De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterplan Arbitrage Aanleiding: Gedragen door:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterplan Arbitrage Aanleiding: Gedragen door:"— Transcript van de presentatie:

1 Masterplan Arbitrage Aanleiding: Gedragen door:
De sport heeft een tekort aan scheidsrechters. Het scheidsrechterskorps is geen afspiegeling meer van de (sportende) bevolking. Scheidsrechters kampen met imago- en gezagsproblemen bij spelers en publiek. Gedragen door: 16 sportbonden, NOC*NSF, Ministerie van VWS Sinds 2006 is het KNKV gestart met de uitvoering van het Masterplan Arbitrage.

2 Masterplan Arbitrage Doelstellingen:
alle competitiewedstrijden worden gefloten door gekwalificeerde (jeugd)scheidsrechters. een afnemend aantal excessen op de korfbalvelden. Tevredenheidsonderzoek moet aantonen dat de scheidsrechters zich in toenemende mate tevreden voelen.

3 Belangrijk voor DES Per het seizoen moeten alle wedstrijden (breedte en wedstrijdkorfbal) gefloten worden door een gekwalificeerde scheidsrechter. Per het seizoen moeten alle neutraal aangewezen wedstrijden gefloten worden door KNKV-scheidsrechters op naam die namens DES wedstrijden fluiten. Nieuwe functie: Verenigingsbegeleider. Leveren van een Beoordelaar. 1) Belangrijk is om te benadrukken dat het aantal scheidsrechter niet stijgt, maar er wel hogere eisen gesteld worden aan scheidsrechters. 2) Recreanten en welpen niet onder deze regeling valt. 3) Een KNKV-scheidsrechters, is een scheidsrechter die op eigen naam wedstrijden aangewezen krijgt door de aanwijzer van district Zuid. Een KNKV-scheidsrechter fluit minimaal één aangewezen wedstrijd per maand. 4) Aangeven dat we met een overgangsregeling te maken hebben en dat de verplichting van de 1e twee bullits dit seizoen voor 50% geldt en die voor beoordelaar volgend seizoen voor 25% gaat gelden en per voor 60% tot uiteindelijk 100% in

4 Overgangsregeling vorig seizoen: 25% 2009-2010: 50% 2010-2011: 75%
: 50% : 75% : 100% Deze geldt voor de knkv scheidsrechter en gekwalificeerde scheidsrechters. De overgangsregeling voor de beoordelaar gaat pas per volgend seizoen lopen en loopt niet gelijk op met de overgangsregeling voor scheidsrechters namelijk: : 25% : 60% %

5 DES Seizoen Aantal teams Wedstrijd korfbal Aantal te fluiten Wedstr.
totaal neutraal gekwalificeerd door KNKV scheids Aantal keer beoordelen 7 2 96 28 48 14 72 21 4 8

6 Betekenis voor DES Leveren van voldoende gekwalificeerde scheidsrechters > potentiële scheidrechters werven, opleiden & begeleiden + inventariseren en opgeven van al gekwalificeerde scheidsrechters. Leveren van voldoende KNKV scheidsrechters > potentiële KNKV-scheidsrechters werven, opleiden, begeleiden, doorstroming. Verenigingsbegeleider(s) werven en opleiden. Beoordelaar werven en opleiden. Aandacht voor Sportiviteit en respect, bijvoorbeeld gedragscodes voor diverse doelgroepen en aanspreken op onsportief gedrag. Gevolgen bij niet leveren: boetes en sportieve sanctie. De sportieve sanctie houdt in dat per seizoen bij het niet leveren van knkv-scheidsrechters, wedstrijdkorfbalteams teruggeplaatst gaan worden.

7 Kortom Tijd om structureel en planmatig aandacht
te besteden aan een van de belangrijkste randvoorwaarden om te kunnen korfballen, namelijk: De Scheidsrechter!


Download ppt "Masterplan Arbitrage Aanleiding: Gedragen door:"

Verwante presentaties


Ads door Google