De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten met competentiemanagement, een eenvoudige klus ? Isabelle De Wispeleir Vivo vzw Workshop 1 ompetent van kop tot teen !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten met competentiemanagement, een eenvoudige klus ? Isabelle De Wispeleir Vivo vzw Workshop 1 ompetent van kop tot teen !"— Transcript van de presentatie:

1 Starten met competentiemanagement, een eenvoudige klus ? Isabelle De Wispeleir Vivo vzw Workshop 1 ompetent van kop tot teen !

2 Een eenvoudige klus ? Vooraf Hoe starten ?

3 Vooraf : Competenties en talenten Werken met competenties en kiezen voor competentiemanagement (CM) Voordelen en valkuilen van CM

4 Wat zijn competenties ? Kennis – kennen Vaardigheden – kunnen Attitudes/gedrag – doen Competenties zijn aan te leren !

5

6 Grenzen van competentiegroei In functie van de concrete, dagelijkse en veranderende werksituatie (definitie SERV) Afstemming tussen PersoonlijkeOrganisatiedoelstellingen

7 Wat zijn talenten ? Een eigenschap van een persoon die in de juiste context snel kan leiden tot bezieling en duurzame excellente prestaties. (i-talent-o)

8 Grenzen aan talenten Iedereen heeft talenten Individuele benadering Beperkt tot werkcontext

9 Hoe herken je talenten ? Geeft goesting Stijgt uit boven het gemiddelde Heeft korte leercyclus Tijd vergeten Inzetbaar in verschillende contexten Cultuurgevoelig Wil naar boven komen

10 Competenties als basis, talenten als extra

11 Werken met competenties (nog) Géén systeem Verspreiden competentiedenken Goede praktijkvoorbeelden

12 Kiezen voor competentiemanagement = één manier om een organisatie aan te sturen Strategische keuze Procesmatige keuze Inhoudelijke keuze

13 De drie dimensies van CM Diepte integratie Verticale integratie Communicatie Competentietaal Ingebed in organisatiebeleid Continu proces Kerncompetenties Visie en missie Competentieprofielen Horizontale integratie Werving & selectieOnthaalOpvolging & personeelsgesprekken Doorstroom & uitstroom Ontwikkeling & groei Draagvlak top Draagvlak tussenpersonen Rol trekker(s) Doelgerichtheid Draagvlak medewerker

14 Voordelen competentiemanagement Voor de organisatie Voor de medewerker Gezamenlijke voordelen

15 Voordelen organisatie Individuele coaching en ontwikkeling Objectieve basis voor personeelsbeleid Duidelijke richting op basis van doelstellingen Doorleefd inzicht in competentieprofielen Eenduidige processen en procedures Snel en efficiënt gaps en invullingen bepalen Bredere inzetbaarheid medewerkers

16 Voordelen medewerker Ontwikkeling wordt gestimuleerd Gericht groeien Meer waardering Kent verwachtingen van organisatie Beter inzicht in eigen functioneren Meer gemotiveerd Meer inzicht in logische loopbaanpaden

17 Gezamenlijke voordelen Stimuleren dialoog tussen leidinggevende en medewerker Beter afstemmen van persoonlijke en organisatiedoelstellingen Zet aan tot diversiteitsdenken

18 Valkuilen competentiemanagement Gevaar voor: Losse stappen Andere verwachtingen Onverstaanbaar Eigendom van één persoon / één groep Stil vallen proces

19 Basisvoorwaarden CM Doelgericht Langetermijn visie Gefaseerde en procesmatige aanpak Afgestemd op je organisatiecultuur Geloof in competentiedenken Communicatie met en participatie van iedereen

20 Hoe starten : Doelstelling bepalen Stappenplan opstellen Hoe veranderen

21 Doelstellingen bepalen Op basis van : de mogelijke voordelen een concreet probleem de toekomstvisie

22

23 Stappenplan opmaken Behouden Waar beginnen ? Wie betrek je erbij ? Wie kan je helpen ?

24 Behouden Waar sta je al? Wat wil je zeker meenemen? Checklists die je kunnen helpen: – Zelfevaluatielijst Ehsal – 3D-model

25 Waar beginnen ? Prioriteiten bepalen Checklists die je kunnen helpen: – Zelfevaluatielijst Ehsal

26 Wie betrek je bij dit proces? Trekker(s) Draagvlak directie Draagvlak tussenpersonen Draagvlak werkvloer

27 Maak het stappenplan op Wat WieTegen 1. 2. 3.

28 Wie kan je helpen ? Inhoudelijk: – Vivo : www.competentindesocialprofit.bewww.competentindesocialprofit.be – Vakbonds- en werkgeversorganisaties – Leren van anderen Financieel : – ESF – Diversiteitsplannen

29 Veel succes ! ompetent van kop tot teen !


Download ppt "Starten met competentiemanagement, een eenvoudige klus ? Isabelle De Wispeleir Vivo vzw Workshop 1 ompetent van kop tot teen !"

Verwante presentaties


Ads door Google