De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adrenaline & reflectie Hoe leren politiemensen op de werkplek? Guido Walraven seminar lerende politie organisatie 11 september 2007 Apeldoorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adrenaline & reflectie Hoe leren politiemensen op de werkplek? Guido Walraven seminar lerende politie organisatie 11 september 2007 Apeldoorn."— Transcript van de presentatie:

1 Adrenaline & reflectie Hoe leren politiemensen op de werkplek? Guido Walraven seminar lerende politie organisatie 11 september 2007 Apeldoorn

2 Team en opdracht •Opdracht Politie en Wetenschap •Het rapport is gepubliceerd als Politiekunde nr 14 Team: •Anja Beerepoot (DSP-groep) •Anja Doornbos (CPS) •Anneke van Hoek (DSP-groep) •Maarten de Laat (IVLOS) •Frits Prior (APS) •Gert Jan Slump (DSP-groep) •Guido Walraven (Walraven Onderzoek en Advies), projectcoördinator

3 Vraagstelling •Hoe voltrekt zich in de dagelijkse praktijk het proces van uitwisseling en overdracht van kennis en ervaring? –horizontaal & verticaal –leermomenten & taakveld –stimulerende & belemmerende factoren –intenties & ontwikkelingsgerichtheid

4 Achterliggende doelen •Politieberoep: adrenaline & reflectie •Hoe is de mix nu? •Hoe kan die beter? Hoe kan informeel leren de effectiviteit van het handelen vergroten?

5 Antwoord in één oogopslag Door vanuit een visie, met draagvlak en op maat stappen te zetten in de richting van –reflective practitioners –lerende organisatie. Niet als ‘een reiziger met dienstregeling’, maar als ‘een trekker met richtingsgevoel’.

6 Opzet 1.Literatuuronderzoek –state of the art van leren op de werkplek –analyse- en beoordelingskader 2.Veldonderzoek (3 wijkteams) –interviews (individuen en groepen) –observaties (leermomenten) 3.Confrontatie literatuur- en veldonderzoek –conclusies en aanbevelingen

7 Bevindingen (1): type leren •Vooral informeel individueel leren in sociale interactie •Nauwelijks collectief informeel leren •Intentionaliteit (doelen, strategieën) is zwak; al doende leert men, als neveneffect •Leren is geen centrale en geïntegreerde activiteit

8 Bevindingen (2): leerproces •Reflectie is de zwakste schakel uit de leercyclus (bv Kolb, ‘blauw vakmanschap’) •Bij reflectie wel waarnemen en werken, nauwelijks herkenbaar waarderen en willen •Positieve feedback vindt men belangrijk, maar acht men onvoldoende ontwikkeld

9 Bevindingen (3): van wie leren •vooral leren van directe collega’s •niet van leidinggevenden •weinig bewust van eigen rol bij leren anderen

10 Confrontatie literatuur - veld •Op hoofdlijnen: bevestigen •Ook: verfijnen –Rol factoren afhankelijk van werksituatie •En: accentueren –Veiligheid is motivatie voor leren

11 Discussiepunt •Literatuur: lerend vermogen laag. •Veldonderzoek: reflectie op beperkt niveau. •Maar: vermogen onvoldoende benut. •Beter aanspreken, uitdagen en ontwikkelen: aanbevelingen voor betere mix van adrenaline & reflectie.

12 Aanbevelingen (1) •Individu –maak medewerkers bewust van regierol bij hun leerproces –faciliteer en ondersteun medewerkers bij hun leerproces Reflective Practitioners

13 Aanbevelingen (2) •Organisatie –benut collectieve leermomenten (beter) –stimuleer de inbedding van informeel leren in de organisatie Lerende Organisatie

14 Tot slot •Politie en Wetenschap organiseert een conferentie over dit onderzoek conferentie waarschijnlijk eind 2007 / begin 2008 •Rapport is bestellen via www.politieenwetenschap.nl •Bereikbaarheid: guido.walraven@planet.nl


Download ppt "Adrenaline & reflectie Hoe leren politiemensen op de werkplek? Guido Walraven seminar lerende politie organisatie 11 september 2007 Apeldoorn."

Verwante presentaties


Ads door Google