De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.4 Integrale kwaliteitszorg (IKZ)

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.4 Integrale kwaliteitszorg (IKZ)"— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.4 Integrale kwaliteitszorg (IKZ)

2 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kenmerken van Integrale Kwaliteitszorg Ook middelen en secundaire (ondersteunende) processen zijn onderwerp van kwaliteitszorg Verruiming van het begrip “afnemer” Meting en analyse van procesgegevens (feiten) Continue verbetering van de totale organisatie Aandacht voor menselijke faktoren, management en leiderschap Kwaliteit van de totale organisatie Kostenbeheersing Hoofdthema’s:

3 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het model van de EFQM / NKP&O leiderschap management van processen management van processen onder- nemings- resultaten onder- nemings- resultaten personeels- management personeels- management middelen- management middelen- management beleid & strategie waardering door personeel waardering door personeel waardering door maatschappij waardering door maatschappij waardering door klanten waardering door klanten organisatie resultaat 10% 9% 8% 14% 20% 6% 15% 50%

4 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Leiderschap Betrokkenheid van de leiding Bevordering van een kwaliteitscultuur Erkenning en waardering van inspanningen van teams en individuele medewerkers Beleid t.a.v. faciliteiten en financiële ondersteuning

5 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Beleid en strategie Kwaliteitszorg en beleid en strategie aan elkaar gekoppeld Beleid en strategie op basis van relevante informatie Beleid en strategie vormen de basis voor beleidsplannen Geregelde communicatie over beleid en strategie Regelmatige toetsing van beleid en strategie

6 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Personeelsmanagement Voortdurende verbetering van het personeelsbeleid Behoud en ontwikkeling van kritieke deskundigheid Gerichte werving, opleiding en loopbaanontwikkeling Invloed van personeel op totstandkoming van de doelstellingen Personeel betrokken bij het voortdurend proces van verbetering

7 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Middelenmanagement Gericht beheer van financiën en gerichte inzet van financiële middelen Gerichte verzameling van relevante en toegankelijke informatie Gerichte inzet en beheer van materiaal en materieel Technologie speelt een rol bij verbetering en vernieuwing

8 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Management van processen Gerichte identificatie van de processen Gerichte besturing en beheersing van de processen Gerichte doorlichting en verbetering van de processen Stimulering van innovatie en creativiteit van de medewerkers Gerichte invoering van procesveranderingen

9 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Uitbreiding van de kwaliteitsbepalende doelgroepen Afnemers Leveranciers Financiers Management Samenleving Principes van kwaliteitsborging Kostenbeheersing, resultaat- verbetering Beleid en strategie Stijl van leidinggeven, Leiderschap PersoneelPersoneelsmanagement, Cultuur Maatschappelijk beeld

10 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Integrale kwaliteit (uitbreiding van het kwaliteitsbegrip) Samen- leving Samen- leving Afnemers Personeel Financiers Manage- ment Manage- ment De kwaliteitseisen met betrekking tot deze vijf groepen dienen met elkaar in evenwicht te zijn

11 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Het groeimodel volgens EFQM / NKP&O (Kwaliteitsinspectie) (Kwaliteitsbeheersing) (Externe kwaliteitsborging) (Integrale kwaliteitszorg) Product-georiënteerd Proces-georiënteerd Systeem-georiënteerd Keten-georiënteerd Totale zorg voor kwaliteit (Interne kwaliteitsborging)

12 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Samenvatting Product-georiënteerd Proces-georiënteerd Systeem-georiënteerd Keten-georiënteerd Totale zorg voor kwaliteit Kwaliteitsinspectie Kwaliteitsbeheersing Interne Kwaliteitsborging Externe kwaliteitsborging Integrale kwaliteitzorg Output staat centraal. Product- problemen worden na hun ontstaan opgelost Primair proces staat centraal Ook de ondersteunende processen worden beheerst Samenwerking met aanbieders en afnemers wordt beheerst Aandacht voor de kwaliteit van de totale organisatie. GroeifaseType kwaliteitszorgKenmerken


Download ppt "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.4 Integrale kwaliteitszorg (IKZ)"

Verwante presentaties


Ads door Google