De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend."— Transcript van de presentatie:

1 Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. Iedereen is ontwikkelbaar. Iedereen is ontwikkelbaar. Een hoger trapje op de reïntegratie-ladder leidt tot, maar moet ook leiden tot, minder kosten en hogere opbrengsten per medewerker. Een hoger trapje op de reïntegratie-ladder leidt tot, maar moet ook leiden tot, minder kosten en hogere opbrengsten per medewerker. In de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor MO èn het financieel resultaat. In de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor MO èn het financieel resultaat. MO dient voor de individuele MO dient voor de individuele medewerker te lonen. medewerker te lonen. 1

2 Methode Programma 2 Project - - Omvat projectactiviteiten - - Coördineert werkpakketten - - Levert product of dienst op - - Eindigt bij oplevering resultaat - - Baten worden gerealiseerd na afloopt - Kortere tijdsspanneProgramma - - Projecten en lijnactiviteiten - Coördineert projecten - Realiseert doelstellingen - Moet bewust worden afgesloten - Baten worden gerealiseerd tijdens en na afloopt - langere tijdsspanne

3 3 Visie en missie P R I N C I P E S personeel structuur systemen doelgroep Stijl van leidinggeven samenwerken Strategie en doelen communiceren Processen Resultaten Effecten Ontwikkelingen in omgeving Betrokken partijen

4 Werken met het doel voor ogen…. 4

5 5 Resultaten Vaststellen toekomstige bruikbaarheid bestaande werkwijze, methodes en instrumenten; Vaststellen toekomstige bruikbaarheid bestaande werkwijze, methodes en instrumenten; Vaststellen gap tussen uitgangssituatie en gewenste situatie; Vaststellen gap tussen uitgangssituatie en gewenste situatie; Effectief en efficiënt meet-, analyse- en rapportage instrumentarium; Effectief en efficiënt meet-, analyse- en rapportage instrumentarium; Verbetering communicatie en samenwerking; Verbetering communicatie en samenwerking; Gestroomlijnd proces mensontwikkeling; Gestroomlijnd proces mensontwikkeling; Effectieve en efficiënte methodiek mensontwikkeling; Effectieve en efficiënte methodiek mensontwikkeling; Set van effectieve en efficiënte ondersteunende instrumenten en stimuli; Set van effectieve en efficiënte ondersteunende instrumenten en stimuli; Versterking lerend vermogen organisatie door goede uitwisseling van kennis- en ervaring; Versterking lerend vermogen organisatie door goede uitwisseling van kennis- en ervaring; Ontwikkelen van meet-, analyse- en rapportage-instrument om gemiddelde kosten-baten per periode per medewerker/per trede inzichtelijk te maken. Ontwikkelen van meet-, analyse- en rapportage-instrument om gemiddelde kosten-baten per periode per medewerker/per trede inzichtelijk te maken.

6 6 Projectgroepen SiM WSD lijnorganisatie JS RV BK Communicatie Meet- methode Kosten Baten MPB Primair Proces Methodiek Mens- ontwikkeling Meet- methode Mens- ontwikkeling Pilot SiM Beeldmerk Quick Wins Keurmerk Programma Management Lerende organisatie

7 Primair Proces 7

8 Maatwerk, accent op individu; Maatwerk, accent op individu; Eigen verantwoordelijkheid; Eigen verantwoordelijkheid; Zelf regie in handen; Zelf regie in handen; Ontologisch veiligheidssysteem; Ontologisch veiligheidssysteem; Vertrouwensrelatie met begeleider; Vertrouwensrelatie met begeleider; Ontwikkeling zonder voldoende Motivatie, Capaciteit of Gelegenheid is niet mogelijk; Ontwikkeling zonder voldoende Motivatie, Capaciteit of Gelegenheid is niet mogelijk; Regulier werk; Regulier werk; Beperkte diagnose; Beperkte diagnose; Benadering vanuit mogelijkheden. Benadering vanuit mogelijkheden. Methodiek Mensontwikkeling 8

9 Conclusies Pilot Looptijd te kort voor valide informatie; Looptijd te kort voor valide informatie; Focus op mensontwikkeling: Focus op mensontwikkeling: instroom hoger op re-integratieladder en beter financieel resultaat; instroom hoger op re-integratieladder en beter financieel resultaat; heeft breed draagvlak binnen WSD. heeft breed draagvlak binnen WSD. Bij Snelwerk door tijdsdruk relatief vaak instroom op trede ‘beschut intern’. Toch, of misschien wel juist daardoor, wordt regulier werk behaald. Bij Snelwerk door tijdsdruk relatief vaak instroom op trede ‘beschut intern’. Toch, of misschien wel juist daardoor, wordt regulier werk behaald. Voorhanden werk/arbeidsplaatsen cruciaal; Voorhanden werk/arbeidsplaatsen cruciaal; Veel gewerkt vanuit de ‘ist’ en niet vanuit de ‘soll’; Veel gewerkt vanuit de ‘ist’ en niet vanuit de ‘soll’; Gedragsverandering absolute voorwaarde; Gedragsverandering absolute voorwaarde; In pilot geworsteld met taaktoekenning aan afdelingen die niet ‘helpen’; In pilot geworsteld met taaktoekenning aan afdelingen die niet ‘helpen’; 9


Download ppt "Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend."

Verwante presentaties


Ads door Google