De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Diversiteitsbeleid binnen het HBO 1 december 2010 Ineke van Halsema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Diversiteitsbeleid binnen het HBO 1 december 2010 Ineke van Halsema."— Transcript van de presentatie:

1 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Diversiteitsbeleid binnen het HBO 1 december 2010 Ineke van Halsema Programmadirecteur Diversiteit

2 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS  Diversiteit en de HHS  Programma Diversiteit en Anti Discriminatie, achtergronden, inhoud en uitkomsten

3 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Ingeschreven studenten in 2007-2008 (landelijk):  Autochtoon 70.9%  Westers-allochtoon 11.2%  Niet-westers allochtoon17.9% Ingeschreven studenten in 2009-2010 (HHS):  Autochtoon 58,0%  Westers-allochtoon 11,1%  Niet-westers allochtoon31,0% (was in 1988 3%, en in 2000 20%) Bron: jaarverslag HHS 2009: 86

4 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS  ruim 21.000 studenten van meer dan 100 nationaliteiten (sept. 2010)  ruim 1700 medewerkers van verschillende nationaliteiten (63% onderwijzend personeel en 37% ondersteunend personeel)  14,7 % van de medewerkers (12 % van de docenten) van niet westerse afkomst (maart 2010)

5 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Al 20 jaar diversiteitsbeleid ; Actieve opstelling en profilering Richting studenten :  Pedagogiek van de excellentie, talentontwikkeling  G5  Tutoring, mentoring  Taal Richting medewerkers :  Werving niet-westerse medewerkers (korte tijd quota), maar tot voor kort weinig acties richting zittend personeel/docenten.

6 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Diversiteitsissues: - Culturele diversiteit - Functiebeperking - Verschil in studiesucces jongens/meiden; autochtoon/allochtoon - In toenemende mate: polarisatie (maatschappelijke context) Zijn medewerkers (docenten) voldoende toegerust om maatwerk te kunnen leveren, om te gaan met gelijkheid en verschil, om te gaan met dilemma’s en ingewikkeldheden?

7 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Diversiteit en organisaties:  omgang met diversiteit als uitdaging voor HRM in alle grote moderne organisaties Waarom?  Sociale rechtvaardigheid en/of  Performance/prestatie van de organisatie

8 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Programma Diversiteit en Anti Discriminatie September 2009 – Voorjaar 2011 • Aanleiding: discriminatiezaken • Doelstellingen: - Bewustwording, weerbaarheid en deskundigheid van medewerkers en management vergroten - Overeenstemming over uitgangspunten en kaders - Betere bescherming tegen discriminatie-ervaringen • Doelgroep: medewerkers

9 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Motto: de HHS wil een hogeschool zijn waar studenten en medewerkers zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen. Visie:  Diversiteit als fact of life;  gaat niet automatisch goed;  daarom collectief leerproces en cultuurverandering nodig;  ruimte maken voor steeds nieuwe groepen studenten en die opleiden tot professionals in een diverse en globaliserende samenleving.

10 Diversiteit als Cultuurverandering Een hogeschool in de frontlinie van de samenleving Hogeschoolbrede activiteiten:  Scholing/training  Kunst/cultuur  HRM  rechtsbescherming Programma op maat voor 23 academies en diensten

11 Diversiteit als Cultuurverandering Een hogeschool in de frontlinie van de samenleving Programma op maat voor 23 academies en diensten:  mobiliseren  reflecteren  ontwikkelen  borgen Plan van aanpak met verplichte en vrijwillige activiteiten:  bejegening  curriculum/beroepsprofiel  HRM

12 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Stand van Zaken  Gesprekken, netwerken  Workshop Leiderschap: het hanteren van verschil  Leergang: omgaan met culturele verschillen  Onderwijsdag  Kunstproject Views on the West  Conflicthantering  HRM (werving en selectie; talentenprogramma)  Klachtenregeling

13 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Voorlopige uitkomsten/resultaten:  Netwerk van betrokken personen in de HHS (dát ondersteunen en versterken)  Discriminatie meer bespreekbaar (niet langer taboe)  Handvaten voor handelen in ingewikkelde situaties (altijd actief reageren op incidenten –gaat niet vanzelf over-, zo veel mogelijk duidelijkheid vooraf, in gesprek met betrokkenen, en gesprek en afstemming binnen teams)  Capaciteitsontwikkeling, o.a. op conflicthantering  Meer gegevens en kennis beschikbaar

14 Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Dr. Ineke van Halsema Programmadirecteur Diversiteit De Haagse Hogeschool c.vanhalsema@hhs.nl Tel. 070-4458822


Download ppt "Diversiteitsbeleid begint bij de medewerkers Observaties en ervaringen vanuit de HHS Diversiteitsbeleid binnen het HBO 1 december 2010 Ineke van Halsema."

Verwante presentaties


Ads door Google