatie:

1 Samen op weg naar “de Toekomst”
3 maart 2010

2 Verenigingskaderconsulent KNKV
Introductie Femke Frieling Verenigingskaderconsulent KNKV

3 Vanavond Warming up De “Vereniging” Samen aan de slag
Masterplan Arbitrage Vervolg

4 Warming up

5 Een vereniging is…. een vrijwillige organisatie van burgers,
tot stand gekomen door particulier initiatief. Dat wil zeggen: Door de zelforganisatie van individuele personen en niet door toedoen van de overheid. Dit zelforganiserende vermogen van burgers onderling vormt de “motor” van de vereniging. Lidmaatschap en actieve participatie vallen in principe samen.

6 De Vereniging Er is een achterban van (betalende) en bij naam bekende leden. Het formele eigenaarschap v/d vereniging ligt bij de leden, die daardoor gezamenlijk besluiten over de koers van de vereniging. Verenigingen verenigen een door de leden gedeelde waarde, eigenschap of kenmerk, bijv. een hobby. Een organisatie zonder winstoogmerk. Draait over het algemeen op vrijwilligers. Doelstelling is gericht op een gemeenschappelijk belang. We kennen veel verschillende verenigingen, zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, maar ook de muziekvereniging, een studentenvereniging, een vakbond, een politieke partij, een carnavalsvereniging, een natuurvereniging, een belangenvereniging. Maar ze hebben allemaal een aantal kenmerkende overeenkomsten.

7 Een Sportvereniging… is een vereniging voor personen die
dezelfde sport beoefenen of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport. “De leden voor leden cultuur” is een belangrijk kenmerk van de sportvereniging. Niet alleen door het betalen van contributie voldoe je als lid aan je verplichtingen, je zult als lid ook je steentje moeten bijdragen, zodat de vereniging haar bestaansrecht behoud en je als lid kunt blijven sporten. Een vereniging is er voor leden, door leden. Zo ook jullie vereniging.

8 “Een vereniging om trots op te zijn”
DES “Een vereniging om trots op te zijn” Over 2 jaar, bestaat de vereniging 75 jaar; Sinds 2008 een eigen veld en vier nieuwe kleedlokalen; Acht jeugdteams, twee jonge seniorenteams en een ervaren recreantenteam; Een stabiel ledenbestand; Grote betrokkenheid leden; Oud leden keren steeds meer terug; Down to earth; Een actief bestuur en diverse commissies; Sinds afgelopen donderdag een nieuwe penningmeester; Verschillende jaarlijkse activiteiten: RaboKerstinstuif, Sinterklaas, Rabokorfbalkamp, vrijwilligers bbq. Een nieuwe hoofdtrainer voor aankomend seizoen; Mooie, up to date website; DES: Door Eendracht Sterk.

9 Brainstormen Gouden regels: Elk idee is een goed idee.
Geen ‘ja maar…’ wel ‘ja en…’ Luister en laat elkaar uitpraten. Kwantiteit gaat boven kwaliteit “veel spuien” laat je niet afremmen. Hoe gekker het idee, hoe beter. Laat iedereen aan het woord.

10 Opdracht Uitvoering in groepjes Elke groep ontvangt:
- vijf A4tjes met vijf plaatjes - een stift - gele en roze post-its

11

12 Opdracht Uitvoering in groepjes Elke groep ontvangt:
- vijf A4tjes met vijf plaatjes - een stift - gele en roze post-its Na een half uur: centrale nabespreking. Per groepje komt 1 persoon naar voren en licht de keuzes toe.

13 “Dit zelforganiserende vermogen van burgers
onderling vormt de motor van de vereniging. Lidmaatschap en actieve participatie vallen in principe samen” “De leden voor leden cultuur is een belangrijk kenmerk van de sportvereniging.”

14 “Heel veel vrijwilligers”
Scheidsrechters Voorzitter Coaches Zaalwacht Jeugdcommissie Webmaster Trainers Wedstrijdsecretariaat Materiaalbeheer Penningmeester Terreinmeester Secretaris Korfbal wordt mogelijk gemaakt dankzij: “Heel veel vrijwilligers” Redactie DES Flits Coördinator Scheidsrechterszaken Activiteitencommissie Kantinedienst Helpers tijdens activiteiten en acties Technische helpdesk PR functionaris Voldoende mogelijkheden om een steentje bij te dragen.

15 Kortom Zonder vrijwilligers geen vereniging geen korfbal


Download ppt "Samen op weg naar “de Toekomst”"

Verwante presentaties


Ads door Google