De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AISHE cursus Beleidscyclus na de audit 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AISHE cursus Beleidscyclus na de audit 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink."— Transcript van de presentatie:

1 AISHE cursus Beleidscyclus na de audit 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink

2 Dynamiek van de opleiding(en)  Je ontmoet een rijdende trein  AISHE audit impuls tot verbeteren − Welke terreinen? Prioriteiten van de audit − Actie- en beleidsplannen − Borgen in kwaliteitsmodel

3 Discussie over actieplannen  Wat staat erin?  Hoe zien ze eruit? Verschillende formats  Doel?

4 Visies op processen in organisaties Naar: Hardjono 2002  Kwaliteitsdenken − Een complex van organisatorische maatregelen gericht op de beheersing van het primaire proces van de organisatie − Total quality control − Resultaatgerichtheid − Continue verbetering

5 INK-managementmodel PLAN DOCHECK ACT ORGANISATIERESULTAAT Verbeteren en vernieuwen Leider- schap Management van medewerkers Strategie en beleid Management van processen Management van middelen Maatschappij Bestuur en financiers Klanten en leveranciers Medewerkers

6 Toenemende complexiteit borg plan act check do verbeteren activiteit georiënteerd proces georiënteerd systeem georiënteerd keten georiënteerd globaal georiënteerd

7 ACT CHECK DO PLANCHECK ACT PLAN DO Procesverbetering: PDCA op verschillende niveaus PDCA in de hele organisatie

8 Accreditatie  Van zelfevaluatie (ZER opgesteld door opleiding) − Doelstellingen opleidingen − Programma − Inzet personeel − Voorzieningen − Interne kwaliteitszorg − resultaten  Via visitatiebezoek (rol VBI)  Tot accreditatie van opleidingen (rol NVAO)

9 AISHE en Duurzaam hoger onderwijs  Copernicus Handvest  Handvest Duurzaamheid HBO  Keurmerk  Accreditatie  Auditorcertificaat

10

11 Resultaten van een AISHE audit  Inzicht in de huidige situatie  Voorstellen voor een gewenste situatie  Betrokkenheid van het personeel (passie)  De kern van een beleidsplan DO  Integratie van het DO-beleid in het totale beleid  Kwaliteitsmanagement van de integratie van DO (Plan-Do-Check-Act)

12 CHECK Losse beginstappen ACT PLAN Beleids- en activiteiten- plan Verkenning DO

13

14 PLAN ACT Keurmerk Accreditatie CHECKDO

15 Keurmerk CHECK ACT PLAN Beleids- en activiteiten- plan DO

16 Bijzondere (kwaliteits) kenmerken  Bijzonder kenmerk: iets speciaals − Voorbeelden − NVAO erkent duurzame ontwikkeling als 'bijzonder kenmerk' bij accreditatie, voorjaar 2007: Topprestatie van Niko! AISHE methodiek goedgekeurd Bijzonder kenmerk bij AISHE 2 sterren  Bijzondere kwaliteit: excellente opleidingen

17 Twee sterren? Bijzonder kenmerk bij Accreditatie!

18  Overige transparanten extra

19 Het management er in gelooft en er naar handelt De prestatiedoelstellingen, de financiële doelstellingen ondersteunen De implementatie goed gepland is en goed wordt gecommuniceerd door de hele organisatie Personeel op alle niveaus worden getraind en gemotiveerd om een actieve rol in het proces te hebben Het regelmatig wordt beoordeeld en geaudit op effectiviteit Kwaliteit slaagt als

20 Doelen  Een doel is niet een proces, maar een te bereiken eindsituatie  Voorbeeld: “Werken aan de expertise van het personeel” is geen doel maar een proces. “30% van de medewerkers heeft de DHO- basiscursus Duurzame Ontwikkeling gevolgd” is een doel.

21 Doelen behoren SMART te zijn Specifiekconcreet, ondubbelzinnig Meetbaarbeoordeelbaar of doel gehaald is Acceptabeldraagvlak van alle betrokkenen Realistischhaalbaar Tijdgebondendeadline is vastgesteld Test: is dit SMART? “30% van de medewerkers heeft de DHO-basiscursus Duurzame Ontwikkeling gevolgd.”

22 Indiv. initiatief Beleidsplan onderwijs Beleidsplan milieuzorg Steun van manag. AISHE audit Benoeming coördinator DO Scholing projectteam Maken van DO Scholing docententeam Benoeming milieucoördinator Activiteiten- plan milieuzorg Een ontwikkelingsplan voor DHO


Download ppt "AISHE cursus Beleidscyclus na de audit 13 en 14 december 2007 Niko Roorda en Jorien Helmink."

Verwante presentaties


Ads door Google